Gå til hovedinnhold

Dette er rapporteringsesongen så langt

Vi er midt inne i en spennende resultatfremleggelse fra selskapene her hjemme og internasjonalt. På forhånd var det ventet en inntjeningsvekst på 1% for selskapene på Oslo Børs. Tallenes tale så langt viser dog en litt annen side av saken.

Aksjestrategi i DNB markets har i tradisjon tro vært ute å guidet på forveningenene til tallene som selskapene på Oslo Børs rapporterer. Her sammenligner DNB selskapets resultater med hva som markedet hadde forventet på forhånd. Konklusjonen så langt er at børsselskapene skuffer massivt både på driftsresultat og fortjeneste per aksjer, og også salgsinntektene er under pari.

Til tross for dette har det ikke vært store reaksjoner i markedet. Under har jeg sakset ut fra en artikkel i DN der de beskrev hvordan tallene ser ut så langt. Nå skal det sies at det fortsatt er selskaper som kommer med tall, men de store tunge kjempene har allerde vært i ilden.

Kilde: DNB markets/DN

Hvis vi går inn på hva selskapene da har presentert, har jeg merket meg følgende

DNB:

DNB kom med et resultat etter skatt på 7,58 milliarder kroner mot 5,65 milliarder kroner året før. Litt av grunnen til dette voldsomme hoppet i inntekter kan tilskrives en bokført gevinst på 1,7 milliarder kroner etter sammenslåingen av forsikringsavdelingene deres med Sparebank 1.

Ser vi på resultatet per aksje (EPS) kom dette inn på 4,61 kr. Justerer vi for engangseffekter og antar et mer normalår handler nå DNB på P/E 9, med en utbytteyield på 5-6% er faktisk DNB ganske fair priset gitt markedet forøvrig.

Det som trekker ned resultatet til DNB er megleravdelingen deres, DNB Markets. De har hvert kvartal et mål om inntekter tett oppunder 1 milliard kroner. Det gikk ikke veien i 1 kvartal, der de “kun” fikk inn 483 millioner kroner.
I tillegg skal de investere 450 millioner i bærekraft, ved hjelp av å gi bevilgninger til bedrifter som jobber mot en mer bærekraftig industri.

Orkla:

Orkla kom inn med et driftsresultat på 1,02 MRD kroner. Det som er gledelig i Orkla sitt tilfelle er at de nå endelig viser en organisk salgsvekst, på nesten 1 % fra foregående kvartal (0,9%). Grunnen til dette er faktisk det fine været vi hadde i slutten av april og starten av mai, som førte til et bedre is-salg enn ventet.

Equinor:

Resultat per aksje ble 0,51 dollar, mot 0,39 dollar ved samme korsvei i fjor og ventet 0,38 dollar. Rufly regnet er da resultatet per aksje (EPS) til Equinor 4,3 NOK noe som tilsier at du i dag handler Eqn på P/E 10,5. Oppsumert viser rapporten solide resultater i alle segmenter og en sterk kontantstrøm. Gjeldsgrad redusert til 19,4 prosent, som igjen er til glede for de investorene som er ute etter utbytte.
Det kvartalsvise utbyttet ble på 0,26 dollar, som vil gi en utbytteavkastning på 4,8% på dagens kurs.

Yara:

Yara skuffer igjen markedet og kom med et resultatfall som falt fra falt fra 147 millioner dollar til 112 millioner dollar for innenværende kvartal. Valutatap ble forklaringen mye av forklaringen på tapet. Samt at nitrogenmarginer/råvarepriser også bidro til et forverret tap. .

Mowi:

Mowi presenterte et driftsresultat på 1,9 milliarder kroner, som var høyere enn hva markedet hadde estimert på forhånd. Resultat per aksje kom inn på 3,8kr. Konsernsjefen til Mowi karakteriserte kvartalet som godt, med blant annet lavere produksjonskostnader kombinert med gode priser på laks førte til ytterligere bedring i selskapets inntjening. Utbytte ble på 2,6 kroner for kvartalet. Dette tilsier en div yield på 5,5% i året for Mowi aksjonærer.

Det er også flere andre selskaper som jeg kunne skrevet om, men her er mange av de store kjempene som teller mest for indeks. I sum er tallene litt svakere enn hva markedet først hadde forventet seg, men selskapene på sin side blidgjør aksjonærene med å betale ut forholdsvis gode utbytter.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer