Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Invester i kombinasjonsfond.


Hva er et kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større andel aksjer i porteføljen, desto høyere forventet avkastning - og desto høyere risiko. Kombinasjonsfond passer for deg som ønsker middels risiko, mellom et trygt rentefond og et risikabelt aksjefond.

Bli kunde

Fordeler med kombinasjonsfond.

  • Lavere risiko enn aksjefond

  • Høyere forventet avkastning enn trygge rentefond

  • Velg blant over 50 kombinasjonsfond fra ulike forvaltere

  • Total årlig pris fra 0,39 %

kombinasjonsfond_bilde.jpg

Typer av kombinasjonsfond.

I et kombinasjonsfond vil svingningene og den forventede avkastningen være lavere enn aksjefond, men høyere enn rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond.

Et forsiktig kombinasjonsfond har typisk 10 til 30 prosent aksjeandel. Et offensivt kombinasjonsfond har typisk over 70 prosent aksjeandel. 

Kombinasjonsfond i kategorien Lav risiko

Kombinasjonsfond i kategorien Medium og Høy risiko

Oppdag Nordnet One.

Nordnets egne kombinasjonsfond har raskt blitt noen av de mest populære fondene blant våre kunder. Du kan velge mellom tre fondsprofiler: Nordnet One Forsiktig (30 prosent aksjer og 70 prosent renter), Nordnet One Balansert (60 prosent aksjer og 40 prosent renter) og Nordnet One Offensiv (100 prosent aksjer).

Ditt utvalgte fond rebalanseres automatisk slik at du hele tiden har det ønskede risikonivå. Enkelt, praktisk og til en lav pris.

Til Nordnet One
NO_Nordnet-One-in-device.png

Toppliste.

Her kan du se de mest populære kombinasjonsfondene blant våre kunder. Bruk listen som inspirasjon, og husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

Andre fondstyper.

Aksjefond.

Et aksjefond er et fond som plasserer minst 80 prosent av pengene i aksjer. Med et aksjefond har du eierandeler i mange selskaper, som gjør at risikoen spres. Aksjefondets verdiutvikling avhenger av utviklingen i aksjene som fondet eier.

Indeksfond.

Indeksfond er passivt forvaltede fond, hvor fondet har som målsetting å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs eller MSCI World Index (verdensindeksen). De aller fleste indeksfond er aksjefond, men det er passivt forvaltet.

Rentefond.

Et rentefond investerer i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. Enkelt forklart inneholder fondene ulike typer lån som gir fondene avkastning i form av renteinnbetalinger og renteendringer.

Lær deg mer.

Måndelig spareavtale med Nordnets allokeringsfond.

Sett sparingen på autopilot med en månedlig spareavtale i fond. Her kan du lese mer om Nordnets egne fond, som har en fordeling av aksjer og renter. Dette kan være et godt alternativ hvis du synes aksjefond svinger mye i verdi.

Reduser risikoen i din langsiktige sparing.

Sparing i fond er forbundet med risiko, og fondets verdi kan endre seg i både positiv og negativ renting. Her kan du lære mer om grep du kan ta for å redusere risikoen i din fonssparing.

De tre vanligste fondstypene.

Som fondssparer i Norge har du flere hundre fond å velge mellom, som er fordelt på flere titalls kategorier. I dette innlegget går vi gjennom hvilke typer fond som er vanligst i Norge. Ved å forstå de ulike fondstypene kan du enklere velge fondet som passer spareprofilen din best.

Ofte stilte spørsmål.

Viktig å vite om risiko og avkastning.

Det er viktig at du er klar over at sparepengene dine kan øke og minke i verdi. Selv om sparing i fond historisk sett har gitt god avkastning over tid, er det ingen garanti for fremtidig utvikling. Det er alltid en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.