Gå til hovedinnhold

Hvorfor er kapitalallokering så viktig for et selskap?

Et av det absolutt viktigste arbeidsområdet til ledelse og management er hvordan man bruker tilgjengelig kapital til å skape verdier for sine aksjonærer. I dette innlegget redegjør jeg hvorfor dette er viktig. Jeg tar også opp interessante diskusjoner man kan gjøre med seg selv og andre i sin investeringsprosess.

Den viktigste oppgaven til selskapet er hvordan de bruker kapital for å skape verdi for sine aksjonærer. Likheten mellom et selskap og du som leser dette er også slående. Hvor ofte har du ikke snakket med kolleger, venner, kjæreste og lignende som til tross for at de kanskje har lavere inntekt enn deg, får mer ut av pengene sine, om hvordan du bør bruke pengene dine. Eller på den andre siden, de som tjener mye penger, men stort sett alltid er tom for penger før neste lønning. Dette har med hvor smart man er i bruk av sin kapital. Akkurat det samme gjelder for selskaper.

Et selskap har egentlig bare fem måter å allokere kapital på.

  • Den første måten er å investere i egen virksomhet
  • Den andre er å betale tilbake deler av overskuddet til aksjonærene i form av utbytte
  • Den tredje er å betale ned gjeld.
  • Den fjerde er å kjøpe andre selskaper eller konkurrenter.
  • Den femte er å kjøpe tilbake egne aksjer.

Når du bryter punktene ned virker dette relativt enkelt. Det som kan se enkelt ut på papiret, trenger ikke nødvendigvis å være enkelt å realisere i praksis. Dette kan du helt sikkert kjenne deg igjen i.

Dagen du får lønn virker alt enkelt og ambisiøse spare- og budsjettmål vil gå som en lek. Utover måneden ser du plutselig at det til stadighet kommer nye hindringer inn fra siden. Dette ender dessverre ofte med at du ikke klarer å innfri de løftene du i utgangspunktet tenkte du skulle fullføre ved månedens begynnelse. Slik er det også for selskaper.

Vi leser ofte om såkalte «on offs» hendelser under kvartalspresentasjoner. Plutselig ble et prosjekt, en investering eller en ekspansjon mye dyrere enn antatt og selskapet havner således litt i bakleksa fra hva man tidligere hadde tenkt.

Investeringer i egen virksomhet

Investering i egen virksomhet er det man på fagspråket kaller organisk vekst. Dette betyr rett og slett at selskapet tar tak i sin vekst selv. Her kan man for eksempel nevne Aker konsernet og deres fornybar satsing. Selskapet har i lang tid utviklet god kompetanse på fornybar energi og har i den siste perioden investert og jobbet iherdig for å utvikle portefølje-selskapet Aker Horizons. Dette er finansiert fra oljevirksomheten i konsernet, som per i dag er der selskapet tjener penger. Investering i egen virksomhet går også på innovasjon, her kan man for eksempel nevne Apple, som hele tiden utvikler enten nye iPhoner eller iWatcher. Store deler av Apple sin egen inntjening brukes på utvikling av egne produkter og nye segmenter, som over tid vil generere nye inntektsstrømmer.

Oppkjøp

Jeg ser på kapitalallokering som en av de viktigste håndverkene en ledelse utøver. Det finnes imidlertid ingen fasit og det er mange veier til rom. Noen selskaper har en historie på å gjøre ekstremt mange gode oppkjøp av konkurrenter og suppleringsbedrifter, mens andre selskaper har hatt bedre nytte av å skape lønnsom organisk vekst. Selskaper som er bygd på en oppkjøpsstrategi er for eksempel Visma, som har siden 2014 tatt posisjon eller kjøpt over 30 selskaper og integrert de under sin plattform. Oppkjøp og fusjoner er ingen enkel oppgave – de færreste liker endringer og således er det ekstremt viktig at kjøpende virksomhet har gode systemer for å inkludere, integrere og oppfordre den oppkjøpte virksomheten inn i sin bedrift. Dette krever kompetanse, ressurser og tålmodighet.

Utbetaling av utbytte

Et annet aspekt med kapitalallokering er å betale ut deler av overskuddet til aksjonærene. Utbytte er et interessant tema. Noen er veldig interessert i dette og en stor del av grunnen til at man foretar en investering er nettopp selskapets evne til å betale utbytte til aksjonærer. På den andre siden kan man også si at om selskapet åpenbart ikke finner bedre investeringer enn å betale ut deler av overskuddet til aksjonærene, er det en bransje man vil være i? Dette er en omfattende diskusjon som jeg kunne skrevet side opp og ned om. Min personlige mening om utbytte avhenger på hvilket selskap det gjelder. I Telenor sitt tilfelle ser jeg på utbytter som fornuftig. Selskapet har lite vekstimpulser og har på mange måter nådd kritisk masse innenfor sin kjernevirksomhet. Ser man derimot på et teknologiselskap så ville jeg vært mer skeptisk til at selskapet betalte utbytte, da jeg tror de fleste nisjer innenfor denne sektoren fortsatt har vekstpotensial.

Nedbetaling av gjeld

Å betale ned gjeld kan også være en god idé. Men igjen, det kommer veldig an på situasjonen. Har selskapet sikret lave finansieringskostnader og anser at kapitalen heller kan brukes på lønnsom vekst, vil jeg foretrekke dette. Er selskapet derimot en aktør i en syklisk industri der inntjeningen svinger og investeringene er store, ville jeg derimot vært mye mer restriktiv i forhold til selskapets gjeldsgrad. Oljeservicesektoren som et prakteksempel på hvordan man ikke skal håndtere det. Hadde selskapene brukt sypersykelen man hadde for noen år siden til å redusere gjeld, hadde færre selskaper ligget så nærme skifteretten som de gjør i dag.

Tilbakekjøp av egne aksjer

Den siste vesentlige delen av et selskaps kapitalallokering er tilbakekjøp av egne aksjer hvilket også har positive og negative sider. På den ene siden sender et selskap som kjøper tilbake egne aksjer et signal til markedet om at aksjen er billig. Hvem vet vel ikke dette bedre enn selskapet selv?

Den andre siden av det er igjen, hvis selskapet mener at det å kjøpe sine egne aksjer er den beste investeringen, tilsier det at man ikke ser måter å vokse på. Dette blir igjen en mer negativ måte å se det på. Samtidig kan en kombinasjon være å foretrekke. Apple, Microsoft og de større internasjonale selskapene har i tur og orden kjøpt egne aksjer. Man har brukt en liten andel av sin enorme penge-sekk til å gjøre gode investeringer via oppkjøp og organisk vekst, men også kjøpe tilbake noen av sine egne aksjer i markedet, hvilket kanskje er den mest optimale løsningen?

Boeing er et selskap som har feilet med tilbakekjøp av aksjer. De har en historie med å bruke mye kapital på å kjøpe tilbake egne aksjer. Under coronakrisen ser man at dette var helt feil bruk av kapital og selskapet har således havnet i enda større problemer på grunn av disse kjøpene. Samtidig skal man være obs på om ledelse og management har incentivprogrammer som er styrt av aksjekursen. Igangsettes det da store tilbakekjøpsprogrammer bør det lyse store varsellamper hos deg som investor.

Konklusjon

For å prøve å konkludere så mener jeg at en er nødt til å se på hva som vil skape mest mulig verdier for deg som aksjonær som det viktigste. Dette bør også ledelsen være bevisst på og handle etter. Til syvende og sist vil selskaper som er flinke på allokeringen av kapital over tid bli de soleklare vinnerne innenfor sin bransje og segment. Rett og slett fordi man bruker kapital der den skaper best avkastning for deg og meg som aksjonærer.

Utbytte er noe vi som aksjonærer liker godt, samtidig kan man si at det å betale utbytte er et signal på at selskapet ikke finner gode vekstmuligheter- som implisitt er negativt. Er selskapet høyt belånt, bør man betale ned gjeld når en har mulighet. Alt i alt vil selskapets evne til å ta disse valgene over tid, definere om selskapet og ledelsen har livets rett.

Warren Buffett har for eksempel ikke betalt utbytte fra Berkshire Hathaway da han mener han klarer å skape bedre avkastning til sine aksjonærer enn å betale utnytte. Dette vil derimot fort avkle ledelsen i selskapet om det ikke slår til. I tilfellet Buffett har han en historie med å klare dette. Poenget er derimot at du som investor bør bruke tid på å vurdere selskapet og ledelsens egenskaper og historie til å nettopp foreta det beste valget for deg som aksjonær, gjennom disse fem mulighetene man til enhver tid står ovenfor. Håper du som har lest innlegget har lært noe og synes at dette var nyttig informasjon. Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet nedenfor.

Lykke til med investeringene!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer