HSBC GIF Turkey Equity AC

Tyrkia
Utvikling 1 år+ 27.97 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (20.8.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
18.43 EUR
Dagens kursendring
- 2.62 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.15 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
70 %
HS
HSBC GIF Turkey Equity AC

Underfondet søker langsiktig avkastning fra kapitalvekst og inntekt ved å investere hovedsakelig i aksjer og aksjer tilsvarende aksjer i selskaper som har sitt hovedkontor i Tyrkia, og med en offisiell notering på en større børs eller annet regulert marked i Tyrkia, så vel som de selskapene som utfører en overveiende del av deres forretningsaktiviteter i Tyrkia. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter for sikring og kontantstrømadministrasjon (for eksempel Equitisation). Underfondet vil imidlertid ikke bruke finansielle derivatinstrumenter i stor utstrekning til investeringsformål. De finansielle derivatinstrumenter som underfondet har lov til å bruke inkluderer, men er ikke begrenset til, futures og valutaterminer (inkludert ikke leverbare fremover). Finansielle derivater kan også være innebygd i andre instrumenter som delfondet kan investere i.

ISIN
LU0213961682
Kategori
Tyrkia
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
24. mars 2005
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Emin Onat
Forvaltet fondet siden
2. juni 2014
HSBC Global Asset ManagementC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.L-1160 Luxembourg
(+352) 40 46 46 767http://www.assetmanagement.hsbc.com
Aksjer
96.7 %
Kort rente
3.4 %

Største regioner

Europe Emerging 100 %

Største bransjer

Finans
24.8 %
Materialer
19.7 %
Forbruksvarer
19.4 %
Industri
15.3 %
Kommunikasjon
8.0 %
Konsumentvarer
7.3 %
Bim Birlesik Magazalar AS
9.4 %
Turkiye Garanti Bankasi AS
8.8 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
7.7 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS
6.1 %
Turk Hava Yollari AO
5.9 %
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS
4.7 %
Ford Otomotiv Sanayi AS
4.6 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS
4.6 %
Akbank TAS
4.5 %
Turkiye Is Bankasi AS Class C
3.5 %