Alfred Berg Nordic IG Classic

Rente, NOK Obligasjoner
Utvikling 1 år+ 1.16 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
103.23 NOK
Dagens kursendring
+ 0.05 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Al
Alfred Berg Nordic IG Classic

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Inntil 20% av fondet kan investeres I verdipapirer utstedt av ikke-nordiske selskap. I så fall skal selskapene ha en rating fra enten Moodys eller Standard & Poors på Baa2/BBB eller bedre. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2.

ISIN
NO0010752538
Kategori
Rente, NOK Obligasjoner
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
8. desember 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Morten Steinsland
Forvaltet fondet siden
8. desember 2015
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Lang rente
96.7 %
Kort rente
2.3 %
Øvrig
1.0 %
Telenor ASA 1.04%
1.6 %
STOREBRAND 6,875 NOTES 430404
1.5 %
Ellevio AB 1.63%
1.4 %
Orkla ASA 2.35%
1.4 %
Telia Company AB 3.62%
1.2 %
Sagax AB 2.25%
1.1 %
Autoliv, Inc. 0.75%
1.1 %
Investor AB 4.5%
1.1 %
L E Lundbergforetagen AB (Publ)
1.0 %
Investmentaktiebolaget Latour
1.0 %