Gå til hovedinnhold

Handel i renter og obligasjoner

Rentepapirer bør være en viktig del av fondsporteføljen din. I klassisk porteføljeteori er obligasjoner og renter klassifisert i en lavere risikoklasse enn aksjer. Og egenskapene ved obligasjoner er litt annerledes en aksjeinvesteringer, så i en diversifisert portefølje bør dette være en naturlig del.

Det er en generell oppfatning at når rentene begynner å stige vil obligasjoner falle. Dette er riktig bare til en viss grad. Mange utstedere av obligasjoner legger ofte inn en flytende del i sine obligasjonslån, f.eks en fast rentedel + en flytende del. 3 mnd NIBOR er ofte brukt i Norge. I slike tilfeller vil man minske den spesifikke renterisikoen. Et annet element er at annenhåndsprisen på obligasjoner tar høyde for den generelle renteoppfatningen i markedet (konsensus estimater på rentebanen). Det er kun hvis renten stiger raskere enn forventet at man som investor kan oppleve kursnedgang på sine obligasjoner. Historisk sett har man ofte fått meravkastning i lange obligasjoner, da frykten for renteøkninger ofte har vært større enn de reelle rentehevingene.

Et annet element man ikke skal glemme er at hovedstolen på obligasjonen får man tilbake hvis ikke selskapet “defaulter” (går konkurs), eller det skjer en kreditthendelse av signifikant art. Selv om du kan oppleve temporære kursfall som følge av økt frykt i markedet er ikke det ensbetydende med en konkurs. Har du mange obligasjoner, eller et eller flere obligasjonsfond, reduseres denne risikoen ytterligere. Og rent juridisk står en obligasjonseier sterkere enn en aksjonær dersom en konkurs inntreffer.

Flere risikograder

Det finnes mange risikograder av obligasjoner. I motsetning til aksjer finnes det ratingbyråer som er med på å definere risikonivået på obligasjonene i en definert rangering.

De største byråene er Moody’s, S&P og Fitch. En obligasjon i den norske stat er selvfølgelig mye mere sikker enn en obligasjon i Seadrill, men det er også avkastningsmulighetene. Et slikt kredittrangeringssystem hjelper investor med å definere hvor i landskapet risikoen ligger sammenlignet med andre typer obligasjoner.

Kredittrangeringssystemet i obligasjoner finner du her:

Høy rente i en lavrenteverden – se nettkurset

I dette webinaret som ble holdt for våre Private Banking kunder fredag 13. oktober, tar vi for oss rentemarkedet, med fokus på High Yield. Sammen med Marcus Mohr fra Storm Capital Management går vi igjennom de grunnleggende egenskaper med obligasjoner. Blant annet Definisjoner, egenskaper og risiko. Og hvilke egenskaper man bør se etter når skal velge obligasjoner og obligasjonsfond.

/Guttorm Edvardsen, Private Banking-ansvarlig

Nordnet Private Banking er en tjeneste og fordelsprogram for den moderne millionæren med over 2,5 millioner kroner i plasserbar formue. Vil du høre mer om Nordnet Private Banking og hva vi kan tilby deg? Ta kontakt med meg på e-post, telefon 23333019 eller finn ut mer her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer