Gå til hovedinnhold

Dette bør du vite om handel i utenlandske aksjer.

Selv om Oslo Børs har hatt en meget bra utvikling de siste årene er det en rekke fordeler (og ulemper) med å handle på andre markeder, i andre land og valutaer. Handel i utenlandske aksjer kan være noe mer komplisert enn å handle på hjemmemarkedet, samtidig utgjør det norske markedet en svært liten del av verdensøkonomien. Her kan du lære deg å utnytte mulighetene som handel i USA, Canada, Tyskland og de nordiske landene kan gi deg.

Gevinst/tap påvirkes av både aksjene og valutaen.


Handel på Oslo Børs i norske kroner (NOK) er ukomplisert. Kjøper du en aksje til 100 kr og den stiger til 110 kr, og vi ser bort i fra kurtasje, har du enkelt og greit tjent 10 kr, eller 10 %. Kjøper du aksjen i dollar blir regnestykket vanskeligere.

La oss si at du kjøper en aksje til 100 USD, og én USD koster 8 kroner. Når du ønsker å selge aksjen har verdien økt til 110 USD, samtidig har NOK styrket seg og verdien av én USD ligger nå på 7 NOK. Da har du faktisk tapt penger på investeringen din siden USD mot NOK-kursen har gått ned mer enn aksje-kursen har gått opp. Kjøpsprisen din var 800 kr, mens salgsprisen din var 770, noe som gir et tap på 30 kroner. Vi ser bort fra kurtasje her også. Beveger valutaen seg i motsatt retning, kan du få dobbel effekt.

Husk at valutakursene svinger også når børsen du har aksjer på er stengt. En portefølje med utenlandske aksjer kan derfor fortsette å endre seg i verdi selv når markedet den handles på er stengt.

Er du langsiktig sparer holder det å være bevisst på hvorfor porteføljen din oppfører seg som den gjør. Er du mer kortsiktig og/eller har en formening om hvilken vei du tror valutakursen skal, kan du velge å sikre deg mot valutarisikoen/svingningene. Dette kan du gjøre ved å låne penger i valutaen du er eksponert selv om du er investert.

Valutakonto – Automatisk eller manuell veksling

Når du skal kjøpe utenlandske aksjer kan du velge mellom tre kontotyper hos Nordnet; Investeringskonto Zero, aksje- og fondskonto og aksjesparekonto. Med en aksjesparekonto kan du dog ikke handle i amerikanske og canadiske aksjer, da den kun tillater handel i EU og EØS-land.

Med aksjesparekonto og Investeringskonto Zero skjer vekslingen automatisk og du forholder deg kun til NOK. Handler du mye i utenlandske aksjer kan du imidlertid ha en aksje- og fondskonto med en tilknyttet valutakonto der du håndterer vekslingen selv. Dette gir en mindre valuta-spread og innebærer mindre kostnader enn ved å gjøre dette uten en egen valutakonto.

Merk! Vi tilbyr ikke valutakonto i britiske pund slik at det kun vil være tilgjengelig for automatisk veksling ved handel på London Stock Exchange.

Hvordan fungerer «Spread»?

Det vil alltid være en kostnad å gå fra en valuta til en annen. For å ta et enkelt eksempel kan vi si at du står på flyplassen i Spania for å veksle dine NOK inn i EUR. Du putter hundre NOK på vekslingsautomaten og får ut Euro. Du vil da ha tapt litt penger siden Euroene du får ut ikke er verdt like mye som de Norske kronene du puttet inn.

Putter du så Euroene på nytt i vekslingsautomaten og veksler tilbake til NOK står du igjen med f.eks 98 kr mot de 100 kr du hadde for 2 minutter siden.Slik kan du fortsette å veksle frem og tilbake til du ikke har penger igjen..

På en automatisk veksling hos nordnet er spread’en (avstand mellom kjøp og salgskurs) på 0,5%.

Siden du «kun» får aksjer for 99,75 kr som du har betalt 100 kr for, starter du i praksis litt i minus på dine utenlandske investeringer. Det samme gjelder når du skal selge aksjene, da forsvinner litt av avkastningen.

Ved en automatisk veksling hos Nordnet vil en ordre tilsvarende 10 000 NOK koste 25 kr.

Ved å aktivere valutakonto og håndtere vekslingsjobben selv kan du spare litt penger. Spread på manuell veksling er kun 0,15%. Du får dermed vekslingskostnad én vei på 0.075%. Vekslingskostnaden blir her altså 7,50 kr for en veksling på 10 000 NOK.

Se prislisten vår for kurtasje for norden og de andre børsene

Stian ThumbFlytt

På disse markedene kan du kjøpe utenlandske aksjer hos Nordnet.

På Nordnet.no kan du selv handle på alle de nordiske børsene, det tyske, amerikanske, britiske og canadiske markedet. Dette kan gi deg en rekke muligheter til å diversifisere porteføljen bedre. Du kan handle i både norske, svenske og danske kroner, euro, britiske pund samt både amerikanske og canadiske dollar. I tillegg kan du du handle i bransjer som ikke er så godt representert på Oslo Børs. På USA-børsen kan du for eksempel handle i noen av verdens største teknologiselskaper, som blant annet AppleFacebook og Google.

Se aksjekurser her.

Lykke til med dine utenlandske investeringer!


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto