Gå til hovedinnhold

Kildeskatt på aksjeutbytte på Investeringskonto Zero

Dette innlegget er skrevet av daglig leder i Nordnet Livsforsikrning AS, Tommy Dilling.

Nordnet Livsforsikring har inntil nylig refundert kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer. Dette vil opphøre fra og med inntektsåret 2020. Vi jobber imidlertid med en løsning. Her forklarer vi bakgrunnen.

I sommer sendte Nordnet ut en direktemelding til alle våre kunder med Investeringskonto Zero. Her informerte vi om at ekstratjenesten med at Nordnet Livsforsikring frem til og med i år har refundert kundenes kildeskatt mest sannsynlig vil opphøre fra og med inntektsåret 2020. Vi har fått en del spørsmål om bakgrunnen for denne endringen. I dette blogginnlegget vil vi forklare årsaken, samt hvordan vi arbeider med å finne en løsning i håp om at «like investeringer skal beskattes likt» i fremtiden.

Vi starter med å forklare hva kildeskatt på utbytte faktisk er: De fleste selskaper betaler en andel av årets overskudd til sine aksjonærer i form av utbytte. Dersom et selskap er hjemmehørende i utlandet, er det et generelt prinsipp at utbyttet kommer til beskatning (kildeskatt) der utbyttet anses bli opparbeidet (i kildestaten). Skattesatsen som trekkes i kildestaten er ofte litt lavere enn «full sats», som følge av skatteavtaler mellom Norge og de land hvor selskapene er hjemmehørende. 15 % er relativt normal sats i dag, med visse unntak.

En norsk skattyter/aksjonær vil også bli beskattet av norske myndigheter for utbyttet mottatt fra et utenlandsk selskap. For å unngå dobbeltbeskatning finnes det mekanismer for å kreve fradrag for kildeskatten i norsk skatt, slik at dobbeltbeskatning unngås.

Reglene på Aksje- og fondskonto og ASK

La oss først forklare reglene for kildeskatt på Aksje- og fondskonto og Aksjesparekonto:

Eier du aksjene på en Aksje- og fondskonto kan du fylle ut et skjema (RF-1147) og kreve fradrag for kildeskatten i din norske skatteberegning. Gjør du ikke dette, vil du måtte betale dobbel skatt (kildeskatt på 15 % + norsk skatt på utbytte og aksjegevinster på 31,68 %) på aksjeutbytte fra eksempelvis amerikanske selskaper.

På aksjesparekonto (ASK) er det fortsatt en del uklarheter rundt kildeskatt på utbytte og hvordan dette skal løses. Nordnet og skattebetalerforeningen mener at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt (på aksjer notert i EU) kan kreve fradrag for dette ved å fylle ut RF-1147, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når ASK-kontoen realiseres og beskattes. Vi venter på en avklaring fra skattemyndighetene her.

Kildeskatt på Investeringskonto Zero

Investeringskonto er et forsikringsprodukt, en såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg (også kalt fondskonto), og tilbys av Nordnet Livsforsikring AS. Dette innebærer at det er Nordnet Livsforsikring som formelt eier verdipapirene, og at kundene til enhver tid har en fordring på forsikringsselskapet som tilsvarer verdien av plasseringene på kontotypen.

Siden verdipapirene på en investeringskonto formelt sett eies av forsikringsselskapet, blir kildeskatten i utlandet belastet forsikringsselskapet, og ikke investeringskonto-kunden. Dersom forsikringsselskapet skal kunne refundere kildeskatt videre til de ulike eierne av investeringskontoene, forutsetter dette at forsikringsselskapet selv kan få fradrag for utbytteskatten.

Nordnet Livsforsikring har tidligere refundert kildeskatt til våre Investeringskonto-kunder, da det har blitt lagt til grunn at forsikringsselskapet selv vil kunne kreve fradrag for kildeskatten ved beskatning av forsikringsselskapet. I forbindelse med endring av hvordan livselskaper ble beskattet fra og med inntektsåret 2018, har vi tolket reglene slik at selskapet selv vil kunne kreve fradrag for utenlandsk skatt, og således kunne refundere dette videre til egne kunder. Etter nærmere gjennomgang viser det seg at reglene er tolket feil. Nordnet Livsforsikring kan likevel ikke kreve fradrag for kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer slik reglene er i dag.

Konsekvensen av dette er at kildeskatt refundert til egne kunder er en ren utgift for Nordnet Livsforsikring. Kundene våre har frem til nå fått disse pengene – og kan være glad for dette – men vi får altså ikke refusjon fra skattemyndighetene. På den annen side forstår vi selvfølgelig at en del kunder blir skuffet over å ikke lenger få refundert kildeskatten.

PS: Så vidt vi vet er Nordnet Livsforsikring det eneste selskapet som har hatt praksisen med å refundere kildeskatt til kundene.

Nordnet mener at reglene for beskatning av investeringskonto på dette punktet ikke er korrekt. I forarbeidet med skattereglene for aksjeparekonto ble det stadig argumentert med at «lik sparing bør beskattes likt», uavhengig av kontotype. Her ser vi at det motsatte skjer, og vi har derfor kontaktet Skatteetaten rundt dette. Vi var i møte med Skatteetaten i august, og skal ha et nytt møte i løpet av september. Vi vil fortsette å arbeide for en løsning til beste for våre kunder, og håper at vi vil nå frem. Utgangspunktet er imidlertid klart. Kildeskatt vil i dag ikke kunne refunderes på investeringskonto med mindre det skjer en endring fra myndighetenes side. Vi ser ikke ingen rask løsning på dette, men håper i det minste ovennevnte var oppklarende.

I ukens #pengepodden diskuterer Bjørn Erik og Anders kildeskatt på Investeringskonto Zero (fra 41:40)

Dette innlegget er skrevet av daglig leder i Nordnet Livsforsikrning AS, Tommy Dilling.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
32 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Aleksander
Aleksander
07.12.2023 14:43

Hei, har det kommet noe nytt i denne saken?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Aleksander
18.12.2023 16:24

Nei, dessverre. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet

Gjest
Gjest
03.01.2022 21:13

Fortsatt intet nytt? Må bruke AF konto for å kunne handle det man vil?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
11.01.2022 15:36

Lurer også på hva status er her.

Gjest
Gjest
17.04.2021 14:31

Nordnet Livsforsikring har tidligere refundert kildeskatt til våre Investeringskonto-kunder, da det har blitt lagt til grunn at forsikringsselskapet selv vil kunne kreve fradrag for kildeskatten ved beskatning av forsikringsselskapet. I forbindelse med endring av hvordan livselskaper ble beskattet fra og med inntektsåret 2018, har vi tolket reglene slik at selskapet selv vil kunne kreve fradrag for utenlandsk skatt, og således kunne refundere dette videre til egne kunder. Etter nærmere gjennomgang viser det seg at reglene er tolket feil. Nordnet Livsforsikring kan likevel ikke kreve fradrag for kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer slik reglene er i dag. Betyr dette at… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
19.04.2021 10:17

Hei. Vi svarte på samme spørsmål i en annen kommentar fra 4.9.20. Svaret er: Nordnet Livsforsikring har ikke fått fradrag for skatt betalt i utlandet (kildeskatt), verken før eller etter 2018. På tross av dette har vi refundert kildeskatten til våre kunder. Hilsen Tommy Dilling og Bjørn Erik Sættem

Gjest
Gjest
06.04.2021 13:56

Investeringskonto som produkt har fått slagside og tar inn vann. Alle mann til pumpene og AF.

Gjest
Gjest
17.01.2021 11:49

Hei

Hva er status her? Hva er siste nytt fra møtene mellom Nordnet og Skatteetaten? Burde Nordnet kontaktet DN eller Finansavisen for å få denne dobbelbeskatningen frem i lyset og dermed legge litt (offentlig) press på skatteetaten?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
20.01.2021 20:16

Lurer på det samme som Judo

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
21.01.2021 13:43

Hei Judo og Robin. Intet nytt å melde, dessverre. Denne saken har neppe prioritet hos Skattemyndighetene. Vi sier fra om det kommer positive nyheter 🙂
Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
23.01.2021 14:55

Hei Sættem. Jeg anser da svaret ditt som at Nordnet ikke har noen ytterligere plan om å videre anmode skattemyndighetene å fremskynde en løsning på et svært så frustrerende problem for egne kunder? 2020 kildeskatten er dermed urettmessig konfiskert kan vi regne med? Jeg forstår heller ikke at Nordnet ikke ønsker denne lukrative ordningen i boks av hele sitt kapitalistiske hjerte (med påfølgende press mot skattemyndighetene) nå som dere skal børsnoteres. INGEN andre nettmeglere tilbyr verdensomspennende utbytte ETF’s&aksjer med utsatt beskatning, dette kan ikke kjøpes i ASK heller. En særdeles eksklusivitet for Nordnet. Denne saken burde også hatt fremste prioritet… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
01.03.2021 13:33

Jeg forstår godt at Nordnet ikke ønsker at denne saken skal kommuniseres veldig tydelig ut til kundene. Årsaken er selvsagt at det er stor fare reduksjon i kurtasjeinntekter som følge av redusert antall transaksjoner. i utenlandske aksjer. For min del vil jeg vurdere å selge mine posisjoner i en lang rekke selskaper og samle midlene i et mindre antall ETFer registrert i land hvor kildeskatten ikke slår inn. Det er ikke nødvendigvis lønnsomt, men irritasjonen av av dobbeltbeskatning er betydelig. Skatteetaten har aldri vært glade i de som kjøper aksjer, men det er stor risiko for at Nordnet kommer til… Les mer »

Gjest
Gjest
01.12.2020 18:17

Dette spørsmål er kanskje en anelse off-topic, men allikevel relevant og interessant for de som følger med i denne tråden, tenker jeg: Hvis man på investeringskonto Zero investerer i en syntetisk ETF basert på et underliggende aksjeindeks (f.eks. S&P 500), kan man da regne med at Nordnet vil rapportere denne investeringen med den lavere skattesats som kapitalgevinst (22%)? Det vil si at den IKKE teller med i beregning av aksjeandelen på Zero? Har Nordnet systemer til å skjelne mellom syntetiske og fysiske ETF? Jeg baserer det på følgende veiledning: http://www.nordnet.no/faq/3373-beskatning-av-derivater

Gjest
Gjest
18.10.2020 13:38

Hei, hvordan gikk møtet med skatteetaten i September ? Tror dere det er mer sannsynlig at en kildeskattordning for ASK vil bli tilgjengelig enn en ordning for investerings-konto? Mvh Hans

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
18.11.2020 10:27

Hei. Dessverre ingen avklaring ang refusjon av kildeskatt på Investeringskonto Zero i møtene med Skatetetaten. Kunder kan p.t. ikke kreve fradrag for kildeskatten selv ved å fylle ut RF-1147, slik de kan med ASK og AF-konto. Som vi skriver i innlegget over: På aksjesparekonto (ASK) er det fortsatt en del uklarheter rundt kildeskatt på utbytte og hvordan dette skal løses. Nordnet og skattebetalerforeningen mener at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt (på aksjer notert i EU) kan kreve fradrag for dette ved å fylle ut RF-1147, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. I dette tilfellet… Les mer »

Gjest
Gjest
07.09.2020 10:37

“Nordnet Livsforsikring har tidligere refundert kildeskatt til våre Investeringskonto-kunder, da det har blitt lagt til grunn at forsikringsselskapet selv vil kunne kreve fradrag for kildeskatten ved beskatning av forsikringsselskapet. I forbindelse med endring av hvordan livselskaper ble beskattet fra og med inntektsåret 2018, har vi tolket reglene slik at selskapet selv vil kunne kreve fradrag for utenlandsk skatt, og således kunne refundere dette videre til egne kunder. Etter nærmere gjennomgang viser det seg at reglene er tolket feil. Nordnet Livsforsikring kan likevel ikke kreve fradrag for kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer slik reglene er i dag.” Hva var det… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.09.2020 09:19

Hei Kristian. Som jeg svarte på en tidligere kommenar: Det er endringer i skatteloven § 8-5 (som skjedde i 2018) som er kjernen. Poenget med dette blogginnlegget har vært å forklare de skattemessige konsekvensene for våre kunder som har Investeringskonto Zero og som blir avkrevd kildeskatt på utbytte. Poenget var ikke å gå i detalj på endringene i livselskapers skatteregler. Sistnevnte er en komplisert materie som skatterådgivere livnærer seg godt på. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.09.2020 10:06

Jeg leser at du skriver dette. Men kan ikke innlegget gjøre begge deler? “forklare de skattemessige konsekvensene for våre kunder som har Investeringskonto Zero og som blir avkrevd kildeskatt på utbytte”, samt forklare hvilke endringer i skatteloven som er kjernen og ligger til grunn og hva som Evt. Endret seg rundt refusjon av kildeskatt på Zerokonto ift. Tidligere? Fikk dere fradrag/søkte dere fradrag tidligere hos skattemyndighetene hvor de ulike verdipapirene hadde domisil? Hos norske skattemyndigheter? Kan være greit for kunder og publikum å få innsikt årsakssammenheng, hvilke lover og regler som gjør refusjon av kildeskatt problematisk og f.eks. forstå hva… Les mer »

Gjest
Gjest
05.09.2020 10:14

Hei, vil det si at vi som har IKZ må dermed også sende inn et skjema (RF-1147) og kreve fradrag for kildeskatten?

hilsen Roman

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
05.09.2020 21:55

Hei,
Nei, siden Nordnet Livsforsikring står som eier av aksjene, og ikke du, kan du ikke sende inn dette skjemaet med dagens regler da dette skjemaet gjelder for personbeskatning. Når du handler aksjer via denne kontoen er ikke du personlig juridisk eier av aksjene.

Kildeskatten må derfor, med dagens regler, anses som tapt / en ekstra utgift for verdipapirer på IKZ.

Hadde du eid verdipapiret på en vanlig aksje/fondskonto kunne du benyttet RF-1147, siden du på denne kontotypen er juridisk eier av aksjene.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.09.2020 11:21

Hei Roman. Per i dag kan ikke kunder med Investeringskonto i Nordnet (eller andre steder) sende inn et skjema (RF-1147) og kreve fradrag for kildeskatten. Som nevnt i innlegget er vi i dialog med skattemyndighetene for å forsøke å endre på dette uheldige regelverket. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
03.09.2020 16:17

Så til og med ligningsåret 2018 har tilbakebetalt kildeskatt vært regnskapsført som et fremførbart fradrag? Men som Nordnet Livsforsikring aldri har benyttet seg av?
Eller har Nordnet Livsforsikring benyttet dette fradraget helt frem til skattemyndightene sa stopp ved 2019 regnskapet?

Savner at det forklares mer hvilke skatte-endringer som har tredt i kraft i 2018. Ut fra podcasten kan det nesten høres ut som det ikke er gjort noen vesentlige endringer av skattelovgivningen i 2018 som en kan sette fingeren på.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.09.2020 09:57

Hei. Nordnet Livsforsikring har ikke fått fradrag for skatt betalt i utlandet (kildeskatt), verken før eller etter 2018. På tross av dette har vi refundert kildeskatten til våre kunder. Hilsen Tommy Dilling og Bjørn Erik Sættem

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.09.2020 10:51

Beklager men da skjønner jeg ikke driften av Nordnet Livsforsikring AS. Kildeskatt er altså tilbakebetalt til kunder til og med skatteåret 2019, men da må jo selskapet samtidig ha hatt som forutsetning at det kunne avskrive/få fradrag for dette beløpet på et fremtidig tidspunkt? Eller har det rett og slett skjedd en glipp der selskapet har tilbakebetalt kildeskatt fulstendig viten om at dette beløpet ikke var fradragsberettiget? Og for å gjøre forvirringen komplett…det henvises til skatteregler for livsforsikringsselskaper som ble endret i 2018. Hvordan har disse påvirket “situasjonen med kildeskatt” dersom det er riktig at Nordnet Livsforsikring ikke har fått… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.09.2020 14:11

Hei. Som vi skriver i innlegget beror dette på en feiltolkning av skattereglene. Vi (Nordnet Livsforsikring) tolket reglene til beste for våre kunder, og må nå innse at vi ikke får fradrag for kildeskatten som vi har refundert til våre kunder. Sakset fra innlegget: “I forbindelse med endring av hvordan livselskaper ble beskattet fra og med inntektsåret 2018, har vi tolket reglene slik at selskapet selv vil kunne kreve fradrag for utenlandsk skatt, og således kunne refundere dette videre til egne kunder. Etter nærmere gjennomgang viser det seg at reglene er tolket feil. Nordnet Livsforsikring kan likevel ikke kreve fradrag… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.09.2020 15:15

Så endring i skattelovgivningen i 2018 (uten at det kan vises til lovtekst, paragraf eller forhåndsuttalelse fra skattemundigheter) gjør at dere ikke kan kreve refusjon av kildeskatten som er innbetalt for året 2019. Slik jeg forstår deg får denne endringen av skatteloven da også tilbakevirkende kraft for årene før 2018, slik at dere heller ikke får refusjon av kildeskatten (i form av kontanter, fradrag, avskrivninger etc.) for årene før 2018. Er dette korrekt?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.09.2020 09:33

Er det forresten endring av disse skattereglene som ligger til grunn for problemstillingen?

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte–avgifts/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene-/7–Endringer-i-skattereglene-for-livsforsikrings–og-pensjonsforetak-/

Hvis ja, hvorfor er det så vanskelig å sende en link til denne endringen per melding på nordnet/e-post eller i blogginnleget, når det blir etterspurt av så mange?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.09.2020 13:36

Hei. Du linker til relevante forarbeider, og det er endringer i skatteloven § 8-5 som er kjernen.

Poenget med dette blogginnlegget har vært å forklare de skattemessige konsekvensene for våre kunder som har Investeringskonto Zero og som blir avkrevd kildeskatt på utbytte. Poenget var ikke å gå i detalj på endringene i livselskapers skatteregler. Sistnevnte er en komplisert materie som skatterådgivere livnærer seg godt på.

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.09.2020 13:43

Tusen takk for svar. Har tidligere forsøkt å få svar på dette av dere gjennom mer private kanaler som e-post og direktemelding på Nordnet (nettopp av den grunn som du nevner over) men uten respons/klart svar. Men fint at dere nå kan gi en henvisning her på bloggen.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.09.2020 15:36

Leste om § 8-5 men var vanskelig å forstå hva som var kjernen i det. Nevnes ikke noe angående utbytte eller kildeskatt. I Sverige har de også Kapitalsforsikring. Nordnet Sverige tilbyr dette. Men virker som beskatning foregår ganske likt som svenskenes svar på aksjesparekonto: ISK. Sjablongsbeskatning. Men for svensker som flytter og blir skattemessig hjemmehørende i utlandet vil ISK i perioden beskattes på samme måte som vanlig aksje og fondskonto (30% på gevinst og tilsvarende fradrag på tap frem til personen blir skattepliktig til Sverige igjen.) Mens med en svensk kapitalforsikring kan en vel beholde sjablongsskatt noe lenger, eller det… Les mer »

Sist endret 3 år sideniden
Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.09.2020 07:45

Hei Kristian,
Nå som vi har fått vite hvor skoen trykker er det viktig å rette fokus riktig vei. Selv kommer jeg til å sende moderne brev (les: e-post) for å få denne problemstillingen journalført som innkommende post til finansministeren, finansdepartementet og til finanskomiteen på Stortinget. Forhåpentligvis plukker noen journalister opp problemstillingen fra dette offentlige post-registeret og skriver en sak om dobbelt beskating. Er trygg på at Nordnet på sin side fortsetter dialogen med skattemyndighetene.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.09.2020 13:45

Bra initiativ! Som nevnt fant jeg lite forklaring i § 8-5 og dokumentene du linket til ift. Regelendringer eller regler som begrenser forsikringsselskap å få refundert trukket kildeskatt på vegne av kundene. I forbindelse med skatteendringene på fondskonto gjeldende fra og med 2019 ift. Skjermingsfradrag, beregningspunkt og sjablongsfordeling av rente og aksjesammensetning oppdaterte skatteetaten informasjon om beskatning av fondskonto her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/bank-finans-og-forsikring/fondskonto/mer-om-fondskonto/ hvor det presiseres følgende: “Særlig om utbytte som går inn på fondskontoDersom det utdeles utbytte på aksjene på fondskonto skal dette skattemessig tilordnes forsikringsselskapet og skattlegges der” Dette presiserer vel ikke noe nytt ift. At det er forsikringsselskapet som… Les mer »