Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Rentefond.


Invester med lav risiko.

Du finner både fond med minimale verdisvingninger og avkastning, eller selskaps-obligasjonsfond med langt forventet høyere avkastning. Finn investeringsalternativene som passer med risikotoleransen i vår fondsliste.

Bli kunde

 • Utsatt skatt på renteinntekter med Investeringskonto Zero.

 • Trygg langsiktig sparing.

 • Eksponering mot stat, kommune eller selskap.

Pengemarkedsfond.

Minimal risiko med kortsiktige lånepapirer.

Kortsiktige lån til stat og kommune.
I et pengemarkedsfond gir du pengene til en forvalter som igjen låner ut pengene til kommuner eller banker. Den renten de betaler for å låne dine penger er avkastningen du får. Pengemarkedsfond har minimal risiko fordi låntagerne har topp kredittvurdering og lånene er kortsiktige, under et år.

 • Forventet avkastning er noe over de beste høyrentekontoene

 • Anbefalt investeringshorisont 1 år

 • Minimale verdisvigninger

 • Kortsiktige lån til stat, kommuner og banker

Det er høyere rente på lengre lån.

Invester i lengre lån til stat og kommune.
Et obligasjonsfond låner ut andelseiernes penger til stat, kommuner eller banker. Den renten de betaler for å låne dine penger er avkastningen du får. Det er større verdisvingninger i et obligasjonsfond enn i et pengemarkedsfond, på grunn av renteendringer. Derfor gir obligasjonsfond normalt litt mer avkastning enn pengemarkedsfond.

Se obligasjonsfondene våre

 • Forventet avkastning ligger mellom pengemarkedsfond og selskapsobligasjonsfond

 • Anbefalt investeringshorisont 1 - 5 år

 • Lengre lån til stat, kommuner og banker

 • Svinger i verdi i forhold til renteendringer

Selskapsobligasjonsfond.

Selskaper betaler en høyere rente for å låne penger enn stat og kommune.

Invester i lån til selskaper.
Selskapsobligasjonsfond investerer i gjeldspapirer som utstedes av selskaper som trenger å låne penger. Gjeldspapirene kan øke eller minske i verdi avhengig av kredittverdigheten til selskapet som har lånt penger.

Kredittrisiko kan deles inn i to kategorier, "Investment grade" og "High Yield". High Yield har høyere kredittrisiko enn Investment Grade. High Yield har derfor en høyere forventet avkastning enn Investment Grade.

Se selskapsobligasjonsfondene våre

 • Det rentefondet med høyest forventet avkastning

 • Anbefalt investeringshorisont minst 3 år

 • Lengre lån til selskaper

 • Påvirket av renteendringer og kredittvurderingen av selskapen.