Holberg Global A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 13.56 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (22.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
295.53 NOK
Dagens kursendring
+ 0.65 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Ho
Holberg Global A

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til fondets globale investeringsunivers. Fondet skal investere i aksjer som er notert på alle verdens børser eller regulerte markeder. Fondets midler vil hovedsakelig investeres i velutviklede markeder. Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrument. Fondet benytter for tiden ikke derivater. Fondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot. Fondet låner for tiden ikke ut finansielle instrumenter

ISIN
NO0010073232
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. desember 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Harald Jeremiassen
Forvaltet fondet siden
8. august 2011
Holberg FondeneLars Hillesgate 195008 Bergen
+47 55 212000http://www.holberg.no
Aksjer
97.8 %
Kort rente
2.2 %

Største regioner

USA 45.7 %
Europa ex. Euro 16.2 %
Asia Emerging 11.5 %
Storbritannia 7.7 %

Største bransjer

Finans
26.0 %
Teknologi
19.3 %
Helsevern
14.3 %
Forbruksvarer
13.2 %
Konsumentvarer
10.1 %
Materialer
8.2 %