Gå til hovedinnhold

Hva er aksjer?

Aksjer er sannsynligvis det du har hørt mest om når det gjelder investering. I denne artikkelen kan du lære om hva en aksje er, hvorfor selskaper utsteder dem, og hvordan du finner og handler med aksjer.

Kort fortalt:

 • En aksje er et bevis på at du eier en andel av et selskap.

 • Aksjer har en kurs som angir prisen på aksjen.

 • Aksjer kan kjøpes og selges på en børs.

 • Du kan tjene penger på aksjer på to måter: ved å selge aksjen til en høyere pris enn du kjøpte den for, eller ved å motta utbytte.

 • Aksjer kan både øke og falle i verdi, og det er alltid en risiko for å tape de pengene du har investert.


Hva er en aksje?


En aksje er et bevis på en eierandel i et selskap. Som aksjonær blir du dermed medeier av selskapet. Du kan minimum kjøpe én aksje. Du blir da deleier i selskapet med alle de rettigheter det innebærer. Jo flere aksjer du eier i et selskap, jo større andelseier blir du. Aksjonærer har ofte muligheten til å stemme på selskapenes generalforsamlinger og dermed påvirke selskapets beslutninger.


Hva er en aksje

Hvorfor utsteder selskaper aksjer?


For et selskap er aksjer en måte å skaffe penger på. Dette skjer når selskapet selger aksjene for første gang gjennom en såkalt børsnotering (IPO). Å hente inn kapital via aksjer er et alternativ til å låne penger av for eksempel banken Låner selskapet penger av banken så må det betale renter frem til lånet er nedbetalt. Velger det i stedet å selge andeler av selskapet i form av aksjer så får de inn penger fra de som kjøper aksjene, og slipper dermed å betale renter og avdrag.

💡 Børsnotering (IPO) - Børsnotering er også kalt en IPO, som står for Initial Public Offering.


Når et selskap låner penger fra banken, må de vanligvis betale renter til gjelden er tilbakebetalt. Når et selskap i stedet selger aksjer, mottar de penger fra de som kjøper aksjene – uten å måtte betale renter eller avdrag. I stedet for å betale banken så fordeles gevinsten selskapet opparbeider seg på aksjonærene. Det er imidlertid også kostnader ved å være notert på børsen, og aksjonærene mottar ofte også en del av overskuddet i form av utbytte.

💡 Hva er utbytte? Noen aksjer utbetaler utbytte til aksjonærene. Dette betyr at selskapene sender en del av sine overskudd tilbake til eierne. Utbytte kan utbetales årlig eller flere ganger i året, og det varierer fra selskap til selskap. For eksempel utbetaler norske aksjer ofte utbytte årlig, mens amerikanske aksjer ofte utbetaler kvartalsvis.

For å få del i utbyttet må du som hovedregel eie aksjen når markedet stenger den dagen utbyttet blir fastsatt. Dette er vanligvis den dagen selskapet avholder generalforsamling. Hvis selskapene utbetaler utbytte hyppigere, må du følge med jevnlig.

Utbytte er en av måtene du kan tjene penger på dine aksjer.


Det er viktig å merke seg at det kun er første gang aksjene selges at selskapet tjener penger på det. Dette skjer ved en børsnotering av selskapet. Etter dette kjøpes og selges aksjene på børsen mellom investorer. Det vil si at når du kjøper aksjer på børsen så kjøper du ikke disse fra selskapet, men fra andre som tidligere har investert i aksjene og som ikke lenger ønsker å sitte på posisjonen sin. Du lærer enda mer om børsnotering av selskaper i neste del.

H&M som eksempel

Den svenske kleskjeden Hennes & Mauritz og deres medinvestorer solgte sine aksjer i 1974. Det var året de ble børsnotert og det var H&M som mottok pengene ved salget. Fra det året har du kunnet kjøpe H&M-aksjer på børsen, men da kjøper du fra andre investorer som ønsker å selge sin andel i H&M.


Hva innebærer deleierskap?

Når du har kjøpt aksjer i et selskap så blir du en av deleierne og har rett på din andel av gevinsten som selskapet skaper. Hvor mange aksjer du eier avgjør størrelsen på et eventuelt utbytte, og antall stemmer du får på en generalforsamling.

Hvordan selskapets gevinst skal fordeles til aksjeeierne besluttes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er et møtested for alle deleiere og det er der de viktigste beslutningene som omhandler selskapets fremtid blir besluttet. En generalforsamling avholdes normalt en gang i året og alle aksjeeiere er velkomne til å delta på dette. Det er frivillig å delta, men det kan være en fin mulighet for deg som aksjonær til å påvirke selskapets fremtid.

Hvordan investerer jeg i aksjer?

Hos Nordnet har du muligheten til å kjøpe og selge aksjer på flere forskjellige børser over hele verden. Du kan kjøpe og selge aksjer i løpet av børsenes åpningstider, og derfor er det ikke mulig å handle med aksjer i helgene og på helligdager.

Hvordan finner jeg aksjer?

Kanskje har du allerede en aksje i tankene som du gjerne vil lære mer om, for eksempel noen av de store og mer kjente selskapene hvis produkter omgir deg i hverdagen. Eller kanskje leter du etter inspirasjon.

Selv om det kan virke overveldende med alle investeringsmulighetene som ligger tilgjengelig, har vi forsøkt å gjøre det mer oversiktlig for deg på vår plattform:

 1. 1

  La deg inspirere av inspirasjonslister.
  Er det mote eller mat? Reiser eller innovasjon? Hvis du ikke har en bestemt aksje i tankene, kan du finne inspirasjon ved å fokusere på temaer som interesserer deg.

  Du kan finne inspirasjonslister i vår app ved å trykke på "Mine lister" i menyen nederst på skjermen. Du kan for eksempel finne 20 aksjer som er knyttet til romfart og raketter, eller se en liste over de største selskapene i Warren Buffetts portefølje (han er verdens mest kjente investor).

 2. 2

  Se hva andre investerer i.
  Trykk på "Inspirasjon" i menyen nederst på skjermen når du er logget inn på appen. Her kan du se hvilke aksjer som er mest omsatte i dag, og du kan også finne ut hvilke aksjer flest har investert i hos Nordnet.

 3. 3

  Finn en bestemt aksje.
  Si at du ønsker å finne Novo Nordisk-aksjen. Trykk på "Inspirasjon" og deretter "Søk verdipapir" øverst. Her kan du finne aksjer ved å skrive inn navnet på aksjen eller dens ticker, for eksempel Novo Nordisk eller NOVO B.Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.

Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto