Gå til hovedinnhold

UiS Studentkapital er tilbake

Da har vi i Studentkapital gleden av å være tilbake i Nordnets Skoleduell og vi er klare til kamp. Jeg skal presentere vår portefølje snart, men først litt om oss til det lille flertallet der ute som ikke har hørt om oss.

Vi er en organisasjon som har den glede av å ha fått tilliten fra andre studentorganisasjoner på Universitetet i Stavanger til å forvalte midler på deres vegne. Det gjør vi med å utelukkende plassere kapitalen på Oslo Børs. Vi investerer basert på fundamental analyse og har fordelt oss på følgende sektorer, Bank og Finans, Energi, Fisk, og Shipping. Hver sektor består av tre analytikere, samt en sektorsjef. Gjennom skoleåret analyserer de sin sektor, men har også mulighet til å se på selskaper utenfor sin definerte sektor, som dere fort vil legge merke til på vår portefølje. Dette gir oss en dypere forståelse av de nevnte sektorene, mens vi fortsatt har mulighet til å investere i andre selskaper som vi finner attraktive.

Hver av sektorsjefene fikk ansvar for å plukke sine to favoritter aksjer fra hoved porteføljen vår som vi har tatt med inn i Skoleduellen. Formålet var å lage en mer spisset portefølje med tanke på antall aksjer, men som fortsatt er diversifisert utover flere sektorer. Kombinasjonen liker vi i alle fall å tro er en portefølje som er tilpasset den kortere horisonten på investeringsperioden.

Sektorsjef Mathias Rønningen for Bank og Finans valgte av følgende årsaker:

Telenor:
Telenor har levert svakt kursmessig enn de andre nordiske telekomselskapene i år. Det er derimot ventet at dette vil forbedre seg etter salg av virksomheten i Myanmar og sammenslåing med Axiata i Malaysia. Kostnadsbesparelser gjennom oppgradering av telenettet er også sett på som en faktor som kan påvirke selskapet positivt, gjennom forbedring av kontantstrømmen og gjennomåpning av samfunnet kan gi økte roaminginntekter. Til slutt, er det viktig å trekke frem direkteavkastningen på rundt 6% som er blant de høyeste på Oslo Børs med stabil utbyttestrategi.

Sparebank 1 SR-Bank:
SR-bank leverte nylig gode Q2-resultater som man forventer fortsetter inn i Q3, og leverte også lave utlånstap sammenlignet med forventingene i markedet. De har også satt et økt fokus på å diversifisere porteføljen ved å eksponeres mer for områder utenfor Rogaland. Det vil gjøre at selskapet blir mindre påvirket av hvordan det går økonomisk i Rogaland. Utbyttet var midlertidig utsatt, men ble det annonsert å betale utbytte for årsregnskapet 2020 på 3,10kr per aksje. Derfor mener vi at dette selskapet er verdt å inkludere i vår portefølje.

Sektorsjef Mats Hagland Hansen for Energi valgte følgende aksjer:

Aker:
Foruten Aker BP som har god inntjening med dagens oljepris og salget av Ocean Yield som bidrar til økt likviditet, er det mye spennende som foregår i Aker. Aker BP har lenge utgjort mesteparten av verdiene i Aker, men de siste årene har Aker utvidet horisonten, og investert i fornybar energi, IT og nå nylig, lakseoppdrett til havs. Børsnotering av fornybar-selskapene bidro til økt markedsverdi og en mer diversifisert portefølje. Fremtidige potensielle børsnoteringer av IT-selskapene Cognite og Aize, samt den planlagte noteringen av Aker Ocean Salmar, vil trolig fortsette å styrke porteføljen til Røkke og Aker.

DNO:
På dagens olje- og gasspris tjener DNO gode penger. I en rapport fra IEA, det internasjonale energi byrået, fra mars i år, hevdes det at verdens oljeetterspørsel vil øke de neste 5 årene til over pre-covid nivåer. Sammen med reduserte globale investeringer i leting og utbygging knyttet til koronapandemien, kan dette være gode nyheter for oljeprisen og DNO fremover. Til tross for en del utfordringer knyttet til utbetalinger fra regionale kurdiske myndigheter, virker DNO å være attraktivt priset på dagens nivåer. De sitter på en solid kontantreserve, og har redusert gjelden sin i løpet av årets andre kvartal.

Sektorsjef Magnus Fosnes Ramstad for Fisk valgte av følgende årsaker:

Bakkafrost:
Selv om det har vært en kald vinter for flere av oppdrettsanleggene i Norge, så har dette ikke påvirket Bakkafrost sine anlegg, da de nyter godt av plassering sin på Færøyene. Bakkafrost har flere naturgitte fordeler som er mye bedre enn de forutsetningene man har i Norge. Med svært høy EBIT/kg i Q2 21, best i klassen, og et større slaktevolum, kan dette bety høyere inntjeninger for Bakkafrost de neste kvartalene. I kontrast til SalMar, så ser Bakkafrost det på som risikabelt å investere i havbasert oppdrett, og tror det vil få langt bedre avkastning ved å investere i mer stor smoltkapasitet. Dette er noe å tenke på, da Aker, som nevnt over, prøvde seg på det samme i 2018 med NRS, som ikke gikk gjennom grunnet lave utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet.

SalMar:
Med nylig lansert nyhet av SalMar Aker Ocean, hvor SalMar vil eie 66,6 prosent, og Aker vil eie 33,4 prosent, ser man tydelig hvor selskapet ser vekstpotensial for fremtiden. Her vil satsingen på havbasert oppdrett bli drevet og styrket av to sterke og solide selskap, med lang erfaring innen respektive områder. Til tross for en kald og lang vinter for lakseoppdrett, har SalMar hatt et bedre år i Norge enn andre oppdrettsanlegg grunnet sine plasseringer av oppdrettsanlegg, da flere selskaper har sine anlegg lenger nord. Man ser også at SalMar ønsker å kombinere sin satsing til havs, med satsing på land. Med nylig kjøp av 45% av Refsnes Laks og videre innsprøytning av penger i Columbi Salmon, et selskap som vil bygge landbasert oppdrettsanlegg i Belgia, virker det som at SalMar gjør seg klar for framtiden, hvor oppdrett til havs med landbasert produksjon blir sett som det mest optimale valg for tilbudsvekst av laks de neste årene.

Sektorsjef Even Høyvik for Shipping valgte av følgende årsaker:

2020 Bulkers:
Vi har tro på høye rater innen tørrbulk i de kommende periodene. Hovedsakelig drevet av en nærmest rekord svak vekst av flåten. Nye klimareguleringer øker usikkerheten knyttet til bygging av nye skip, noe som reduserer visibiliteten i et allerede volatilt marked. Når skip har en levetid på over 20 år, er det eneste som er sikkert at hvilke krav som er gjeldene i 2040 er umulige å forutse med sikkerhet. Dette blir videre forsterket av forslag i USA og EU om krav til lavere utslipp per fraktet vare for dagens flåte. Dette vil medføre at skippene vil måtte holde en lavere fart når de seiler. Dermed redusere tilbudet etter tørrbulk ytterligere.

Årsaken til at det var 2020 Bulkers som er vår favoritt innen tørrbulk er to delt. For det første har de en svært moderne flåte bestående utelukkende av Newcastle Max, men scrubber. Noe som gjør at de mottar en premium mot regulære capesize. Kombinert med den økte effektiviteten til flåten, har vi tro på at de vil klare seg bra, selv om markedet skulle møte motvind. Videre gjør dette dem til blant de grønneste i bransjen. I tillegg er selskapet svært transparent, med daglige oppdateringer på rater og stabil utbytte-politikk. Dermed scorer 2020 høy både på E og G relativt til sektoren.

Elkem:
Vi føler oss trygge på at den kompetansen som har blitt bygg opp i Elkem siden 1904 gjør dem til en robust industriell aktør som kommer til å dra nytte av de ledende makro trendene i verden. Silikon, silisium og karbon etterspørselen er stadig økende, i takt med at verden blir mer og mer elektrisk. Noe som har gitt utslag i både rekordhøy omsetning og sterkt voksende marginer. Vi tror denne trenden vil fortsette fremover. Særlig ser vi potensiale i det som er per i dag den minste bidragsyteren, karbon. Årsaker er at karbon er en mulig løsning for neste generasjon anode teknologi.

Min kommentar til utviklingen:

Det er særlig to selskaper som har drevet utviklingen i porteføljen, DNO og 2020 Bulkers. Dessverre har de dratt i motsatt retning, men på en annen side, har begge i alle fall ikke dratt i feil retning.

DNO som en av de mindre E&P aktørene og med ytterliggere risiko knyttet til lokasjonen av sine felter, blir særlig påvirket av oljeprisen. Vi anså dermed DNO en nærmest «gearet» posisjonen mot oljen. Grunnet den tilknyttede usikkerheten, valgte vi ha an lavere vekt i DNO, kontra våre andre posisjoner. Nå som oljeprisen har utviklet seg positivt, har DNO også gitt en god avkastning på i underkant av 17% i skrivende stund (01.10.2021).

2020 Bulkers derimot falt ca. 10% i samme periode. Hovedsakelig drevet av usikkerheten i Kina. En av hoved innsatsfaktorene i boligbygging er jernmalm og som et rederi som frakter jernmalm til Kina, har investorenes tiltro til 2020s utsikter falt noe. Likevel har ikke ratene blitt påvirket i samme grad. En av grunnene er strømmangelen i Kina. Dette medfører at de trenge stor tilførsels av kull, noe som holder ratene oppe på et svært høyt nivå. Vi anser dermed prisingen av 2020 som fortsatt attraktiv og vil holde posisjonen videre.

Dere kommer til å høre mer fra oss.

Med vennlig hilsen

Eirik Are Madsen

Leder, UIS Studentkapital

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer