DNB Fund - Disruptive Opp Retail A N NOK

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år-
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (23.11.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
148.99 NOK
Dagens kursendring
+ 2.29 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
20 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.85 %
Løpende kostnader
0.85 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.85 %
- Returprovisjon
0.3 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
DN
DNB Fund - Disruptive Opp Retail A N NOK

Fondet belaster et resultatbasert honorar på 20 prosent, som beregnes av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens relevante referanseindeks. Fondet har som mål å oppnå maksimal avkastning på lang sikt uten unødig risiko. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som opererer i eller er forbundet med banebrytende teknologier, vanligvis innenfor sektorene kommunikasjonstjenester, informasjonsteknologi, økonomi, helse, fornybar energi eller energieffektivitet. Geografisk har underfondet full fleksibilitet. Fondets basisvaluta er EUR. Fondet følger en aktivt forvaltet strategi. Referansegrunnlaget er MSCI World Index.

ISIN
LU2075955943
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. desember 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Audun Iversen
Forvaltet fondet siden
20. november 2019
DNB Asset Management SA13, rue Goethe1637 Luxembourg
+352 26 29 82 1http://www.dnbgroup.lu
Aksjer
97.6 %
Kort rente
2.4 %

Største regioner

USA 39.0 %
Eurosonen 21.2 %
Europa ex. Euro 13.0 %
Japan 9.5 %

Største bransjer

Teknologi
31.1 %
Industri
22.6 %
Konsumentvarer
17.2 %
Helsevern
11.1 %
Kommunikasjon
6.2 %
Materialer
5.5 %