Holberg Likviditet A

Rente, NOK Pengemarked - kort
Utvikling 1 år+ 2.32 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (2.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
102.78 NOK
Dagens kursendring
+ 0.01 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
Ho
Holberg Likviditet A

Holberg Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner utstedt av norske banker, boligkredittforetak, kommuner og selskaper med høy kredittkvalitet. Fondet er et godt alternativ til bankinnskudd.

ISIN
NO0010072937
Kategori
Rente, NOK Pengemarked - kort
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
10. november 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Roar Tveit
Forvaltet fondet siden
21. desember 2009
Holberg FondeneLars Hillesgate 195008 Bergen
+47 55 212000http://www.holberg.no
Lang rente
75.6 %
Kort rente
24.4 %
Olav Thon Eiendomsselskap 2.47%
3.9 %
Nordea Eiendomskreditt As 1.57%
3.2 %
Eika Boligkreditt AS 0.6%
3.2 %
OBOS Boligkreditt AS 1.58%
3.1 %
Entra ASA 1.33%
3.1 %
NORSKE OLJES 20 FRN
3.0 %
Bergenshalvoens Kommunale Kraftselskap AS 1.46%
3.0 %
Orkla ASA 1.9%
2.9 %
DnB Bank ASA 0.01%
2.5 %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.66%
2.4 %