Gå til hovedinnhold

Risiko med aksjer.

Investeringer i aksjer er forbundet med risiko siden du kan tape hele eller deler av pengene du har investert. Du kan imidlertid aldri tape mer penger enn hva du har investert. Du kan tape penger på aksjer enten ved et prisfall eller konkurs.

På den øvrige enden av risikoskalaen (høy risiko) finner man de mest volatile selskapene. Altså de selskapene som både stiger og faller mye på børs. Typiske faktorer som kan ha en påvirkning svingningene i aksjekursen er selskapets gjeldsgrad, og den underliggende konkurransesituasjonen i industrien.


Risiko for tap som følge av prisfall

Prisen til en aksje forandrer seg vanligvis hver dag i løpet av børsens åpningstider. Prisen kan falle til et lavere nivå enn hva du kjøpte for, men det innebærer ingen tap før du velger å selge aksjene dine. Dersom prisen faller så vil du se røde tall på kontoen din og det er ikke uvanlig at aksjer kan falle ganske mye under visse og lengre perioder.

Hvis du tror på selskapet og har bestemt deg for å spare langsiktig så burde du ikke få panikk og selge bare for at tallene har blitt røde. Det er først når du skal bruke pengene dine at du trenger å selge. Ellers kan du fortsette å eie aksjene med forhåpningen om at de skal øke i pris.

Hvis du ikke tror på selskapet lengre så kan det være en grunn til å selge.

Risiko for tap som følge av konkurs

Det verste som kan skje for aksjene dine er at selskapet går konkurs. Da blir aksjene dine verdiløse. Som aksjonær kommer du ikke til å bli tvunget til å arve gjeld, men du risikerer å tape alt du kjøpte aksjene for i utgangspunktet. Det er ikke ofte at selskap på børsen går konkurs, men det kan selvsagt skje.

Hvis selskapet går konkurs trenger du ikke gjøre noe som aksjonær. Aksjene dine kommer til å forsvinne fra kontoen din automatisk etter at konkursboet er avklart. Dette kan imidlertid ta noen år.

Viser det seg at konkursboet inneholder noe av verdi kan det bli utdelt til aksjonærene.

Her får du noen tips til hvordan du kan redusere risikoen i porteføljen din.

Hva skjer dersom banken går konkurs?

Du kjøper aksjene dine hos en bank eller megler. Der oppbevares aksjene dine frem til du selger dem. Det finnes flere former for investorbeskyttelse i Norge slik at du som investor får en trygghet i å eie aksjer og andre verdipapir via banken din. Det kan være bra å sørge for at banken din gir deg denne beskyttelsen før du investerer. Les mer om investorbeskyttelsen du har som Nordnet-kunde.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto