Gå til hovedinnhold

Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – april

Etter en forferdelig mars måned, snudde børsene kraftig opp i april. Siden Smartfondene hadde mer enn halvert aktivaeksponeringen som følge av uroen i mars, fikk fondene dermed kun begrenset glede av oppgangen. Smart 5 ga 0,17 % avkastning i april. Smart 10 ga 0,71 % avkastning. Smart 15 ga 1,84 % avkastning.

Etter det kraftige børsfallet i mars, kom aksjemarkedene seg raskt tilbake i april, selv om smittespredningen ennå ikke er under kontroll. Viruset fortsetter å spre seg globalt, men i noen land begynner veksten i antall smittede å flate ut, og flere land har igangsatt en gradvis åpning av samfunnet for å få økonomien i gang igjen.

Avkastning for Smartfondene siste måned med mer

AprilHittil i årSiste 12 mndSiden oppstart (okt 18)Volatilitet
Smart 50,17 %-9,91 %-7,78 %-3,98 %9,55 %
Smart 100,71 %-18,25 %-14,51 %-9,46 %16,80 %
Smart 151,84 %-28,60 %-23,21 %-16,05 %26,70 %

Eurosonens reelle BNP falt med 3,8 % i løpet av årets første kvartal, og i andre kvartal vil vi sannsynligvis se ytterligere en nedgang. Det internasjonale pengefondet anslår et fall i BNP i eurosonen på over 7% i 2020. Den europeiske sentralbanken (ECB) fortsatte sitt store nødhjelpsprogram og bruker nå en viss fleksibilitet ved å kjøpe flere statsobligasjoner i de landene som har mest behov for viruset, inkludert Italia og Spania.

I USA har håndteringen av epidemien blitt et politisk spørsmål i forkant av høstens valg. Den amerikanske økonomien falt med 4,8 % i første kvartal, og arbeidsledigheten har økt voldsomt. Imidlertid grep Fed uventet raskt inn med kraftige tiltak, og vi kan se ytterligere inngrep i fremtiden. I Kina har økonomien gradvis kommet seg. I løpet av første kvartal falt BNP med 6,8%, men siden mars har man sett en gjeninnhenting for flere bransjer.

Stimulansetiltakene som er iverksatt av regjeringer og sentralbanker over hele verden har vært avgjørende for å redusere skadene forårsaket av den økonomiske nedgangen. Dette har ført til at aksjemarkdene har steget betydelig i april, tross at store deler av samfunnet har vært stengt ned som følge av pandemien.

Mer om de ulike aktivaklassene:

Aksjer: Volatiliteten har nå falt tilbake fra de ekstreme nivåene i mars. Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med 11 prosent i april. Det er den største månedsoppgangen siden 1975. I april steg utviklede aksjemarkeder (DM) mer enn fremvoksende markeder (EM), og USA-børsen ble den største vinneren (pluss 13 % i april). USA-børsen har ved utgangen av april tatt igjen mer enn halvparten av fallet i første kvartal.

Obligasjoner: Obligasjoner steg også i verdi takket være de massive pengepolitiske tiltakene som ble gjort globalt, f.eks. at sentralbankene har forpliktet seg til å kjøpe stats- og selskapsobligasjoner.

Råvarer: Oljeprisene forble imidlertid ustabile i april og avtalen om produksjonskutt kom litt for sent. Gullprisene fortsatte å stige i april.

Alternatives: Markedsnøytrale faktorstrategier («alternative risk premia») hadde nok en svak måned.

Til tross for børsoppgangen i april, gjenstår imidlertid betydelig usikkerhet når det gjelder global vekst de kommende kvartalene. Mye vil avhenge av i hvilken grad økonomier kan åpnes igjen og om vi får en ny smittebølge.

Mer om eksponeringen i Smartfondene

Alle de tre Nordnet Smart- fondene steg i verdi i april, etter en meget svak mars-måned. Men med rekordlav eksponeringen mot alle aktivaklasser på grunn av den nylige uroen i markedet, fikk ikke Smartfondene full glede av oppgangen, spesielt i aksjer. Alle aktivaklasser bidro positivt, bortsett fra alternatives (markedsnøytrale faktorstrategier / «alternative risk premia»).

Eksponeringen er som nevnt fremdeles på lave nivåer sammenlignet med det langsiktige gjennomsnittet, noe som betyr at porteføljen er rigget for å håndtere høy volatilitet og nye sjokk, og i mindre grad rigget for å tjene på en rask oppgang. Les mer om hvordan og hvorfor fondene reduserte eksponeringen i blogginnlegget vårt for mars.

Vi forventer ikke at risikoparitetsmodellen vil øke eksponeringen vesentlig før de ekstreme volatilitetshoppene i mars har forsvunnet ut av tremåneders-historikken. Selv da vil det ta litt tid før eksponeringen kommer tilbake til et langsiktig gjennomsnitt, ettersom volatiliteten fortsatt er på et høyere nivå. Imidlertid vil modellen bli supplert med et såkalt “Trend Overlay” i løpet av de neste ukene, noe som øker eller reduserer eksponeringen for en aktivaklasse noe raskere, avhengig av den langsiktige trenden for den spesifikke aktivaklassen. Porteføljene vil dermed kunne fange langsiktige positive trender i større grad, samt noe raskere redusere eksponeringen i aktivaklasser som presterer dårlig.

Mange helligdager i mai – ingen NAV-kurs disse dager

På 1, 4, 5, 6, 8, 21, 22, og 25. mai stilles ikke NAV-kurs på Nordnet Smarte Porteføljer. Årsaken er at dette er fridager («banking holiday») i visse land hvor de underliggende indeksene handles . Kunder kan legge inn kjøps- og salgsordre på Smartfondene disse dagene, men ordren blir ikke effektuert før neste handelsdag med oppdatert NAV-kurs. (Merk: Kursfastsettelsen i alle verdipapirfond påvirkes av slike fridager, men Smarte Porteføljer har flere dager uten handler, på grunn av at Smartfondene har en enda bredere diversifisering.) Les mer under Spørsmål og svar på produktsiden.

Avkastning siden oppstart i okt. 2018 til 1. mai 2020

Nordnet Smart 5
(Avk. 23.10.18-30.4.20: Minus 4,4 %, 7,9 % bak Morningstar referanseindeks (ikke valutasikret). Kilde:Morningstar 07.05.20)

Nordnet Smart 10
(avk. 23.10.18-30.4.20: Minus 9,7 %, 11,3 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 27,5 % bak Morningstars referanseindeks, som består av 50 % Verdensindeksen (ikke valutasikret) og 50 % norske statsobligasjoner.) Kilde:Morningstar 07.05.20)

Nordnet Smart 15
(avk. 23.10.18-30.4.20: Minus 16 %, 21,6 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 17,8 % bak et valutasikret globalt indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks IV A) Kilde:Morningstar 07.05.20)

Avkastning, risiko og aktivaallokering i de ulike Smartfondene per 30.4.20

Smart 5:

Smart 10:

Smart 15:

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
11 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
24.05.2020 22:09

Hei
Kan dere si litt mer om «trend overlay»? Hva er det? Hvor kommer det fra, er det en del av de nye endringene som skulle bli innført i fondene? Slik det beskrives i rapporten høres det gunstig ut. Øker raskt eksponering i aktivaklasser med positiv trend, og motsatt. Er det riktig?

Når får vi en skikkelig innføring i endringene som kommer???

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.06.2020 14:25

Hei. Sakset fra notatet fra vår kapitalforvaltningsavdeling om trend overlay: “Another change introduced in the Smart Portfolio model is called Trend Overlay. It is added to increase the adherence and speed up notice of trends. This change means that the model will increase or decrease the exposure to an asset class to a certain extent more frequently, due to the long-term trend for that asset class. The funds will thereby be able to capture long-term positive trends to a greater extent and also reduce the risk of assets that perform poorly.” Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
13.05.2020 10:38

Så da var de ikke så smarte…

Gjest
Gjest
12.05.2020 21:16

Sikkert eg som er teit… men når skal det liksom være lurt å være inne i disse pengeslukene i forhold til hva som helst annet??

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.05.2020 21:46

dette er lav kvalitets finans produkt, invester i noe annet

Gjest
Gjest
12.05.2020 11:29

Utrolig SVAKT!
At fondene knapt har fått meg seg noe av oppgangen i april viser at strategien ikke fungerer når rentene går mot null.
Hør forøvrig Podcast her på Nordnet med gjest P. Warren som kort går inn på hvorfor.
Har halvert mndl. sparing i Smart-fondene og økt sparingen i globale Helse-, Tech- og Eiendomsfond tilsvarende.

Gjest
Gjest
11.05.2020 13:38

Jeg trodde poenget med disse smarte porteføljene var at man skulle være bedre rustet i nedgangstider med en slik risikoallokering. I stedet synker de mye mer enn markedet forøvrig. Jeg er meget skuffet over hvordan fondene har gjort det og at jeg har investert i dem. Hvorfor selges det f.eks ned i aksjeandel i fondet ETTER at markedet har falt så mye? Er ikke risikoallokeringen slik at man da skal kjøpe mer aksjer? Mulig det er noe her jeg ikke skjønner. Tar veldig gjerne imot en forklaring fra forvalterne på dette.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.05.2020 15:06

Svaret er at dette er et dårlig produkt. Kjøp heller et billig og globalt indeksfond

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
23.05.2020 00:22

Det er fordi dd er låst mot norske kroner. Og hadde nedgangen fortsatt, ville smartfondene kommet bra ut av det siden de vektet seg ned i aksjer. Men det motsatte skjedde.

Gjest
Gjest
11.05.2020 00:12

Dyrt og dårlig. Kjøp indeksfond

Gjest
Gjest
10.05.2020 09:05

Som også skrevet på Shareville: Du får rodet marts måned ind i denne artikel, der er uden tvivl tale om delvis genbrug af artiklen fra sidste måned og ikke alle steder er der blevet rettet fra mars til april!
Udviklingen i år i de 3 fonde står i skærende kontrast til C25-indexet der lige er kommet i positiv igen, men var svagt negativt ved månedsskiftet.
Jeg købte smart10 kort før Corona i håb om at den var mere stabil i nedgangstider, men nej, jeg er slemt skuffet over disse.