Fondsfinans High Yield

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år- 7.01 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.10.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
8952.81 NOK
Dagens kursendring
+ 0.09 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.56 %
Løpende kostnader
0.45 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.45 %
- Returprovisjon
0.04 %
+ Plattformavgift inntil
0.15 %
Fo
Fondsfinans High Yield

Fondsfinans High Yield er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat til høy risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Gjennomsnittlig rating skal etter forvalters vurdering minimum være B. Investeringene omfatter tradisjonelle pantesikrede og usikrede kredittobligasjoner, sertifikater, konvertible obligasjoner, ansvarlige obligasjoner og fondsobligasjoner. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-5 år. Gjennomsnittlig verdiveiet kredittdurasjon for fondet skal ikke overstige fem år. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norge, dvs at minst 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer notert på Oslo Børs eller rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor. Inntil 60% av fondet kan være investert i fremmed valuta, men skal valutasikres i NOK. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010710452
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
30. april 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Erlend Lødemel
Forvaltet fondet siden
1. september 2016
Fondsfinans Kapitalforvaltning ASAHaakon VII s gate 20110 Oslo
+47 23 11 30 00http://www.fondsfinans.no
Lang rente
92.1 %
Kort rente
7.8 %
Independent Oil & Gas Plc
5.1 %
OKEA ASA 8.75%
4.7 %
Siccar Point Energy Bonds PLC
4.5 %
Senior secured FRN
3.9 %
Havil 23 144A-S FRN
3.8 %
DNBB FRN OPEN
3.6 %
Golar LNG Partners LP
3.6 %
Navig8 Topco holdings 12%
3.0 %
Norwegian Energy Company ASA 9%
2.8 %
Idavang A.S. 6.5%
2.7 %