Arctic High Return Class A

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år- 1.15 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1467.45 NOK
Dagens kursendring
+ 0.14 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
10 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.34 %
Løpende kostnader
0.65 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.5 %
- Returprovisjon
0.25 %
+ Plattformavgift inntil
0.15 %
Ar
Arctic High Return Class A

Fondets målsetning er å oppnå en årlig avkastning på 6 - 12 % ved å investere i kredittpapirer med fokus på absolutt avkastning. Fondets valg av en referanse som har en positiv årlig avkastning, Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X), reflekterer dette investeringsmålet. Fondet sikter mot en gjennomsnittlig kredittrisiko i den beste delen av High Yield-segmentet. Fondet vil søke å ha en veldiversifisert portefølje basert på vår egen kredittanalyse. Fondet er et UCITS-fond og følger risikobegrensningene som følger dette regeleverket. Fondet kan investere i renteinstrumenter som dekker hele rentekurven, men fondet skal ha en gjennomsnittlig kredittløpetid på under 5 år. Rentebinding skal ligge mellom 0 og 3 år.

ISIN
IE00B3VBZH49
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. desember 2010
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Trond Tömmerås
Forvaltet fondet siden
15. november 2010
Arctic Asset Management ASHaakon VII s gt 5
+47 21 013100http://www.arctic.com/afm
Lang rente
88.5 %
Kort rente
6.4 %
Øvrig
4.9 %
Aksjer
0.1 %
Euronav Luxembourg SA
3.0 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 5.25%
2.7 %
Gaslog Ltd
2.0 %
Navigator Holdings Ltd
2.0 %
Stolt-Nielsen Ltd
1.9 %
DnB Bank ASA
1.7 %
Altera Shuttle Tankers LLC 7.12%
1.7 %
Norske Skog AS
1.7 %
Momox Holding GmbH 5.82%
1.7 %
Protector Forsikring ASA
1.7 %