Fondsrådgiveren

Personlig digital rådgivning

Upp

Gratis fondsrådgiving tilpasset deg

Fondsrådgiveren er et digitalt verktøy som hjelper deg å finne rett risikonivå i din langsiktige sparing. Ved å svare på noen spørsmål får du et personlig forslag på fond som passer for deg og risikoprofilen din.

Det er enkelt og helt gratis å bruke Fondsrådgiveren.

Finn rett fond på 5 minutter

Alltid tilgjengelig

Gratis å bruke

Slik foregår det

Svar på 12 spørsmål

Basert på svarene dine hjelper vi deg med å finne rett risikonivå for sparingen din.

Få portefølje-forslag

Vi tar frem et forslag på en portefølje som består av fond basert på risiko og avkastning.

Kjøp
fond

Nå kan du velge å kjøpe fondene basert på proteføljeforslaget.

Spørsmål og svar

Kan jeg spare månedlig i fondene?

Ja, hvis du vil spare regelmessig i et eller flere av fondene Fondsrådgiveren har foreslått kan du opprette månedlig sparing.

Hvor mye betaler jeg i avgift?

Det koster ingenting å bruke Fondsrådgiveren og fondene den foreslår har samme forvaltningsavgift som vanlig. Forvaltningsavgiften vises før du bestemmer deg for hvilket eller hvilke fond du vil investere i,

Hvordan velger Fondsrådgiveren fond?

Utvalget av fond i porteføljen velges ut i fra en kvantitativ modell som vurderer fond basert på historisk avkastning og andre kriterier. Analysen gjøres løpende på samtlige fond som er tilgjengelig på Nordnets plattform. Alle foreslåtte fond er daglig handlende UCITS-fond og ikke-komplekse verdipapir.

Tanken er at modellen skal premierere fond som har levert høy og jevn avkastning under ulike tidsperioder og markedsforhold. Det høyest rangerte fondet i sin respektive kategori blir representert i porteføljen. Den kvantitative modellen oppdateres kvartalsvis og eventuelle forandringer i porteføljen gjøres i forbindelse med dette.

Hvorfor skal jeg svare på spørsmål for å få en portefølje?

 

For at vi skal kunne gi deg råd må vi stille et par spørsmål til deg om finansielle mål, risikovillighet og kunnskap. Basert på disse spørsmålene gjøres det også en sikkerhetsvurdering. Ut i fra disse vurderingene kan vi tilby deg en portefølje som passer målene dine utifra risikovillighet og kunnskap.

Informasjon om plasseringsforslagene

Utvalget av fond er basert på en kvantitativ analyse av hele Nordnets fondstilbud.

Ved lov betraktes ikke Fondsrådgiveren som uavhengig rådgivning. Dette skyldes at Nordnet mottar provisjon på noen av fondene som inngår i Fondsrådgiverens plasseringsforslag. Fondsrådgiveren kan også inneholde fond som forvaltes av selskaper med nær tilknytning til Nordnet.


Rådgivningen er basert på svarene dine. Nordnet gjør ingen oppfølging eller tilpassing basert på endrede forhold. Dersom forholdene eller forutsetningene dine endres anbefaler vi at du gjennomfører fondsrådgivningen igjen.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.