Franklin Technology A Acc USD

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 48.86 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (6.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
30.99 USD
Dagens kursendring
+ 0.93 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.81 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
Fr
Franklin Technology A Acc USD

Fondet investerer minst to tredeler av samlede netto investerte midler i aksjer i US- og ikke-USselskaper som forventes å dra fordel av utvikling av, fremskritt innenfor og bruk av teknologi og kommunikasjonstjenester- og utstyr.

ISIN
LU0109392836
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. april 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
James Cross
Forvaltet fondet siden
1. juni 2016
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aksjer
92.7 %
Kort rente
5.1 %
Øvrig
2.2 %

Største regioner

USA 90.4 %
Asia Emerging 8.8 %
Canada 0.8 %
Latin-Amerika 0.0 %

Største bransjer

Teknologi
61.2 %
Konsumentvarer
11.4 %
Kommunikasjon
11.4 %
Finans
9.8 %
Eiendom
4.8 %
Helsevern
1.5 %