Coeli Global Select R SEK

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år+ 22.18 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
205.73 SEK
Dagens kursendring
- 0.22 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.56 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.4 %
Resultatsbasert avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
Co
Coeli Global Select R SEK

Coeli Global Select is an actively managed global equity fund. The fund managers are based in Sweden but travel globally to find the finest companies in the world to invest in. The goal of the fund is to, over time, create a high absolute return for its investors to a relative low risk and with a focus on ESG. The managers invest in a selected list of 25-35 names of high quality companies. Meeting management and other company representives is an important part of the investment process. For more information: coeli.com or coeli.se/global.

ISIN
LU1133292463
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. november 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Henrik Milton
Forvaltet fondet siden
1. oktober 2016
Coeli Asset Management ABCoeli AB111 57 Stockholm
+46 8 54591640http://www.coeli.se
Aksjer
99.7 %
Kort rente
0.3 %

Største regioner

USA 55.6 %
Eurosonen 19.5 %
Europa ex. Euro 9.4 %
Asia Emerging 4.7 %

Største bransjer

Teknologi
28.9 %
Helsevern
15.0 %
Finans
13.2 %
Konsumentvarer
12.4 %
Forbruksvarer
8.6 %
Eiendom
8.5 %