Alfred Berg Månedsrapport Aksjer

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Alfred Berg Månedsrapport Aksjer

Det ble en ny positiv måned for Oslo Børs med en oppgang for Hovedindeksen på 1,1 %. Hittil i år er Hovedindeksen opp 11,3 %.

August ble en måned uten de store bevegelsene for de største selskapene på børsen. På listen over de største selskapene i Hovedindeksen må vi helt ned til PGS, som utgjør 0,72 prosent av indeksen, før vi finner en aksje som beveget seg mer enn 10 prosent. For PGS’ del ble det et kursfall på 18 prosent etter at hovedaksjonæren solgte seg kraftig ned i selskapet. Oppgangen i forkant har imidlertid vært sterk som følge av økende optimisme omkring oppgang i oljeselskapenes investeringer.

Finanssektoren var den største bidragsyteren til børsens oppgang. Særlig DNB bidro mye til denne oppgangen, av de samme årsakene vi nevnte forrige måned. 2. kvartalsresultatene viser at den positive utviklingen fortsetter og frykten for negativt press på rentemarginene har vært for stor. I tillegg viste Storebrand- og Gjensidige-aksjene en god utvikling uten at det ligger spesielle årsaker bak.

Materialsektoren ble den nest største bidragsyteren etter en fin oppgang for Yara. Oppgangen var ikke særlig stor, så det sier mer om hvor stille det har vært i resten av markedet. Det trakk imidlertid i positiv retning at den kjente investoren Tor Olav Trøim har kjøpt seg opp i selskapet.

Industrisektoren ble månedens tredje største bidragsyter i positiv retning. Denne oppgangen kan stort sett forklares med oppgang i Tomra-aksjen. Etter noen stille måneder hvor aksjen har falt litt tilbake, hentet aksjen inn igjen de siste månedenes lille nedgang.

Det var ikke mange sektorer med nevneverdig nedgang i august. Energisektoren bidro mest i negativ retning. Ovennevnte PGS bidro mest nedover, det samme gjaldt Borr Drilling. Dette er et ganske ungt selskap med en stor flåte av oppjekkbare rigger som er kjøpt på spekulasjon. Markedet er således utålmodig i påvente av nødvendige kontrakter.

Våre framtidsutsikter:

Vi gjør ingen endringer i vår anbefaling om nøytralvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Prisingen er høyere enn normalt, men lave renter internasjonalt gjør at kapitalstrømmene fortsatt styres inn i aksjemarkedet. Sentimentet er positivt, noe som gjør at innvirkningen fra negative nyheter er kortvarig i aksjemarkedet.

Våre aksjeporteføljer:

Gambak steg med 4,6 % i august, mens Fondsindeksen steg med 1,1 %. Fondets aktive andel er 57,2 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Aker BP (6,5 %), Equinor (5,7 %) og BW Offshore (4,9%).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var BW Offshore som steg 34,8 % (+1,31 % på porteføljenivå), Elkem som steg 16,3 % (+0,62) %) og Tomra Systems som steg 9,7 % (+ 0,41 %). De som trakk mest ned var Bakkafrost som falt 4,5 % (-0,20 %), Subsea 7 som falt 3,6 % (-0,10 %) og Salmar som falt 2,9 % (-0,05 %).

Vi har solgt oss ut av Komplett Bank og Atea i august. Vi har økt posisjonene i Schibsted og Elkem, samt tatt en ny posisjon i Spektrum den siste måneden.

Alfred Berg Aktiv steg med 2,5 % i august, mens Fondsindeksen steg med 1,1 %. Fondets aktive andel er 41,3 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,41 % i forhold til fondsindeksen), overvekt i Tomra Systems (0,29 %) og undervekt i PGS (0,22 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Storebrand (-0,17 %), undervekt i Gjensidige Forsikring (-0,15 %) og undervekt i Yara (-0,13 %).

Vi har redusert posisjonene i Norsk Hydro, Veidekke og Lerøy Seafood, samt solgt de siste aksjene i XXL den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Yara, Storebrand og BW Offshore, samt tatt en ny posisjon i Hexagon Composites i samme periode.

Alfred Berg Norge (Classic) steg med 2,3 % i august, mens Fondsindeksen steg med 1,1 %. Fondets aktive andel er 30,0 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Elkem (som bidro med 0,26 % i forhold til fondsindeksen), undervekt i PGS (0,22 %) og undervekt i Borr Drilling (0,21 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Storebrand (-0,10 %), undervekt i Gjensidige Forsikring (-0,09 %) og overvekt i Bakkafrost (-0,08 %).

Vi har redusert posisjonene i Norsk Hydro, Veidekke og Lerøy Seafood, samt solgt de siste aksjene i XXL den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Yara, Storebrand og BW Offshore, samt tatt en ny posisjon i Hexagon Composites i samme periode.

Disclaimer: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer