Gå til hovedinnhold
Hero image Norway index funds

Fire nye internasjonale indeksfond.

Nå lanserer vi fire nye indeksfond: Nordnet Indeksfond Global, USA, Europa og Emerging Markets. De nye internasjonale indeksfondene representerer fire ulike markeder som kan hjelpe deg å spre risikoen i porteføljen din på ulike regioner, bransjer og valutaer.

Et indeksfond er et aksjefond som investerer i et bredt spekter av aksjer i samsvar med en referanseindeks. Indeksfond har automatisk stor risikospredning, siden det inkluderer investeringer i ett eller flere markeder i stedet for kun én enkelt aksje. Indeksfond er et godt fundament i enhver portefølje. Hvis du investerer i flere fond sprer du risikoen ytterligere.

Nordnets nye indeksfond:

  • Bidrar til et godt fundament i porteføljen til en langsiktig sparer eller investor.
  • Sprer risikoen i porteføljen din på flere markeder på en enkel måte.
    Med kun ett kjøp kan du diversifisere porteføljen din gjennom plassering i ulike markeder i verden.
  • Indeksfondene med lavest kostnad på nordnet.no.
    Indeksfondene har lavest kostnad på nordnet.no i sine respektive klasser.

Indeksfond fra hele verden.

Nordnet Indeksfond Global.

Nordnet Indeksfond Global følger utviklingen i MSCI World Index, som består av mer enn 1500 selskaper i 23 land verden over. USA utgjør den største andelen, deretter Europa og Asia. Dette fondet representerer det meste av verdensmarkedet og du trenger dermed ikke å ta stilling til utviklingen i en bestemt region eller bransje. Merk at Nordnet Indeksfond Global ikke inkluderer Emerging Markets.

Global

Nordnet Indeksfond USA.

Nordnet Indeksfond USA følger utviklingen på S&P 500-indeksen - 500 av de største amerikanske selskapene målt i markedsverdi. Når du investerer i dette fondet blir du indirekte medeier i selskaper som Amazon, Apple og Microsoft. Du sprer dermed risikoen din på mange forskjellige aksjer, uten at du trenger å forholde deg til enkeltaksjer.

USA
Europe

Nordnet Indeksfond Europa.

Nordnet Indeksfond Europa følger MSCI Europe Index, som består av store europeiske selskaper. De viktigste sektorene er helse, forbruksvarer, finans og industri. Når du investerer i dette fondet blir du indirekte medeier i selskaper som eksempelvis Nestlé, AstraZeneca og Novo Nordisk. De største investeringene er i selskaper notert på det engelske, tyske, franske og sveitsiske markedet, men det norske markedet er selvfølgelig representert i fondet også.

Emerging Markets

Nordnet Indeksfond Emerging Markets.

Nordnet Indeksfond Emerging Markets følger utviklingen i MSCI Emerging Markets Index, som består av mer enn 1000 selskaper i 26 vekstmarkedsland. Kina utgjør størst vekt i indeksen, men land som India, Sør-Korea og Brasil er også inkludert. Når du investerer i dette fondet blir du indirekte medeier i selskaper som Alibaba, Tencent og Samsung.

Spørsmål og svar om indeksfondene.

Man kan skille mellom aktive og passive fond. I et aktivt fond jobber en fondsforvalter med å velge ut aksjer med et mål om å slå referanseindeksen som fondet sammenligner seg med. I et passivt fond – også kalt indeksfond – kjøper forvalteren alle aksjene som inngår i referanseindeksen som fondet følger. Det kan for eksempel være OBX-indeksen, som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, eller S&P 500, som består av de 500 største selskapene i USA.

I indeksfond gjør dermed ikke forvalteren noen aktive aksjevalg, men kjøper kun aksjer basert på hvilke selskaper som er i indeksen. Fordelen med indeksfond er at de har lavere kostnader enn aktive fond. Tanken med indeksfond er å kunne oppnå den gjennomsnittlige avkastningen i markedet, med tilsvarende gjennomsnittlig risiko, til en lav pris.

Du kan kun handle disse indeksfondene på nordnet.no. Fondene kan handles på alle Nordnet sine kontotyper.

Nordnet Indeksfond Global, Nordnet Indeksfond USA, Nordnet Indeksfond Europa, og Nordnet Indeksfond Emerging Markets, forvaltes av Nordnet (Nordnet Bank AB) og J.P. Morgan (J.P. Morgan Mansart Management Limited).

J.P. Morgan er en av verdens ledende investeringsbanker. Du finner mer informasjon på deres nettsider.

Nordnets nordiske indeksfond (Nordnet Indeksfond Norge/Sverige/Danmark/Finland) forvaltes i samarbeid med svenske Öhman fonder.

Indeksfondene har en forvaltningskostnad på 0 %. Men vi tar en plattformavgift på inntil 0,3 %. Du kan lese mer om prismodellen for fond her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Skatt

Indeksfondene skattlegges som andre aksjefond. Les mer om skatt på nordnet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utbytte

Aksjeutbytter fra selskapene i porteføljen reinvesteres automatisk i fondene. Utbytteutbetalinger inkluderes automatisk i fondenes verdi.

Nordnets indeksfond handels på samme måte som andre fond. Fondsordre sendes fra Nordnet til fondsforvalter hver virkedag kl. 08.30. Alle ordre får derfor status "Ordre mottatt" frem til vi sender ordrene dine til fondsforvaltningsselskapene. Deretter vil ordre få status "Handel pågår" frem til ordren er gjennomført av fondsforvaltningsselskapet. Da blir fondet synlig i porteføljen din. Fondet blir normalt synlig i porteføljen din i løpet av 1 til 5 virkedager fra vi sender fondsordren.

Fondsandeler kjøpes til ukjent kurs. Legger du inn fondsordren før kl 08.30 en dag, kjøper du normalt til sluttkursen samme dag, men dette avhenger av forvalteren. Oppgjøret tar likevel normalt tre til fire dager fra du legger inn ordren om kjøp/salg.

Hvis du skal selge andeler i et fond, så skjer det også til ukjent kurs. Nordnet sender fondsordren din til fondsforvalter og du får godskrevet kontoen din så snart vi mottar tilbakemelding om salget fra fondsforvalter. Dette kan ta tre til fire dager. Les mer om dette under handelstider for fond.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hvis du klikker deg inn på fondet du ønsker å undersøke, så vil du få opp denne informasjonen nede på siden under «største eierandeler».

Nordnet Indeksfond USA, Nordnet Indeksfond Global, Nordnet Indeksfond Europa og Nordnet Indeksfond Emerging Markets er alle syntetiske fond.

Et indeksfond kan enten ha en fysisk eller syntetisk replikering. Ved fysisk replikering kjøper forvalteren alle aksjene i indeksen. Nordnet sine internasjonale indeksfond har en syntetisk replikering. Her bruker forvalteren swapper for å få eksponering mot den relevante indeksen. Fordelen med syntetisk replikering er normalt lavere kostnader for forvalter samt muligheter for mindre avvik fra indeksen (tracking error).

Ved bruk av syntetisk replikering er det naturlig å stille spørsmål om en potensiell motpartsrisiko. Her er det viktig å understreke at våre nye indeksfond, på lik linje med et fysisk replikert fond, eier underliggende eierandeler tilsvarende fondets verdi. Forskjellen er at fondene våre stiller aktivaene som sikkerhet i en swap-avtale med det formål å replikere avkastningen til den gitte indeksen. Fondets underliggende aktivaer er plassert på en adskilt konto i en annen bank, og er dermed ikke forbundet med noen motpartsrisiko. Ettersom verdien på swap-avtalene beregnes hver dag, er motpartsrisikoen i Nordnets indeksfond begrenset til den daglige utviklingen i fondet, og her har vi J.P. Morgan, en av USAs største banker, som motpart.

(Til info: Mange fysisk replikerte aksjefond har også en viss motpartsrisiko siden de låner ut aksjene til shorting. Dette minimeres også ved bruk av sikkerheter.)

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Før du investerer i fondene bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.