Gå til hovedinnhold

Hva er utbytteaksjer?

Når du kjøper en aksje så kan du hovedsaklig tjene penger på to måter:

  1. 1

    Ved å kjøpe aksjen på et lavere nivå enn du selger den for

  2. 2

    Selskapet du eier aksjer i betaler utbytte


Aksjeutbytte, også kjent som direkteavkastning, innebærer at et selskap tar penger fra kontantbeholdningen sin og gir tilbake til aksjonærene.


Utbytte2023 YTThumb


Høy direkteavkastning.

Utbytteaksjer er tosidig, og aksjer med høy direkteavkastning trenger ikke nødvendigvis å være den beste investeringen. Et aksjeutbytte er en direktekostnad for et selskap, da det innebærer at kontantbeholdningen faller tilsvarende det selskapet betaler i utbytte. En sunn utbytteandel er viktig, ikke minst for å sikre at selskapet er rustet for å gjøre investeringer som fremmer videre vekst og høyere inntjening. I tillegg må ledelsen sikre at det i gode tider legges av midler for å sørge for at det overlever når det kommer dårligere tider. Det kan være lurt å sette seg inn i selskapets utbyttepolitikk. Dette finner du mer om på de ulike selskapenes nettsider, ofte under “Investor Relations”.

Lav direkteavkastning.

At utbytteandelen er lav kan indikere at selskapet ikke har ambisjoner om å utbetale mye utbytte til aksjonærene, men heller velger å beholde pengene for å investere de i videre vekst for selskapet. Her kan du også sjekke selskapets utbyttepolitikk for å se hvordan selskapet forholder seg til utbytte. Det at et selskap gir lavt utbytte, eller ikke noe i det hele tatt, kan også bety at det er et mindre selskap i vekst, som akkurat nå velger å reinvestere alle pengene de får inn i egen virksomhet. Om de lykkes med dette, vil du som aksjonær få igjen i form av stigende aksjekurs, men ikke nødvendigvis utbytte.

Økt utbytteutbetaling.

En faktor du kan vektlegge når du ser etter utbytteaksjer er hvorvidt selskapet historisk sett har økt utbytteutbetalingene år for år. Hvis du finner et selskap med lav direkteavkastning i dag, kan det være en attraktiv investering nå hvis det er forventet at aksjen vil ha god utbyttevekst i fremtiden.

Hvor ser jeg utbyttebetalingene til et selskap?

Finn frem til den aktuelle aksjen du ønsker å følge opp utbyttebetalingene på. Klikke på “om selskapet” deretter vil du få opp en oversikt over de viktigste nøkkeltallene, deriblant direkteavkastningen (prosent) og estimert utbytte per aksje.

nøkkeltall skjermdump til utbytteaksjer

Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto