Alfred Berg Kombi

Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Utvikling 1 år- 2.6 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
3901.83 NOK
Dagens kursendring
- 0.08 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Alfred Berg Kombi

Alfred Berg Kombi er et norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet.

ISIN
NO0010105505
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. september 1997
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Petter Tusvik
Forvaltet fondet siden
1. august 2010
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Lang rente
78.4 %
Aksjer
12.9 %
Øvrig
5.8 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

Europa ex. Euro 96.6 %
Storbritannia 3.4 %

Største bransjer

Olje & Gass
21.8 %
Industri
21.7 %
Finans
19.5 %
Materialer
17.3 %
Forbruksvarer
8.9 %
Verktøy
8.5 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 5.25%
3.0 %
DigiPlex Norway Holding 2 AS Senior Secured Bond Issue 2019/2024
3.0 %
Ekor QM Hldg 23 FRN
2.8 %
HEIM SEK Capital Securities
2.5 %
Heimstaden Bostad AB 3.25%
2.3 %