Gå til hovedinnhold

Hvordan bruke stop loss?

For de fleste som er aktive i aksjemarkedet er «stop loss» en kjent strategi. Men hva betyr det egentlig, og hvordan kan du bruke det?

Først kan det nevnes at stop-loss som konsept er en integrert del av en fornuftig investeringsstrategi. Dette er altså en strategi, en tenke- og handlemåte som er nyttig i styringen av investeringene dine. Strategien kan gjennomføres på flere måter, hvorav en av måtene er å anvende en ordretype som heter stop-loss. Om denne ordretypen er anvendbar for deg er avhenger av andre faktorer som type verdipapir, størrelsen på investeringen og i hvilket marked verdipapiret handles m.m.

Stop loss som strategi.

Stop-loss er eksempelvis en del av risikostyringen i en portefølje av enkeltaksjer.


  1. 1

    Punkt 1 i risikostyring er som regel diversifisering. Dette betyr at du sprer kapitalen din på flere investeringer som ikke er like og som ikke svinger helt i takt med hverandre. Standard porteføljeteori tilsier at tilstrekkelig diversifisering oppnås ved å ha ca. 10 aksjer i porteføljen, men det er ingen fasit her, da det kommer mye an på hvilke aksjer du velger.

  2. 2

    Punkt 2 i risikostyringen er nettopp å ha en definert strategi på når du skal eie hver enkelt av de postene du har i porteføljen. Stop-loss kan sammenlignes med å luke i hagen eller åkeren. Du tar ut taperne, og lar vinnerne ligge. Eller “cut your losses, let your profits run” som det heter på finansspråket.


Dersom du har en portefølje på 10 aksjer med like mye i hver, og du på hver av disse postene har satt deg et 5% stop-loss-nivå betyr det at du faktisk ikke risikerer mer enn 0,5% av din totale kapital på hver enkelt posisjon i porteføljen. Det er dette som er risikostyring.

NASGRAF-740x382


En aksje kan falle mye lenger enn man tror skal være mulig. Her er et eksempel med Norwegian Air Shuttle. Å bli sittende hele veien ned her har vært surt. Veien blir til slutt så lang tilbake at muligheten for å få tilbake pengene man investerte er så og si umulig. Man hadde hatt mange muligheter til å ta tapet på veien, men uten en stop-loss-strategi vil de fleste kvie seg mer og mer for å ta tapet. Til slutt blir man likegyldig, fordi aksjen nå har falt så mye uansett. Men, aksjer kan halvere seg mange ganger på vei ned. Som du ser ville det selv etter en halvering fra toppen dvs. når kursen dalte til 100-150 kr vært fornuftig å ta tapet i NAS, hvis du kjøpte aksjen på mellom 200 og 300 kr.

Det kan være smart å tenke på dette allerede før du går inn i en plassering. Du har gjerne et scenario i tankene når du gjør en investering, og stop-loss kan tas dersom aksjen oppfører seg på en måte som indikerer at dette scenarioet ikke slår til. Dette skjer ofte, og du bør legge lite personlig prestisje i dette. En gartner føler seg ikke som en taper om et frø slår feil. Han/hun planter på nytt.

Har for eksempel en aksje tverrvendt ved et nivå der det ser ut til å være teknisk støtte, kan et kjøp være på sin plass og stop-loss tas dersom støttenivået brytes.

Ordreparameteret stop-loss.

Slik setter du stop loss på nordnet.no:

Slik bruker du stop loss

En fordel med å legge inn en slik ordre automatisk er at du ikke behøver å følge med på aksjene dine hele tiden. En ulempe er at en liten dipp i aksjen kan utløse en stopp. Har du hele tiden slike ordrer inne vil du tidvis oppleve at noen «unødvendige» stop-loss utløses gjennom at et støttenivå har vært testet, kort brutt, men så viser seg å holde.

Et spørsmål vi stadig får er om det koster noe å legge en stop-loss ordre. Nei, det koster ingenting å legge ordren, men om ordren fører til en handel vil det bli vanlig kurtasje på denne.

Praktisk bruk av stop-loss.

Et alternativ til å bruke ordreparameteret stop-loss er å legge en alarm på aksjen din og få en melding dersom et nivå brytes. Da kan du gå inn på nettet når meldingen kommer på mobil, og se hvordan aksjen handles. Er det et blaff under signalnivået kan du vente og eventuelt sette en stop-loss ordre. Oppfører aksjen seg merkbart svakt kan du selge posten, og tenker litt mer på det. Men, det er ingen fasit på dette. Det viktigste er at du faktisk har en strategi på dette området, og følger strategien.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto