Gå til hovedinnhold

Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – februar

Aksjemarkedene falt kraftig i februar, mens fallende renter ga positive bidrag. Råvarer og faktorstrategier bidro negativt. Smart 5 ga -2,68 % avkastning i februar. Smart 10 ga -4,84 % avkastning. Smart 15 ga -9,81 % avkastning.

I februar var det kraftig «sell-off» i aksjemarkedet på grunn av det økende antallet corona-smittede utenfor Kina. De første ukene i februar startet rolig med sterke selskapsresultater for 4. kvartal. COVID-19 ble fremdeles betraktet som et regionalt anliggende, og tiltak for å begrense spredningen så ut til å være effektive. Midt i måneden økte imidlertid antall tilfeller utenfor Kina raskt, og de fleste aksjemarkeder hadde kraftige fall i siste halvdel av februar (og så langt i mars).

Avkastning for Smartfondene siste måned med mer

FebruarHittil i årSiste 12 mndSiden oppstart (okt 18)Volatilitet
Smart 5-2,68 %-2,48 %1,34 %3,94 %5,24 %
Smart 10-4,84 %-5,12 %1,62 %5,08 %8,70 %
Smart 15-8,68 %-9,81 %1,26 %6,05 %14,75 %

Svak avkastning i Smartfondene siden sommeren 2019

En del kunder er skuffet over avkastningen i Smartfondene siden juli 2019. Det er vi i Nordnet også. Frem til juli 19 lå alle tre Smartfondene foran relevante referanseindekser, og diversifiseringen fungerte etter planen.

Aksjemarkedene pekte kraftig oppover frem til midten av februar 2020, og Smartfondene klarte ikke henge med på oppturen fra sommeren. Og under det kraftige børsfallet den siste måneden (medio februar til medio mars) har Smartfondene falt om lag like mye som Morningstars referanseindekser.

Årsakene til den svake avkastningen siden juli i fjor er flere:

  1. Smartfondene er valutasikret. Smartfondene er valutasikret i norske kroner, for å sikre fremtidig kjøpekraft i norske kroner. Dette i motsetning til de fleste andre kombinasjonsfond (og aksjefond), men likt med pensjonsleverandørenes innskuddspensjonsporteføljer (eks: DNB og Storebrand). Det innebærer at avkastningen i Smartfondene ikke blir påvirket av endringer i valutakursen mellom norske kroner og dollar, euro eller yen. Siden norske kroner har svekket seg markant siden oppstart av Smartfondene – og spesielt den siste måneden – har denne valutasikringen medført svakere avkastning enn sammenlignbare kombinasjonsfond. Forskjellen utgjør ca 9 prosentpoeng (annualisert) for alle tre Smartfondene.
  2. Aktivaklassen råvarer (olje, gass, gull, sølv, hvete, mais, kaffe etc) har bidratt med negativ avkastning siste tiden og siden oppstart. Råvarer er ment å gi inflasjonsbeskyttelse i tilfelle inflasjonen skyter i været. Nå som resesjon truer, faller de fleste råvarer (unntatt gull), og det gjør inflasjonen også.
  3. Aktivaklassen markedsnøytrale faktorstrategier (også kalt alternativ risikopremie – ARP – eller «alternatives») har bidratt med negativ avkastning siste tiden og betydelig siden oppstart. Poenget med å inkludere denne aktivaklassen er at den er lavt eller negativt korrelert med markedsbeta (aksjemarkedet), og har gitt positiv avkastning i mange tiår. Aktivaklassen gir positiv avkastning dersom 1) mindre selskaper gir bedre avkastning enn store (størrelse/size), 2) dersom verdiselskaper gir bedre avkastning enn vekstselskaper (verdi/size), 3) dersom selskaper som for tiden er i en positiv trend fortsetter å stige, og motsatt (momentum), 4) dersom kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet og lav gjeldsgrad gjør det bedre enn selskaper med mottsatte trekk (kvalitet) og 5) dersom lavvolatilitetssselskaper gjør det bedre enn høyvolatilitetsselskaper (lavvolatilitet). Disse velkjente faktorene har gitt betydelig meravkastning siste 70 årene (se f eks graf i dette innlegget), men de siste 3-4 årene har ikke dette vært tilfelle, spesielt verdi/value har gitt betydelig negativt bidrag til Smartfondene. Våre kapitalforvaltere tror fremdeles på markedsnøytrale faktorstrategier som aktivaklasse, men vi vurderer endringer i sammensetningen for å gi bedre resultater.

På den positive siden kan det nevnes at gearingen av (trygge) statsobligasjoner har vært meget vellykket. Som det fremgår av tabellen under har statsobligasjoner (rates) hatt en gjennomsnittlig nominell allokering på hhv 114 %, 162 % og 185 % for Smart 5, 10 og 15. Rentedelen har gitt mellom 11 og 20 % avkastning (i lokal valuta, ikke valutasikret) for de tre Smartfondene. I perioder med børsfall har typisk lange renter falt, og avkastningen på den store rentedelen har veiet betydelig opp for aksjetapet. Dette er en viktig del av risikoparitetsstrategien. Problemet har vært at råvarer og markedsnøytrale faktorstrategier har bidratt betydelig negativt, og langt på vei nøytralisert rentegevinstene.

Smartfondene har en langsiktig strategi som er ment å prestere gjennom forskjellige markedssykluser – og over en hel syklus. Smartfondene er basert på en allokeringsmiks og diversifisering, i stedet for å være en taktisk strategi med markedstiming. I 4. kvartal 2018 var dette til vår fordel, mens det i 4. kvartal 2019 og hittil i 2020 ikke har vært så vellykket i sammenligning med andre strategier. Vi har fremdeles tro på at våre kunder vil få en god risikojustert avkastning i Smartfondene i årene fremover.

Avkastning i de ulike aktivaklassene og eksponering siden oppstart (23.10.18-04.03.20)

Forklaring: Performance attribution viser avkastningen i lokal valuta (ikke valutasikret) som de ulike aktivaklassene har bidratt med for de tre Smartfondene i perioden. Average allocation viser gjennomsnittlig nominell allokering for aktivaklassen i perioden.

Avkastning i de ulike aktivaklassene samt gjennomsnittlig nominell allokering siste ukene (20.02.20-04.03.20)

Mer om de ulike aktivaklassenes utvikling i februar:

Aksjer: Kraftig fall i alle regioner. Utviklede markeder (-8,4%) så enda større fall enn fremvoksende markeder (-5,3%), med Japan (-10,3%) som dårligst bidragsyter. I USA så vi den største daglige nedgangen på to år, og det største ukentlige fallet siden den globale finanskrisen i 2008. Det brede amerikanske aksjemarkedet falt 8,2% i løpet av måneden.

Renter: Rentene på statsobligasjoner falt i løpet av februar. Først på grunn av bekymringer for lavere global vekst på grunn av kinesisk nedstengning, men senere i måneden også på grunn av økende volatilitet i aksjemarkedet og en «flight to safety». De viktigste sentralbankene forventes nå å gi ytterligere pengepolitisk støtte, og markedet priser nå inn ytterligere tre rentekutt fra Fed i år. I EU utgjør bekymringer for forstyrrelser i forsyningskjeden en trussel for videre vekst, og det forventes skattemessige hjelpepakker. Tyskland har kunngjort at de kan trenge å bryte de konstitusjonelle grensene for offentlige utgifter midlertidig hvis COVID-19-utbruddet sprer seg over hele Europa.

Råvarer: Råvarer ble også hardt påvirket av COVID-19. Oljeprisene falt med 13% i februar, og har falt med 27 % hittil i år. Det kraftige fallet ble ytterligere forsterket av mislykkede forhandlinger mellom OPEC og Russland.

Faktorstrategier: Faktorstrategier hadde nok en tøff måned og endte litt ned.

Avkastning siden oppstart i okt. 2018 til 11. mars 2020

Nordnet Smart 5
(Avk. siden 23.10.18: +2,6 %, 2,8 % bak Morningstar referanseindeks (ikke valutasikret). Kilde:Morningstar 11.03.20)

Nordnet Smart 10
(avk. siden 23.10.18: + 1,8 %, 5.3 % foran Morningstar kategori (ikke valutasikret). 7,1 % bak Morningstars referanseindeks, som består av 50 % Verdensindeksen (ikke valutasikret) og 50 % norske statsobligasjoner.) Kilde:Morningstar 11.03.20)

Nordnet Smart 15
(avk. siden 23.10.18: -0,2 %, 1,9 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 1,5 % foran et valutasikret globalt indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks IV A) Kilde:Morningstar 11.03.20)

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
3 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
16.03.2020 20:23

Hei
Gjelder volatiliteten som er oppgitt for siste 12mnd eller siden oppstart?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.03.2020 10:26

Hei. Volatilitet i tabellen er oppgitt for siste 12 måneder. Denne volatiliteten har vært lavere enn målsatt (dvs 5,10 og 15) frem til februar, men nå har naturlig nok volatiliteten økt – og da tas eksponeringene mot aktivaklassene ned. Hilsen Bjørn Erik, Spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.03.2020 21:15

Hei, vil det si at det blir vanskeligere å hente seg inn når eksponeringene mot aktivaklassene skal ned? Siden det har vært en relativ negativ utvikling siste mnd mtp. dette skal være volatilitetsmålet på 5 % (Smart 5).