Gå til hovedinnhold

Grønt lys for grønne aksjer?

2024 blir trolig året når rentene snur etter to år med kraftig renteoppgang. Dette kan gi medvind hos flere av de grønne aksjene på Oslo Børs. Våre favorittaksjer i fornybarsfæren opererer innen vind og sol, men vi ønsker diversifisering og legger ikke alle eggene i en kurv.

Av Karin Busch, porteføljeforvalter i Storebrand

Fornybaraksjer globalt har det siste året opplevd et betydelig kursfall. Økte kapitalkostnader, vektlegging av energisikkerhet og geopolitisk risiko er forklaringer på den svake utviklingen gjennom året.

Kilde: Bloomberg, hentet 18.12.2023

Etter et så betydelig fall i aksjekurser for de grønne aksjene, screener flere av disse “dyre” aksjene rimeligere enn tidligere. Kan dette være et gunstig tidspunkt for investering? Kan vi finne aksjer med like gode vinnersjanser i 2024 som Klæbo på en god dag i sprintløypa?

Mange av aksjene på Oslo Børs har opplevd betydelig kursnedgang, som for eksempel Aker Horizon, NEL, Tomra og Scatec. Mye av fallet kan tilskrives høye renter. Fornybaraksjer kategoriseres gjerne som vekstaksjer, dvs. at inntektene ligger noen år frem i tid. Dermed blir avkastningskravet relativt sett viktigere for nåverdien av fremtidig kontantstrøm, altså selskapets verdi. Høyere renter øker avkastningskravet, og har påvirket grønne aksjer med negativt fortegn i 2023.

Denne negative trenden ser ut til å ha snudd i november, og vi ser at flere av aksjene har hentet seg inn. Dette peker mot at markedet nå priser inn at rentetoppen er nådd, etter to år med økning i styringsrenten. Norges Bank valgte å heve styringsrenten på rentemøtet 14. desember. Sentralbanken signaliserte samtidig at dette var siste heving, og trolig kommer første rentekutt til høsten.

Kilde: Macrobond, hentet 18.12.2023

Fallende lange renter gir lavere avkastningskrav, noe som er positivt for prisingen av fornybaraksjer. Vi tror markedet per nå er mer opptatt av renter enn politiske ambisjoner når det kommer til verdsettelse av selskaper, selv om det politiske trykket på det grønne skiftet er høyt i Europa. Grafen over viser korrelasjonen mellom endringer i 10-års renten og aksjekursen til Tomra og Scatec, og siste tids fall i lange renter har gitt disse aksjene et løft. Lavere avkastningskrav kombinert med lavere finansieringskostnader og gode markedsutsikter, gjør at vi liker disse aksjene godt.

Høyere geopolitisk usikkerhet har økt fokuset på energisikkerhet, og det fremstår nå som mer akseptabelt for de store energiprodusentene å fortsette og investere i regulerbare energikilder; fossil energi. Dette på bekostning av investeringer i tilfeldige energikilder; fornybar energi. En tilfeldig energikilde som har fått mye oppmerksomhet er havvind. Den høye inflasjonen har gjort utbyggingen mer kapitalkrevende uten at potensialet for inntjening fra salg av strøm har fulgt etter. Dette gjør at kalkylene til utbyggerne har blitt dårligere. Utbyggerne har begynt å ta kampen om å få økt prisene på strømmen som de kan selge, og enkelte steder fått gjennomslag.

Dette er positivt for selskaper som Cadeler, som installerer fundamenter og vindturbiner for utbyggerne. Cadeler har nylig kjøpt opp Eneti, som gjør det kombinerte selskapet til verdens største selskap innen installasjonsfartøy til havvind. Vi liker også godt Bonheur, som i dag prises til en betydelig rabatt til underliggende økonomisk verdi, på tross av å være et av de bedre fornybarselskapene på Oslo Børs.

Selv med gode utsikter for sektoren, vil enkeltaksjer svinge betydelig også neste år. En måte å håndtere denne risikoen på er å diversifisere, noe man naturlig får ved å investere i fond. Så fremfor å fokusere på kortsiktige nyttårsraketter, som mange andre gjør i disse dager, så satser vi på selskaper som skal drive verden gjennom et grønt skifte.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer