Gå til hovedinnhold

Nordnet Smarte Porteføljer 1 år!

For et år har det vært! Finansmarkedene har vært turbulente, men den brede diversifiseringen i Smartfondene har fungert etter planen. Alle de tre Smartfondene har slått referanseindeksene med god margin. Over 40000 kunder har nå investert i fondene.

Markedene har vært mer turbulente enn på mange år, etter nyheter om handelskrig, tollsatser, rentekutt, naturkatastrofer, atomvåpentrusler og verdensledere som bråker på Twitter. Takket være bred diversifisering, et av de grunnleggende konseptene til Smart, har du som investor hatt noe lavere svingninger og bedre avkastning enn sammenlignbare kombinasjonsfond.

Nordnet Smarte Porteføljer ble lansert i Norge 22. oktober 2018, i samarbeid med den anerkjente investeringsbanken J.P. Morgan, og har levert gode resultater det første året. Sammenlignet med Morningstars fondskategorier har de tre Smartfondene gitt en meravkastning på mellom 2,3 og 6,5 prosent i oppstartsåret. Sammenlignet med referanseindeksene har Smart 5 gitt 0,4 prosent i mindreavkastning, mens Smart 10 og 15 har gitt hhv 0,9 og 5,2 prosent meravkastning. Se detaljer om fondskategorier og referanseindekser under.

Morningstar fondskategori:

  • Smart 5: «Forsiktige kombinasjonsfond, NOK».
  • Smart 10: «Moderate kombinasjonsfond, NOK»
  • Smart 15: «Aggressive kombinasjonsfond, NOK».

Referanseindeks:

  • Smart 5: 100 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR.
  • Smart 10: 40 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR 60 % MSCI All Country World Index IMI.
  • Smart 15: 100 % MSCI All Country World Index IMI.

Meravkastningen forklares best med at Smartfondenes aktive allokering mellom aktivaklasser har fungert etter planen. I Smartfondene holdes risikofordelingen per aktivaklasse fast over tid, mens den nominelle beløpsallokeringen per aktivaklasse justeres basert på hvordan markedet endrer seg. Dette har redusert nedgangen i turbulente tider, samtidig som fondene har fulgt godt med i oppgangsperiodene. I tillegg har gearingen av rentepapirer (trygge statsobligasjoner) slått gunstig ut, siden renter har gitt meget god avkastning siste 12 måneder.

Merk: Smartfondene er valutasikret i norske kroner, i motsetning til de fleste andre kombinasjonsfond (og aksjefond). Det innebærer at avkastningen i Smartfondene ikke blir påvirket av endringer i valutakursen mellom norske kroner og dollar, euro eller yen. Dersom Smartfondene ikke hadde vært valutasikret ville avkastningen vært enda høyere, siden kronen har svekket seg. Likevel har Smartfondene slått sammenlignbare kombinasjonsfond uten valutasikring.

Se også: Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – september

Oppdatert: Se også: Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – oktober (hvor den svake avkastningen den siste tiden blir kommentert)

Avkastningen på de ulike aktivaklassene gjennom året

Søylediagrammet over viser avkastningen på de ulike aktivaklassene de siste 12 månedene (22.10.18-22.10.19). Smart 5 inneholder mest renter, mens Smart 15 inneholder mest aksjer og har høyest gearing i de fleste aktivaklassene.

Aksjer: + 9,8 prosent siste 12 måneder. Aksjemarkedet hadde en tøff periode mot slutten av 2018, før aksjekursene pekte opp igjen i januar. Markedet har i stor grad vært hendelsesdrevet, og mange politiske hendelser har påvirket utviklingen i løpet av året. Forholdet mellom USA og Kina har fått stor oppmerksomhet, der tollsatser og risikoen for en fullskala handelskrig har hatt en betydelig innvirkning på selskapene som lever av internasjonal handel. Usikkerhetene rundt Brexit har belastet den britiske økonomien og tynget det europeiske aksjemarkedet. På tross av mange negative nyheter har aksjemarkedet gitt god avkastning det siste året, ca 10 % siste 12 måneder målt i lokal valuta.

Smartfondene har også allokert en andel til amerikanske eiendomsfond (REIT), fordi eiendom gir god inflasjonsbeskyttelse. Her har verdistigningen vært hele 28 prosent siste 12 måneder.

Renter: + 8,6 % siste 12 måneder. Renter har gitt ekstraordinært høy avkastning det siste året. Rentekutt fra de store sentralbankene og store kapitalstrømmer til “sikre” aktivaklasser er forklaringen. Vi opplevde også en invertert rentekurve i flere land, der obligasjoner med kort løpetid ga høyere avkastning enn obligasjoner med lang løpetid, noe som vanligvis er et tydelig signal om en forestående lavkonjunktur. Det er annerledes denne gangen, sier noen, men situasjonen i rentemarkedet er uvanlig, og hele 30 % av kapitalen i store internasjonale obligasjonsindekser gir nå negativ rente.

Smartfondene har også allokert en andel til globale kredittobligasjoner, altså selskapsobligasjoner med kredittrisiko. Disse papirene har gitt 3,1 prosent avkastning siste 12 måneder.

Råvarer: – 6,4 prosent siste 12 måneder. Råvaremarkedet har vært svakt, og de fleste råvarer har falt i pris. Det tydeligste unntaket er edle metaller, som gull og sølv, som har hatt et rekordår som følge av kraftig økende etterspørsel når aksjemarkedet har vært turbulent. Oljeprisene stupte kraftig i slutten av 2018 for å komme seg noe i 2019, på grunn av uro i oljeproduserende land. Venezuelas opprinnelige prognose om at produksjonen ville være på full kapasitet innen utgangen av 2019 ser ut til å være langt fra sannheten, og droneangrepene i Saudi-Arabia stengte halvparten av landets kapasitet i en kort periode. En annen vare som har falt i år er batterimetallet lithium, fordi salget av elbiler ikke oppfylte forventningene.

Faktorstrategier: – 6 prosent siste 12 måneder. For å spre risikoen ytterligere bruker Nordnet Smarte Porteføljer markedsnøytrale faktorstrategier for å skape eksponeringer som er lavt eller negativt korrelert med aksjemarkedet. Det kalles Alternativ Risikopremie og dreier seg om faktorer som størrelse, kvalitet, momentum eller lav-volatilitet. Faktorinvesteringer i aksjer har hatt gitt negativ avkasting det siste året, med verdiaksjer og momentum som har prestert dårligst. Kvalitetsselskaper, små selskaper og aksjer med lav volatilitet har klart seg bedre. Selv om faktorstrategier har gitt negativ avkastning det første året, har vi fortsatt tro på at faktorbaserte investeringer vil gi en positiv avkastning på lang sikt til lav korrelasjon med aksjemarkedet generelt. Vi ser også at globale institusjoner fortsetter å investere her.

40000 kunder og 3 mrd investert

Vi er veldig glade for at Smartfondene har prestert som forventet og at så mange har valgt å investere. Mer enn 40 000 Nordnetkunder i Norden investerte i fondene i løpet av det første året, og de tre Smartfondene utgjør nå nesten tre milliarder kroner. Takk for tilliten!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
2 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
31.03.2020 11:01

Kan jeg kjøpe aksjer i et selskap gjennom Dere, Nordic Mining f. eks.? Hva koster det pr. år å ha de aksjene gjennom Dere? Dere viste en god avkastning, hva er det som ligger bak?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
02.04.2020 13:46

Hei Dagfin. JA, Nordic Mining handles på OSlo Børs, og kan handles via Nordnet. Her er link til handelssiden: https://www.nordnet.no/market/stocks/16105722-nordic-mining
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom