Alfred Berg Obligasjon

Rente, NOK Obligasjoner
Utvikling 1 år+ 4.42 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (7.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
122.07 NOK
Dagens kursendring
+ 0.1 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
Al
Alfred Berg Obligasjon

Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Fondet kan investere inntil 20 % i ansvarlige lån. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.

ISIN
NO0010089410
Kategori
Rente, NOK Obligasjoner
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. november 1990
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Morten Steinsland
Forvaltet fondet siden
1. oktober 2010
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Lang rente
99.9 %
Øvrig
0.4 %
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS 0.01%
2.4 %
Entra ASA 0.01%
2.1 %
Sparebank 1 Nord-Norge 0.01%
2.0 %
Orkla ASA 2.35%
2.0 %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.02%
2.0 %
SpareBank 1 SR-Bank 0.02%
2.0 %
Danske Bank A/S 0.01%
1.9 %
Sparebanken Vest 0.01%
1.8 %
AP Moller-Maersk 1.82%
1.8 %
Oslo Kommune 2.3%
1.6 %