Gå til hovedinnhold

Nordnet Smarte porteføljer – oppdatering – halvert eksponeringen

Nordnet Smarte Porteføljer har tilpasset seg de store svingningene i finansmarkedene og halvert den totale eksponeringen de siste ukene. Dette fordi fondene styrer etter et fast risikomål (volatilitetsmål).

På grunn av den turbulente perioden i verdens finansmarkeder ser vi et behov for å gi en ekstra markedsoppdatering og forklare hvordan denne urolige perioden har påvirket Nordnet Smarte porteføljer. Det som gjennomsyrer markedene akkurat nå er en veldig høy volatilitet og store børsfall i alle regioner. Det er en uvanlig tid med stor usikkerhet som gir oss et høyvolatilt marked. VIX volatilitetsindeks måler den implisitte volatiliteten i futuresmarkedet og gir oss en indikasjon på hvordan markedsaktørene vurderer risikoen i det amerikanske aksjemarkedet akkurat nå. Som grafen under viser, er vi på de samme høye nivåene som under den globale finanskrisen.

Kredittmarkedet i USA og verden for øvrig skjelver også. Det amerikanske kredittmarkedet har en stor eksponering mot oljeprisen, som også er hardt rammet. Saudi-Arabia har startet en priskrig og redusert oljeprisene til rekordlave nivåer. Likviditetsproblemer er en viktig forklaringsfaktor til den nåværende turbulensen. Investorer er redde for å sitte fast med obligasjoner de ikke vil kunne selge, og kredittlinjene fryser til is, som vi så under finanskrisen.

Det internasjonale pengefondet, Den europeiske sentralbanken ECB, den amerikanske sentralbanken Fed og andre stater har vært klare til å støtte markedene. Sentralbankene setter i gang omfattende støttetiltak og styrker likviditeten i markedet så godt de kan.
Men så lenge spredningen av koronaviruset ikke er under kontroll, må vi leve med sterke bevegelser i markedene. Mandag 16. mars hadde den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 sin verste dag siden 1987, med et fall på hele 12 prosent.

For våre Smart-porteføljer betyr markedssituasjonen at aksjeeksponeringen har bidratt til negativ avkastning i alle tre fondene. Eksponeringen for obligasjoner oppveier aksjefallet til en viss grad, siden trygge statsobligasjoner har steget i verdi siden nyttår, men på dager med store børsfall treffer fortsatt nedgangen i aksjekomponenten totalavkastningen hardt.

Betydelig redusert total eksponering

Nordnet Smart Porteføljer har reagert på børsfallet, og halvert den totale eksponeringen mot markedet.

Nordnet Smarte Porteføljer er basert på en fast risikoallokering og investerer basert på hver enkelt aktivaklasse (aksjer, renter, råvarer etc) sitt risikobidrag til den totale porteføljen. En aktivaklasse som har høyere volatilitet eller økt korrelasjon med andre porteføljer får dermed redusert eksponering. Når volatiliteten økes i flere aktivaklasser, rebalanseres fondene oftere for å oppnå de faste volatilitetsmålene (5, 10 og 15). Dette er ikke aktive eller subjektive beslutninger, men er regelstyrt og gjøres automatisk som en konsekvens av markedssituasjonen.

I dagens markedsturbulens har den totale eksponeringen blitt redusert kraftig. Reduksjonen har skjedd flere ganger og har skjedd på dager da den totale porteføljerisikoen har vårt høyere enn målet.

Den største endringen har skjedd i Nordnet Smart 15, som også har størst eksponering mot aksjemarkedet. Nedenfor ser du en endring i eksponering for de forskjellige aktivaklassene.

Nordnet Smart 5 – Eksponering per aktivaklasse 19. mars sammenlignet med 1. januar 2020

Nordnet Smart 10 – Eksponering per aktivaklasse 19. mars sammenlignet med 1. januar 2020

Nordnet Smart 15 – Eksponering per aktivaklasse 19. mars sammenlignet med 1. januar 2020

Nordnet Smart-porteføljer er basert på bred spredning mellom ulike aktivaklasser. Dette gir en mer stabil utvikling over tid, men porteføljene ikke immune mot markedsfall. Amerikanske obligasjoner har gitt et positivt bidrag i mars etter sterk Fed-stimulans, men klarer ikke å oppveie den sterke aksjemarkedskollapsen. Det viktigste bidraget til negativ avkastning kommer fra det amerikanske aksjemarkedet. Brutto avkastningsbidrag per aktivaklasse for hvert fond i mars er illustrert nedenfor.

Nordnet Smart 5 – Brutto avkastning per aktivaklasse 1. mars til 18. mars


Nordnet Smart 10 – Brutto avkastning per aktivaklasse 1. mars til 18. mars

Nordnet Smart 15 – Brutto avkastning per aktivaklasse 1. mars til 18. mars

Datakilder: J.P. Morgan og Bloomberg. Brutto avkastning summeres ikke opp til fondenes totalavkastning i samme periode, siden tallene presenteres uten forvaltningshonorar og effekter av valutasikring, etc. Alle nominelle eksponeringsvekter er durasjonsjustert til 10 år.

Mindreavkastning siden juli i fjor – hvorfor?

Som beskrevet i månedsrapporten for februar er det tre hovedårsaker til at Smartfondene har levert mindreavkastning sammenlignet med relevante referanseindekser siden juli 2019: 1. Smartfondene er valutasikret. Den kraftige kronesvekkelsen utgjør ca 9 prosentpoeng (annualisert) for alle tre Smartfondene sammenlignet med tilsvarenede fond som ikke er valutasikret. 2. Aktivaklassen råvarer har bidratt med negativ avkastning siste tiden og siden oppstart. 3. Det samme er tilfelle med aktivaklassen markedsnøytrale faktorstrategier. Les mer i månedsrapporten for februar.

Oppdatering 6.4.20: Vi har nå lagt ut månedsrapporten for Smartfondene for mars, hvor vi beskriver utviklingen for hele mars måned.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
3 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
07.04.2020 17:50

Eksponeringen er oppgitt i prosent. Prosent av hva? Når Smarte Porteføljer 15 har gått fra 20% eksponering i europeiske aksjer til 6%, hva betyr disse tallene? Summen av eksponeringene er langt større enn 100% både før og etter, så hva er prosentene regnet av? Når eksponeringen i samtlige aktivaklasser er redusert, betyr det at fondet har solgt seg ut og sitter til en stor del i Cash? Hvis man har tatt ned eksponeringen i alt, rakk den å selge unna endel før volatiliteten var på topp og markedet på bunn, og videre, hvor er man da investert for en eventuell… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.04.2020 15:45

Hei Torbjørn. Den prosentmessige eksponeringen angis ut fra kundenes innskudd i Smartfondene. F eks hadde Smart 15 en andel på 20% eksponering i europeiske aksjer den 1.1.20, men kun 6% andel den 19. mars. Summerer du aksjeeksponeringen i Smart 15 i søylediagrammet over får du at andelen aksjer var 88 % den 1.1.20, men kun 35 % aksjeandel den 19. mars. Vi skriver mer om reduksjonen i aksjer, råvarer, renter etc som følge av markedsuroen i månedsrapporten for mars: https://www.nordnet.no/blogg/manedsrapport-for-nordnet-smarte-portefoljer-mars/ Det er korrekt at summen av aktivaklassene overstiger 100 %. Det er fordi dette er et risikoparitetsfond, som gearer lavrisikoinvesteringer… Les mer »

Gjest
Gjest
26.03.2020 21:18

Ikke så lurt trekk sett i etterkant.