Sissener Corporate Bond R NOK

Rente, NOK High Yield
Utvikling 1 år+ 7.01 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
111.34 NOK
Dagens kursendring
+ 0.04 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.38 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.2 %
Resultatsbasert avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
Si
Sissener Corporate Bond R NOK

Fondet investerer i kredittobligasjoner med fokus på nordiske høyrenteobligasjoner. Vi investerer primært i likvide obligasjoner utstedt av selskaper med forutsigbar kontantstrøm og god selskapsstyring. I tillegg skal underliggende utsteder helst være børsnotert. Vi søker å maksimere avkastningen over tid med fleksibilitet til å plassere midler i ulike type obligasjoner og derivater. Fondets målsetting er å levere 5-8% årlig nettoavkastning til andelseierne. Vi vil benytte vår kunnskap og nærhet til det nordiske markedet – en region som levert god avkastning historisk i forhold til andre regioner, men allikevel bruke sektorkompetanse i de geografiske jurisdiksjoner vi er komfortable med.

ISIN
LU1923202326
Kategori
Rente, NOK High Yield
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
11. mars 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Philippe Sissener
Forvaltet fondet siden
11. mars 2019
Sissener ASHaakons VIIs Gate 10161 Oslo
+4723115260http://www.sissener.no
Lang rente
91.5 %
Kort rente
5.8 %
Øvrig
2.9 %

Største regioner

Europa ex. Euro 100 %
Euronav Luxembourg SA
5.3 %
Scatec Solar ASA 5%
4.8 %
NORSK HYDRO ASA 20/26
3.8 %
KISTEFOS 2019.10.05.23 FRN
3.7 %
HEXAGON COMPOSITES ASA 19/23
3.4 %
Bonheur Notes 2017-240522 Floating Rate
3.2 %
Ocean Yield ASA 6.81%
3.2 %
Siem Industries INC
3.1 %
Aker Bp Asa 6%
3.0 %
SSAB FRN 2024
3.0 %