Alfred Berg Global

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 13.3 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (7.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
579.12 NOK
Dagens kursendring
+ 0.57 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Alfred Berg Global

Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Fondet investerer ikke i fremvoksende markeder. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og prishistorikk. Fondet er veldiversifisert med normalt 150 – 200 selskaper i porteføljen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen.

ISIN
NO0010089501
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
31. oktober 1994
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Stig Syrdal
Forvaltet fondet siden
1. mai 2018
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Aksjer
98.0 %
Kort rente
1.8 %
Øvrig
0.1 %

Største regioner

USA 61.1 %
Eurosonen 11.3 %
Japan 10.1 %
Europa ex. Euro 5.7 %

Største bransjer

Teknologi
25.0 %
Helsevern
22.0 %
Forbruksvarer
10.7 %
Finans
9.7 %
Kommunikasjon
8.9 %
Industri
6.4 %