DNB USA Indeks A

USA, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 13.81 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
365.43 NOK
Dagens kursendring
- 1.04 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.48 %
Løpende kostnader
0.24 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.2 %
- Returprovisjon
0.06 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
DN
DNB USA Indeks A

DNB USA Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI USA Index. Investering i DNB USA Indeks gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

ISIN
NO0010337959
Kategori
USA, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
21. oktober 1998
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eirik Hauge
Forvaltet fondet siden
5. november 2019
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
99.9 %

Største regioner

USA 98.5 %
Storbritannia 0.6 %
Europa ex. Euro 0.3 %
Asia Emerging 0.2 %

Største bransjer

Teknologi
24.9 %
Helsevern
13.6 %
Finans
12.7 %
Konsumentvarer
12.0 %
Kommunikasjon
11.3 %
Industri
8.5 %