Gå til hovedinnhold

Nordnets indeksfond.

Ta sparingen din til neste nivå med våre rimelige indeksfond.

Nordnets indeksfond er de rimeligste aksjefondene på plattformen vår. Fondene passer like godt for både nye og erfarne investorer og gir deg bred eksponering mot ulike regioner og bransjer.

Et indeksfond er et passivt forvaltet aksjefond som investerer i et bredt spekter av aksjer i samsvar med en referanseindeks. Indeksfond sikrer deg markedets avkastning til en lav pris og utgjør et godt fundament i enhver portefølje. Hvis du investerer i flere fond med ulik eksponering sprer du risikoen ytterligere.

Nordnet tilbyr i dag ni indeksfond som du kan investere i til en totalpris inntil 0,3 %. Det er ingen forvaltningsavgift i fondene, du betaler kun en plattformavgift. Flere av fondene er bærekraftige da de oppfyller kravene til ESG-merking.

 • Ingen forvaltningsavgift
 • Invester i flere ulike regioner og bransjer
 • Bidrar til et godt fundament i porteføljen til en langsiktig sparer eller investor
 • Minstekjøp på 100 kr

Nyhet! Norges rimeligste teknologifond.

Tenk om du hadde investert i Apple, Microsoft eller Nvidia for ti år siden. Hva hadde det vært verdt i dag? Den globale teknologisektoren har gitt solid meravkastning i forhold til verdensindeksen de siste 3, 5 og 10 årene.

Nordnet Indeksfond Teknologi speiler MSCI World Information Technology Index, som følger omtrent 185 store og mellomstore selskaper i 23 ulike land. På den måten investerer du automatisk i selskaper som Apple, Microsoft og Nvidia uten at du trenger å handle enkeltaksjer.

Invester i nordiske indeksfond.

Nordnet Indeksfond Norge.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Indeksfond Norge følger de 25 mest handlede aksjene på Oslo Børs. Equinor, DNB og Telenor er noen av de største posisjonene i fondet.

Nordnet Indeksfond Danmark.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Indeksfond Danmark følger de 20 mest handlede selskapene på København-børsen. Fondet handles i lokal valuta, DKK, og vi veksler automatisk for deg med et påslag på 0,25 % av spot-kursen.

Nordnet Indeksfond Sverige.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Indeksfond Sverige (Indexfond Sverige) gjenspeiler utviklingen i de 70 mest handlede selskapene på Stockholm-børsen. Fondet handles i lokal valuta, SEK, og vi veksler automatisk for deg med et påslag på 0,25 % av spot-kursen.

Nordnet Indeksfond Finland.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Indeksfond Finland (Indeksrahasto Suomi) følger de 25 mest handlede aksjene på Helsiki-børsen. Fondet handles i lokal valuta, euro, og vi veksler automatisk for deg med et påslag på 0,25 % av spot-kursen.

Invester i indeksfond fra hele verden.

Nordnet Indeksfond Global ESG.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Nordnet Indeksfond Global ESG følger utviklingen i MSCI World ESG Leaders Index, som består av mer enn 700 selskaper i 23 land verden over. USA utgjør den største andelen, deretter Europa og Asia. Dette fondet representerer det meste av verdensmarkedet og du trenger dermed ikke å ta stilling til utviklingen i en bestemt region eller bransje. MSCI World ESG Leaders Index inneholder de antatt 50 prosent mest bærekraftige selskapene i hver sektor i moderindeksen MSCI World. Merk at Nordnet Indeksfond Global ikke inkluderer Emerging Markets.

Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG følger utviklingen i MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index, som består av knappe 500 selskaper i 26 vekstmarkedsland. Kina utgjør størst vekt i indeksen, men land som Taiwan, India, Sør-Korea og Brasil er også inkludert. Når du investerer i dette fondet blir du indirekte medeier i selskaper som Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba og Naspers. MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index inneholder de antatt 50 prosent mest bærekraftige selskapene i hver sektor i moderindeksen MSCI Emerging Markets.

Nordnet Indeksfond USA ESG.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Nordnet Indeksfond USA ESG følger utviklingen på S&P 500 ESG-indeksen. Indeksen inneholder de antatt 75 prosent mest bærekraftige selskapene i hver sektor i S&P 500 Index, totalt i overkant av 300 selskaper. Når du investerer i dette fondet blir du indirekte medeier i selskaper som Apple, Microsoft og Amazon. Du sprer dermed risikoen din på mange forskjellige amerikanske aksjer, uten at du trenger å forholde deg til enkeltaksjer.

Nordnet Indeksfond Europa ESG.

Total årlig avgift
0,30 %

Aktiva klasse
Aksjer

Risiko
Høy (6 av 7)

Nordnet Indeksfond Europa ESG følger MSCI Europe ESG Leaders, som består av store europeiske selskaper. De viktigste sektorene er finans, helse og industri. Når du investerer i dette fondet blir du indirekte medeier i selskaper som eksempelvis Roche, Unilever, SAP og Novo Nordisk. MSCI Europe ESG Leaders Index inneholder de antatt 50 prosent mest bærekraftige selskapene i hver sektor i moderindeksen MSCI Europe.

Nordnets internasjonale indeksfond blir bærekraftige.

Fire av våre internasjonale indeksfond er nå ESG-merket og bærekraftsklassifiserte. Indeksfondene forvaltes i samsvar med kravene som stilles i EUs regelverk for å fremme bærekraftige investeringer (artikkel 8).

ESG står for Environment, Social and Governance - på norsk: Miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse.

Våre bærekraftige indeksfond: Global, Emerging Markets, Europa og USA, følger alle hver sin ESG-indeks. Indeksene de følger velger ut selskaper med høy ESG-rating sammenlignet med andre selskaper i den respektive sektoren. ESG-indeksene er satt sammen slik at de skal avvike lite fra moderindeksene (hhv. MSCI World, MSCI Europe, MSCI Emerging Markets og S&P 500) hva gjelder avkastning og risiko, noe som også historiske data viser.

Slik fungerer indeksfond.

Indeksfond er en enkel og rimelig måte å spre risikoen i porteføljen da de kan gi bred eksponering over ulike land, verdensdeler eller bransjer. For å holde kostnadene nede forvaltes indeksfond passivt.

Målet til et indeksfond er å speile utviklingen til en bestemt indeks. Forvalteren tar ingen investeringsbeslutninger, annet enn å justere fondsporteføljen når referanseindeksen endres.

Motsetningen til et indeksfond er aktivt forvaltede fond der forvalteren forsøker å finne morgendagens vinneraksjer. Målet til aktive fond er å slå referanseindeksen målt etter kostnader på lang sikt.

Sparing i indeksfond er populært for både erfarne og nye sparere. Det anses å være et fornuftig valg på lang sikt ettersom undersøkelser viser at de fleste aktive fond taper mot referanseindeksen over tid (målt etter kostnader).

Hvordan investere i indeksfond:

 1. Logg inn eller åpne konto
  Du kan enkelt bli kunde med BankID
 2. Sett inn penger på valgfri konto
  Du bestemmer beløp selv, men minimumsbeløp for kjøp er normalt på 100 kr
 3. Velg et eller flere indeksfond

Ferdig!

Du kan også sette opp en automatisk spareavtale i indeksfond.

Spørsmål og svar om indeksfondene.

Man kan skille mellom aktive og passive fond. I et aktivt fond jobber en fondsforvalter med å velge ut aksjer med et mål om å slå referanseindeksen som fondet sammenligner seg med. I et passivt fond – også kalt indeksfond – kjøper forvalteren alle aksjene som inngår i referanseindeksen som fondet følger. Det kan for eksempel være OBX-indeksen, som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, eller S&P 500, som består av de 500 største selskapene i USA.

I indeksfond gjør dermed ikke forvalteren noen aktive aksjevalg, men kjøper kun aksjer basert på hvilke selskaper som er i indeksen. Fordelen med indeksfond er at de har lavere kostnader enn aktive fond. Tanken med indeksfond er å kunne oppnå den gjennomsnittlige avkastningen i markedet, med tilsvarende gjennomsnittlig risiko, til en lav pris.

Du kan kun handle disse indeksfondene på nordnet.no. Fondene kan handles på alle Nordnet sine kontotyper.

Nordnet Indeksfond Global, Nordnet Indeksfond USA, Nordnet Indeksfond Europa, og Nordnet Indeksfond Emerging Markets, forvaltes av Nordnet (Nordnet Bank AB) og J.P. Morgan (J.P. Morgan Mansart Management Limited).

J.P. Morgan er en av verdens ledende investeringsbanker. Du finner mer informasjon på deres nettsider.

Nordnets nordiske indeksfond (Nordnet Indeksfond Norge/Sverige/Danmark/Finland) forvaltes i samarbeid med svenske Öhman fonder.

Indeksfondene har en forvaltningskostnad på 0 %. Men vi tar en plattformavgift på inntil 0,3 %. Du kan lese mer om prismodellen for fond her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Skatt

Indeksfondene skattlegges som andre aksjefond. Les mer om skatt på nordnet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utbytte

Aksjeutbytter fra selskapene i porteføljen reinvesteres automatisk i fondene. Utbytteutbetalinger inkluderes automatisk i fondenes verdi.

Nordnets indeksfond handels på samme måte som andre fond. Fondsordre sendes fra Nordnet til fondsforvalter hver virkedag kl. 08.30. Alle ordre får derfor status "Ordre mottatt" frem til vi sender ordrene dine til fondsforvaltningsselskapene. Deretter vil ordre få status "Handel pågår" frem til ordren er gjennomført av fondsforvaltningsselskapet. Da blir fondet synlig i porteføljen din. Fondet blir normalt synlig i porteføljen din i løpet av 1 til 5 virkedager fra vi sender fondsordren.

Fondsandeler kjøpes til ukjent kurs. Legger du inn fondsordren før kl 08.30 en dag, kjøper du normalt til sluttkursen samme dag, men dette avhenger av forvalteren. Oppgjøret tar likevel normalt tre til fire dager fra du legger inn ordren om kjøp/salg.

Hvis du skal selge andeler i et fond, så skjer det også til ukjent kurs. Nordnet sender fondsordren din til fondsforvalter og du får godskrevet kontoen din så snart vi mottar tilbakemelding om salget fra fondsforvalter. Dette kan ta tre til fire dager. Les mer om dette under handelstider for fond.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hvis du klikker deg inn på fondet du ønsker å undersøke, så vil du få opp denne informasjonen nede på siden under «største eierandeler».

Nordnet Indeksfond USA, Nordnet Indeksfond Global, Nordnet Indeksfond Europa og Nordnet Indeksfond Emerging Markets er alle syntetiske fond.

Et indeksfond kan enten ha en fysisk eller syntetisk replikering. Ved fysisk replikering kjøper forvalteren alle aksjene i indeksen. Nordnet sine internasjonale indeksfond har en syntetisk replikering. Her bruker forvalteren swapper for å få eksponering mot den relevante indeksen. Fordelen med syntetisk replikering er normalt lavere kostnader for forvalter samt muligheter for mindre avvik fra indeksen (tracking error).

Ved bruk av syntetisk replikering er det naturlig å stille spørsmål om en potensiell motpartsrisiko. Her er det viktig å understreke at våre nye indeksfond, på lik linje med et fysisk replikert fond, eier underliggende eierandeler tilsvarende fondets verdi. Forskjellen er at fondene våre stiller aktivaene som sikkerhet i en swap-avtale med det formål å replikere avkastningen til den gitte indeksen. Fondets underliggende aktivaer er plassert på en adskilt konto i en annen bank, og er dermed ikke forbundet med noen motpartsrisiko. Ettersom verdien på swap-avtalene beregnes hver dag, er motpartsrisikoen i Nordnets indeksfond begrenset til den daglige utviklingen i fondet, og her har vi J.P. Morgan, en av USAs største banker, som motpart.

(Til info: Mange fysisk replikerte aksjefond har også en viss motpartsrisiko siden de låner ut aksjene til shorting. Dette minimeres også ved bruk av sikkerheter.)

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Før du investerer i fondene bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.