Gå til hovedinnhold

Nordnets indeksfond.

Ta sparingen din til neste nivå med våre rimelige indeksfond.


Nordnets indeksfond er de rimeligste aksjefondene på plattformen vår. Fondene passer like godt for både nye og erfarne investorer og gir deg bred eksponering mot ulike regioner og bransjer.

Et indeksfond er et passivt forvaltet aksjefond som investerer i et bredt spekter av aksjer i samsvar med en referanseindeks. Indeksfond sikrer deg markedets avkastning til en lav pris og utgjør et godt fundament i enhver portefølje. Hvis du investerer i flere fond med ulik eksponering sprer du risikoen ytterligere.

Nordnet tilbyr i dag ni indeksfond som du kan investere i. Det er ingen forvaltningsavgift i fondene, du betaler kun en plattformavgift. Flere av fondene er bærekraftige da de oppfyller kravene til ESG-merking.

Spareavtale i indeksfond

 • Ingen forvaltningsavgift

 • Invester i flere ulike regioner og bransjer

 • Bidrar til et godt fundament i porteføljen til en langsiktig sparer eller investor

 • Minstekjøp på 100 kr

Invester i nordiske indeksfond.

Nordnet Indeksfond Norge.
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet er et aksjeindeksfond med fokus på det norske markedet, og fondets målsetting er å etterligne sammensetningen av aksjeindeksen OBX og dermed også reflektere avkastningen som genereres av indeksen. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og andre omsettelige aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan anvende derivatinstrumenter som et ledd i sin investeringspolicy.
Nordnet Indeksfond Danmark.
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet er et indeksfond med innretning på det danske markedet. Fondets målsetning er å gjenskape sammensetningen hos aksjeindeksen OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Index (OMXC25ESG) som kun inkluderer selskaper som oppfyller spesifikke bærekraftskriterier. Fondet skal investere i instrumenter som er inkludert i OMXC25ESG. Fondet kan også investere i instrumenter som følger OMXC25ESG tett eller deler av denne indeksen.
Nordnet Indeksfond Sverige.
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet er et indeksfond med innretning på det svenske markedet. Fondets målsetning er å gjenskape sammensetningen av aksjeindeksen OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index (OMXSBESG) som kun inkluderer selskaper som oppfyller spesifikke bærekraftskriterier. Fondet skal investere i instrumenter som er inkludert i OMXSBESG. Fondet kan også investere i instrumenter som følger OMXSBESG tett eller deler av denne indeksen.
Nordnet Indeksfond Finland.
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet er et indeksfond med fokus på det finske markedet. Fondets målsetning er å gjenskape sammensetningen hos aksjeindeksen OMX Helsinki 25 ESG Responsible Index (OMXH25ESG) som kun inkluderer selskaper som oppfyller spesifikke bærekraftskriterier. Fondet skal investere i instrumenter som er inkludert i OMXH25ESG. Fondet kan også investere i instrumenter som følger OMXH25ESG tett eller deler av denne indeksen.

Invester i indeksfond fra hele verden.

Nordnet Indeksfond Global ESG.
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI World ESG Leaders Index (”indeksen”) minus gebyrer og utgifter. Indeksen er MSCI World ESG Leaders Index (Bloomberg-ticker: NGSINU). Det er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i 23 industriland. Den består av selskaper som inngår i MSCI World Index som har en høy vurdering for miljø, samfunn og styring (“ESG”) i forhold til sine bransjekonkurrenter. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG.
Årlig avgift
0,29%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (”indeksen”) minus gebyrer og utgifter. Indeksen er MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (Bloomberg-ticker: M1EFESR). Det er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i vekstland. Den består av selskaper som inngår i MSCI Emerging Markets Index som har en høy vurdering for miljø, samfunn og styring (“ESG”) i forhold til sine bransjekonkurrenter. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indeksfond USA ESG.
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i amerikanske dollar til S&P 500 ESG Index (”indeksen”) minus gebyrer og utgifter. Indeksen er S&P 500 ESG Index (Bloomberg-ticker: SPXESUN). Det er en egenkapitalindeks som er representativ for ledende verdipapirer som omsettes i USA. Den består av selskaper som inngår i S&P 500 som har en høy vurdering for miljø, samfunn og styring (“ESG”) i forhold til sine bransjekonkurrenter. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indeksfond Europa ESG.
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i euro til MSCI Europe ESG Leaders Index (”indeksen”) minus gebyrer og utgifter. Indeksen er MSCI Europe ESG Leaders Index (Bloomberg-ticker: NEUSIU). Det er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i 15 europeiske industriland. Den består av selskaper som inngår i MSCI Europe Index som har en høy vurdering for miljø, samfunn og styring (“ESG”) i forhold til sine bransjekonkurrenter. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indeksfond Teknologi.
Årlig avgift
0,29%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko
Fondet har som mål å følge den totale nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI World Information Technology Index, minus gebyrer og utgifter. MSCI World Information Technology Index (Bloomberg-ticker: NDWUIT) er en egenkapitalindeks som består av selskaper som inngår i MSCI World Index som er innenfor den globale bransjeklassifiseringsstandardens (GICS) IT-sektor. MSCI World er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i 23 industriland. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.

Nordnets internasjonale indeksfond blir bærekraftige.

Fire av våre internasjonale indeksfond er nå ESG-merket og bærekraftsklassifiserte. Indeksfondene forvaltes i samsvar med kravene som stilles i EUs regelverk for å fremme bærekraftige investeringer (artikkel 8).

ESG står for Environment, Social and Governance - på norsk: Miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse.Slik fungerer indeksfond.

Indeksfond er en enkel og rimelig måte å spre risikoen i porteføljen da de kan gi bred eksponering over ulike land, verdensdeler eller bransjer. For å holde kostnadene nede forvaltes indeksfond passivt.

Målet til et indeksfond er å speile utviklingen til en bestemt indeks. Forvalteren tar ingen investeringsbeslutninger, annet enn å justere fondsporteføljen når referanseindeksen endres.

Motsetningen til et indeksfond er aktivt forvaltede fond der forvalteren forsøker å finne morgendagens vinneraksjer. Målet til aktive fond er å slå referanseindeksen målt etter kostnader på lang sikt.

Sparing i indeksfond er populært for både erfarne og nye sparere. Det anses å være et fornuftig valg på lang sikt ettersom undersøkelser viser at de fleste aktive fond taper mot referanseindeksen over tid (målt etter kostnader).

Våre bærekraftige indeksfond: Global, Emerging Markets, Europa og USA, følger alle hver sin ESG-indeks. Indeksene de følger velger ut selskaper med høy ESG-rating sammenlignet med andre selskaper i den respektive sektoren. ESG-indeksene er satt sammen slik at de skal avvike lite fra moderindeksene (hhv. MSCI World, MSCI Europe, MSCI Emerging Markets og S&P 500) hva gjelder avkastning og risiko, noe som også historiske data viser.

Hvordan investere i indeksfond:

 • Logg inn eller åpne konto
  Du kan enkelt bli kunde med BankID

 • Sett inn penger på valgfri konto
  Du bestemmer beløp selv, men minimumsbeløp for kjøp er normalt på 100 kr

 • Velg et eller flere indeksfond


Ferdig!

Du kan også sette opp en automatisk spareavtale i indeksfond.

Finn flere fond å investere i.

Høy avkastning, bærekraftige fond, eller lave avgifter? Her finner du fond som passer deg og dine sparemål.

Hvordan velge riktig indeksfond?

Det kan være vanskelig å velge riktig indeksfond. Hvordan avgjør du hvilke fond som er best for deg? Her kan du lese om fordeler og ulemper med å spare i indeksfond og tips til hvordan du kan velge rett fond.

Lær mer om indeksfond.

Ønsker du å lære mer om hvordan indeksfond er satt sammen, hvordan de forvaltes, og hva du som småsparer bør se etter når du skal velge riktig fond. Da kan du høre denne #pengepodden-episoden.

Spørsmål og svar om indeksfondene.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Før du investerer i fondene bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.