Fond

Fond

Søk
Populære valg
Nordnets utvalgte fond
Utvalgte fond består av et fåtall aktivt forvaltede fond som vi anser å ha størst sjanse for å levere god avkastning fremover. Utvalget gjøres sammen med en uavhengig analytiker basert på høye standarder og nøye kvalitetsgranskning.

Les mer om Nordnets utvalgte fond.
Lav CO₂
For å få denne markeringen må fondet ha en lav CO₂-risikoverdi og ha begrenset eksponering mot fossile brennstoff. For at dette skal kunne beregnes, må minst 67 prosent av porteføljens beholdning være dekket av Sustainalytics analyser. Beregningen av karbondioksidsmålet gjøres kvartalsvis av Morningstar.

Populære valg
Nordnets utvalgte fond
Utvalgte fond består av et fåtall aktivt forvaltede fond som vi anser å ha størst sjanse for å levere god avkastning fremover. Utvalget gjøres sammen med en uavhengig analytiker basert på høye standarder og nøye kvalitetsgranskning.

Les mer om Nordnets utvalgte fond.
Lav CO₂
For å få denne markeringen må fondet ha en lav CO₂-risikoverdi og ha begrenset eksponering mot fossile brennstoff. For at dette skal kunne beregnes, må minst 67 prosent av porteføljens beholdning være dekket av Sustainalytics analyser. Beregningen av karbondioksidsmålet gjøres kvartalsvis av Morningstar.

Fondstype
  Region/land
   Kategori
    Fondsselskap
    Risiko
     Uønskede beholdninger

     Uønskede beholdninger

     Filtrer bort fond som investerer i selskap i uønskede bransjer.

     Analysen gjøres av Morningstar som er basert på Sustanalytics vurdering av et selskap.

      Resultat: 13 stk
      Fond
      Ordliste
      Rangering
      Morningstars rangering baseres på fond med lignende underliggende basert på historisk resultat med hensyn til risiko og løpende kostnader.
      Løpende kostnader
      Løpende kostnader omfatter alle kostnader som er belastet fondet (utenom transaksjonskostnader).
      Bærekraftverdi
      Bærekraftsverdien er en verdi mellom 0-100 som evaluerer og sammenligner fondets bærekraft på en omfattende måte, basert på standardiserte kriterier. Verdien analyserer om fondet er investert i selskaper med høy eller lav gjennomsnittlig bærekraftverdi i forhold til lignende selskaper globalt. Trekk for eventuelle kontroverser er gjort. Selskapsanalysene er regnet sammen av Morningstar for hvert fond.
      Risiko
      Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning i fondet. Den baseres på hvor mye fondets verdi har endret seg over de siste 5 årene. Et høy tall betyr høyere risiko.
      Aksjekurstabell
      Alfred Berg AktivAlfred Berg AktivAlfred Berg AktivNorge4/5
      - 9.62 % 1.5 % 27 av 100Medium (5 av 7)
           
      Alfred Berg GambakAlfred Berg GambakAlfred Berg GambakNorge5/5
      - 4.6 % 2 % 26 av 100Medium (5 av 7)
           
      Alfred Berg GlobalAlfred Berg GlobalAlfred Berg GlobalGlobale, Store selskaper, Blanding3/5
      + 14.64 % 1 % 22 av 100Medium (5 av 7)
           
      Alfred Berg Høyrente C NOKAlfred Berg Høyrente C NOKAlfred Berg Høyrente C NOKRente, NOK High Yield1/5
      - 11.87 % 0.8 %Medium (3 av 7)
           
      Alfred Berg Income NOKAlfred Berg Income NOKAlfred Berg Income NOKRente, NOK High Yield5/5
      - 3.52 % 0.86 %Lav (2 av 7)
           
      Alfred Berg Indeks ClassicAlfred Berg Indeks ClassicAlfred Berg Indeks ClassicNorge3/5
      - 7.82 % 0.19 % 25 av 100Medium (5 av 7)
           
      Alfred Berg KombiAlfred Berg KombiAlfred Berg KombiKombinasjonsfond, NOK Forsiktig2/5
      - 6.62 % 1 %Medium (3 av 7)
           
      Alfred Berg Likviditet PlussAlfred Berg Likviditet PlussAlfred Berg Likviditet PlussRente, NOK Pengemarked - kort-
      + 1.12 % 0.4 %Lav (1 av 7)
           
      Alfred Berg Nordic Gambak CAlfred Berg Nordic Gambak CAlfred Berg Nordic Gambak CNorden-
      + 17.68 % 2 % 24 av 100Medium (5 av 7)
           
      Alfred Berg Nordic IG ClassicAlfred Berg Nordic IG ClassicAlfred Berg Nordic IG ClassicRente, NOK Obligasjoner1/5
      + 0.08 % 0.4 %Lav (2 av 7)
           
      Alfred Berg Nordisk Likv Pluss ClassicAlfred Berg Nordisk Likv Pluss ClassicAlfred Berg Nordisk Likv Pluss ClassicRente, NOK Korte obligasjoner-
      + 0.85 % 0.4 %Lav (1 av 7)
           
      Alfred Berg Norge ClassicAlfred Berg Norge ClassicAlfred Berg Norge ClassicNorge4/5
      - 8.9 % 1.2 % 26 av 100Medium (5 av 7)
           
      Alfred Berg ObligasjonAlfred Berg ObligasjonAlfred Berg ObligasjonRente, NOK Obligasjoner3/5
      + 3.87 % 0.5 %Lav (2 av 7)