Gå til hovedinnhold

Til ungdommen: lær deg kraften til rentesrente

Lær deg kraften til rentesrente: Dette innlegget er dedikert til ungdommen, men det skal verken handle om SKAM, Paradise Hotel eller at du på død og liv må komme deg inn på boligmarkedet raskest mulig.

Det skal handle om noe så sexy som rentesrente. 

Et par av disse temaene er kanskje mer sexy enn rentesrente og aksjesparing. Men rentesrente kan være ganske sexy det også. Særlig etter hvert når du ser effekten av det.

Jo tidligere du kommer i gang med å investere i aksjemarkedet og tenke som en kapitalist, jo bedre er det.

Det er to personlige møter som ung og nysgjerrig investor, som har påvirket meg i stor grad. Særlig bet jeg meg merke i to utsagn som påvirket meg i disse to møtene.

Betydningen av disse to møtene har vokst på meg over tid. For meg illustrerte de viktigheten av å komme seg tidlig inn i aksjemarkedet. Jo yngre du er, jo bedre er det.

Det første møtet var under min studietid på BI, da jeg studerte politisk økonomi. Det var aksjedag på BI og de hadde hentet inn flere dyktige folk. En av disse var Dagfinn Hopsdal, som tidligere forvaltet Landkreditt Kina og nå forvalter Landkreditt Utbytte.

Mine første sparepenger ble satt i Landkreditt Kina, faktisk. En kamerat og jeg var aktive i aksjemarkedet på den tiden og var så heldige å få prate med Dagfinn i tre kvarter alene etter hans seanse på denne aksjedagen. Det var veldig inspirerende!

Jeg fortalte historien om at jeg hadde investert i Landkreditt Kina. Kameraten min var nysgjerrig på bryggeribransjen i Kina. Vi diskuterte utviklingen i det kinesiske konsumet, kinesernes sparerate og utviklingen mot en kinesisk velferdsmodell for å øke innlandskonsumet. Jeg var vel rundt 22 år på den tiden, så det var gull verdt å få inspirasjon fra en ringrev i bransjen.

Takk, Dagfinn, for denne inspirerende praten!

Det som allikevel brant seg fast i min hukommelse var hans oppfordring om å:

”Tenk som en kapitalist så tidlig som mulig”.

Konseptet gikk rett hjem til en ung investor. Å se på seg selv som en kapitalist. Ikke spekulant, trader eller gambler. Men kapitalist. En som er en langsiktig eier av produksjonsmidlene.

Du finner flere definisjoner på kapitalist. Men den jeg synes passer er følgende: ”person som lever av avkastningen på sin formue, eller som eier produksjonsmidler og har lønnsmottakere i sin tjeneste”

En som tidlig begynte å eie produksjonsmidler, var Warren Buffett. Det å tenke slik når man investerer i aksjer har en sterk effekt. Da ser du ikke nødvendigvis på aksjemarkedet som et kasino, men et sted hvor du kan eie produksjonsmidlene i samfunnet som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser.

Det å tenke slik, fra ung alder kan gjøre det enklere å forstå hva det vil si å eie aksjer. Du eier en del av verdiskapningen i samfunnet.

Det andre personlige møtet som var inspirerende for meg var møtet med Thorleif Jackson og hans investorfølge som dro til Kina. Det var under en lunsj da vi snakket litt om Orkla blant annet, hans historie fra å være ingeniør til å bli kapitalforvalter. Thorleif startet å investere da han var rundt 30 år og har hatt fantastisk utvikling siden da.

Jeg husker han sa: ”Du her heldig, du er ung og har mange år med rentesrente foran deg”

Jeg tenkte ikke så mye over det da, men dette er et viktig poeng. Jo tidligere du starter å spare i aksjer, jo bedre. Og jo tidligere du forstår konseptet om rentesrente, jo større mulighet har du for å lykkes.

Den viktigste egenskapen til en investor, er tålmodighet. Tid slår alt annet i aksjemarkedet. Det slår kunnskap, flaks, svingninger og oppspart beløp.

Rentesrente slår alt i aksjemarkedet

Jeg skal illustrere eksempelet med et utdrag fra boka, ”The Automatic Millionaire” av David Bach.

Denne tabellen viser hvor viktig tid er i aksjemarkedet. Det er helt essensielt. Den som sparer 3 000 USD hvert år årene han er 15, 16, 17, 18 og 19, vil ha investert et totalt beløp på 15 000 USD. Men effekten denne investeringen har over et livsløp med avkastning på 10 %, er enorm.

Ved fylte 30 er porteføljen verdt 60 000 USD ut fra en total innskuddsbase på 15 000 USD. Ved pensjonsalder er effekten ekstrem. Da har de 15 000 USD vokst til 1,6 millioner USD.

I tabellen er det også et eksempel med en som investerer fra han er 19 til 26 og et eksempel fra 27 til 65. Førstnevnte investerer et totalt beløp på 24 000 USD, mens sistnevnte investerer et totalt beløp på 117 000 USD.

Ingen av de slår konfirmanten som investerte 3 000 USD hvert år fra fylte 15-19.

Dette illustrerer hvor sterk kraften til rentesrente er. Jo tidligere du starter, jo større vil effekten bli.

Som Einstein sa:

“The most powerful force in the universe is compound interest”

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it.”

Det snakkes mye om pensjonssparing.

Mange profesjonelle aktører vil ha et sugerør ned i denne kassa, fordi det er så gunstig. De ønsker høye månedlige beløp.

Poenget er heller at vi må starte tidligere å tenke på pensjon. Ja, jeg vet pensjon ikke er det mest sexy å prate om på vorspiel, men jo tidligere du starter å investere dine hardt opptjente sparepenger, jo mindre trenger du å sette av.

Er du i starten av 20-årene, eller enda bedre, under 20 år: lucky you! Start sparing i aksjer og bestem deg for å tåle de svingningene som er i aksjemarkedet.

Aksjemarkedet får mye ufortjent tyn for at det er risikofylt og at det er kasinolignende tilstander.

I det korte bildet? Ja, da kan jeg være enig i en slik observasjon.

I det lange bildet? Det vil si et livstidsperspektiv. Da er du egentlig gal om du ikke velger å eie aksjer. Det er den aktivaklassen som presterer best over tid.

Og ønsker du å bygge formue eller spare til pensjon, så må du eie aksjer.

Så kan en jo spørre seg hvordan en skal gjøre det?

Det er en annen diskusjon. Det viktigste er at du bestemmer deg for å eie aksjer og leve med de svingningene som finnes i markedet. 

Da er du et hestehode foran dine jevnaldrende. 

Robin Øvrebø
Langsiktig, verdiorientert investor

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
7 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
01.06.2016 11:35

Blir det ikke litt feil å sammenlignde sparerente med avkastning på aksjer? Sparing i fond, kanskje, dersom avkastning reinvesters, men heller ikke der har du egentlig noen rentegevinst per se, avkastningen kommer enten i form av utbytte (som svinger), eller ved salg (ingen renteeffekt?. Eller?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
01.06.2016 21:21

Da tror jeg du har misforstått, for sannheten er at det er ekstreme rentesrenteeffekt i sving i aksjemarkedet. De som bygger formue eier produksjonsmidler, som nevnte Buffett. Avkastningen i en aksje kommer fra: 1) utbytte 2) kursgevinst Men det er viktig å huske på hva en aksje er. Og en aksje er eierandel i et selskap som driver med verdiskapende virksomhet. Disse selskapene vokser over tid i takt med inflasjon, befolkningsvekst og produktivitetsvekst. I disse selskapene reinvesteres inntjeningen i selskapet, som igjen genererer økt profitt, som igjen skaper høyere inntekt osv. Dette vil føre til at både utbyttetne og verdien… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
23.04.2017 19:58

Flott artikkel, Robin. Du kan få rentes rente i banken, ved å la rentene stå (tilsv. å reinvestere i aksjemarkedet). Hvis regjeringen Solbergs foreslåtte aksjesparekonto blir en realitet vil rentesrenteeffekten kunne bli enda sterkere, da man får utsatt skatt på realiserte gevinster – til man tar de ut av kontoen. En veldig dum ting med aksjesparekontoen slik den er foreslått nå er at utbytter ikke er med, og at den kun gjelder aksjer innen EØS-området. Jeg så intervjuet med deg på Hegnar TV. 25% årlig avkastning er imponerende og svært bra. Du dobler pengene dine nesten hvert tredje år. Siden… Les mer »

Gjest
Gjest
30.05.2016 18:06

Først, jeg er helt enig i hovedessensen i innlegget. Men glemmer man ikke to vesentlige ting? Pengeverdien er ikke den samme om 10 eller 20 år, og mer avkastningen i aksjemarkedet er på 3-4 % og ikke 10%

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
30.05.2016 18:27

Hei Geir.

Om det konkrete regnestykket og forutsetningene er “korrekte” er ikke så viktig i denne sammenheng. Det er viktigere å forstå essensen i hva det innebærer å eie aksjer. Poenget er at aksjer er den aktivaklassen som best bevarer og øker kjøpekraften over tid. Det er poenget med artikkelen.

Og jo tidligere du starter å investere i aksjer, jo mer vil du øke kjøpekraften gjennom et livsløp.

Jeg ser ingen grunn til aksjer ikke skal være den beste aktivaklassen over de neste 50 årene.

– Robin

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
30.05.2016 19:16

Gjennom aksjemarkedets historie har gjennomsnittsavkastningen vært 10.%. Det er ikke dumt å legge til grunn et gjennomsnitt basert på all historie vi har tilgang på.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
31.05.2016 19:32

Helt enig i det, Petter. Så dette regneeksempelet i artiklen er fornuftig.

Skal du, som investor, få høyest mulig avkastning på pengene dine, så skal du være i aksjer. Enkelt og greit.

– Robin