Handelsbanken USA Ind Crit A1 NOK

USA, Store selskaper, Blandet
Utvikling 1 år+ 23.43 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
463.27 NOK
Dagens kursendring
+ 0.16 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.2 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Ha
Handelsbanken USA Ind Crit A1 NOK

Handelsbanken MSCI USA Index er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen i MSCI USA Index så nært som mulig. Fondet plasserer i aksjer utgitt av selskaper i USA. Indeksen (MSCI USA) består av store og mellom store amerikanske selskap på New York-børsen.

ISIN
SE0006800157
Kategori
USA, Store selskaper, Blandet
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
12. februar 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Caroline Mebius
Forvaltet fondet siden
15. november 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aksjer
99.9 %

Største regioner

USA 98.6 %
Storbritannia 0.7 %
Europa ex. Euro 0.3 %
Latin-Amerika 0.2 %

Største bransjer

Teknologi
27.6 %
Helsevern
16.4 %
Finans
13.1 %
Kommunikasjon
12.4 %
Konsumentvarer
11.9 %
Forbruksvarer
6.5 %