BGF World Technology A2 USD

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 71 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.10.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
64.62 USD
Dagens kursendring
- 0.07 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.36 %
Løpende kostnader
1.81 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
BG
BGF World Technology A2 USD

Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester.

ISIN
LU0056508442
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. mars 1995
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tony Kim
Forvaltet fondet siden
3. juli 2017
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aksjer
92.0 %
Kort rente
7.0 %
Øvrig
0.9 %

Største regioner

USA 61.9 %
Asia Emerging 16.7 %
Eurosonen 5.3 %
Asia 5.3 %

Største bransjer

Teknologi
59.0 %
Kommunikasjon
17.5 %
Konsumentvarer
13.3 %
Finans
4.6 %
Forbruksvarer
2.5 %
Helsevern
1.6 %