Alfred Berg Nord Inv Grade Mid Dur C NOK

Rente, NOK Obligasjoner
Utvikling 1 år-
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (3.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
101.35 NOK
Dagens kursendring
- 0.02 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Al
Alfred Berg Nord Inv Grade Mid Dur C NOK

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD. Fondet vil være denominert i NOK.

ISIN
NO0010811920
Kategori
Rente, NOK Obligasjoner
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. september 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Morten Steinsland
Forvaltet fondet siden
12. desember 2017
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Lang rente
96.5 %
Kort rente
1.8 %
Øvrig
1.6 %
Investor AB 4.5%
2.0 %
Orkla ASA 2.35%
1.8 %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.45%
1.3 %
Holmen AB
1.3 %
Stadshypotek Ab (Publ) 1.61%
1.2 %
BNP Paribas 1.46%
1.2 %
Vasakronan AB 0.64%
1.1 %
Molnlycke Holding AB 1.88%
1.1 %
Telia Company AB 3.62%
1.1 %
Telenor ASA 1.12%
1.1 %