Gå til hovedinnhold

Slik bruker du nøkkeltall i aksjeanalyse.

Nøkkeltall brukes i finans og økonomi til å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Det er mangen økkeltall du kan bruke for å analysere hvordan en virksomhet gjør det. Hvilke tall du velger å se nærmere på, kommer an på hva du vil analysere. Riktig bruk av nøkkeltall er viktig når du investerer på egenhånd, og er en viktig del av fundamental analyse. Alle aksjeanalytikere bruker dette som en viktig del av analysene og anbefalingene sine.

Viktige nøkkeltall i analyser.

Nøkkeltall er faktatall som forteller deg noe om prisingen av et selskap. Noen av de viktigste er:

  • EPS (Earning Per Share) -Sier noe om lønnsomheten til et selskap.

  • Market Cap (Market Capitalization) -Viser markedsverdien av selskapets utestående eller antall eksisterende aksjer.

  • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) -Sier noe om selskapets lønnsomhetsgrad.

  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amorization) -Sier noe om selskapets finansielle resultater og brukes ofte for investeringstunge selskaper.

  • P/B (Price/Book) -Brukes for å sammenligne markedsverdien (aksjekursen) med bokført verdi av selskapet.

  • P/E (Price/Earnings) -Viser forholdet mellom selskapets markedsverdi og årsresultat.

  • EV (Enterprise Value) -Er et mål på selskapets totale verdi.

  • P/Sales (Price/Sales) -Sammenligner markedsverdien (aksjekursen) med selskapets inntekter.

Ønsker du å se nærmere på nøkkeltall knyttet til et selskap du skal investere i kan du finne frem til disse under fanen «om selskapet» når du er inne på aksjesiden. Du har også muligheten til å sortere basert på nøkkeltall i aksjelistene.


Nøkkeltall Opplæring

Visste du forresten at Warren Buffett er ekstremt opptatt av nøkkeltallet EPS, Earnings Per Share? Han investerer kun i selskaper som har stigende EPS, noe som betyr at han vil ha stigende inntjening fra år til år. EPS er hovedsaklig en indikator på lønnsomhet og sier mer om hva et selskap sitter igjen med på bunnlinjen etter at alt er betalt.


Hør også disse episodene av #pengepodden hvor investeringsøkonomen vår tar for seg fundamental analyse:

I videoen nedenfor tar vi for oss de ulike nøkkeltallene i korte trekk.


Nokkeltall Retro

Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto