Gå til hovedinnhold

Urettferdig dobbeltbeskatning på fondskonto og aksjesparekonto

Personer som mottar utbytte fra utenlandske aksjer og ETFer risikerer dobbeltbeskatning av mottatt utbytte på fondskonto og aksjesparekonto. Nordnet har  hatt flere møter med Skatteetaten hvor vi har påpekt urettferdigheten. Her er forslag til løsning – en løsning som ligger på bordet til Finansdepartementet.

Dette innlegget er skrevet av Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge, Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet og Tommy Dilling, daglig leder i Nordnet Livsforsikring (bildet over). Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 19.04.22, og på DN.no 17.04.22.

Veksten i antall nordmenn som sparer i aksjer og fond har vært voldsom de siste årene, mye grunnet pandemien, lave renter og sterke aksjemarkeder. Også innføringen av aksjesparekonto har gjort sparing enklere og mer attraktivt. Det er over fem år siden aksjesparekonto så dagens lys, og det er fremdeles hull i skattereglene for utenlandsk utbytte. Det samme gjelder for fondskonto (også kalt investeringskonto eller kapitalforsikring).

La oss starte med å forklare hva kildeskatt på utbytte er: De fleste selskaper betaler en andel av årets overskudd til sine aksjonærer i form av utbytte. Dersom et selskap er hjemmehørende i utlandet, er det et generelt prinsipp at utbyttet kommer til beskatning (kildeskatt) der utbyttet anses opparbeidet (i kildestaten).

Skattesatsen som trekkes i kildestaten er ofte litt lavere enn «full sats», som følge av skatteavtaler mellom Norge og de land hvor selskapene er hjemmehørende. 15 % er vanlig sats i dag, med visse unntak.

En norsk skattyter vil også bli beskattet av norske myndigheter for utbyttet mottatt fra et utenlandsk selskap. For å unngå dobbeltbeskatning finnes det mekanismer for å kreve fradrag for kildeskatten i norsk skatt, slik at dobbeltbeskatning unngås.

Ulike regler for ulike kontotyper

Eier du aksjene på en VPS-konto kan du kreve fradrag for betalt kildeskatt i skattemeldingen. Gjør du ikke dette, vil du måtte betale dobbel skatt (kildeskatt på 15 % + norsk skatt på utbytte på 35,2 %) på aksjeutbytte fra utenlandske selskaper.

Tilsvarende velfungerende løsning finnes foreløpig ikke for aksjesparekonto og fondskonto.

På aksjesparekonto mener riktignok Nordnet og Skattebetalerforeningen at investorer som blir trukket kildeskatt bør kunne kreve fradrag for dette i skattemeldingen, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når aksjesparekontoen realiseres og beskattes. Men dette er altså ikke bekreftet av lovgiver.

På fondskonto kan kundene per i dag ikke kreve fradrag for betalt kildeskatt på utbytte, fordi midlene formelt sett eies av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet kan heller ikke kreve dette fradraget, siden det er kundenes midler.

Med dagens uferdige regler blir resultatet at aksjeutbytte fra utenlandske selskaper og utenlandske ETFer blir dobbeltbeskattet på disse to kontotypene. Dobbeltbeskatning ønsker normalt myndighetene å unngå.

For å gi en pekepinn på hvor mange privatpersoner som rammes av de uferdige reglene kan vi nevne at Nordnet Norge ved utgangen av 2021 hadde over 40.000 kunder som eide utenlandske aksjer på en aksjesparekonto eller fondskonto. Disse kundene mottok utbytte – og ble trukket kildeskatt – 90.000 ganger i 2021. Dette er kun tall for Nordnet Norge. Kunder i DNB, Nordea, Sparebank1, Pareto mv. kommer i tillegg.

Løsning på problemet

Nordnet har hatt tett og god dialog med Skatteetaten de to siste årene om denne problemstillingen. For å sikre lik behandling og for å unngå dobbebeskatning av kunder med fondskonto har vi skissert to mulige løsninger:

  1. Kunden gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på fondskonto via skattemeldingen under temaet «Personlige forhold – betalt skatt i utlandet» el.l. på egen hånd.
  2. Forsikringsselskapet gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på vegne av kundene, eller føre og rapportere betalt kildeskatt til skattemyndigheter, slik at dette tas hensyn til ved skattlegging av fondskontoen.

For aksjesparekonto er det alternativ 1 som er aktuelt, siden kunden eier midlene selv.

Begge forslagene krever regelverkstilpasninger. Det er Finansdepartementet, som også kjenner til problemstillingen, som må foreslå disse regelendringene. Vi mener det er på tide at departementet prioriterer dette. Når regjeringen øker skattesatsene for aksjegevinster så ser vi det som et minstekrav at de samtidig retter opp en utilsiktet skjevhet som rammer tusenvis av norske sparere og investorer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
3 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
18.01.2023 11:36

Gjelder dette bare aksjer listet på andre børser som f.eks NYSE eller også f.eks Frontline(som handles på oslo børs) men som er registrert i Bermuda/Cypros(snart)?

Gjest
Gjest
24.04.2022 12:51

Det er ikke noe urettferdig over dette, men det er ganske klart at det ikke er en god ide å ha verdipapirer på disse kontotypene som betaler utbytte. Verre er det ikke, de som vil motta utbytte får bruke andre løsninger

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
25.04.2022 14:33

Hvorfor er det ikke urettferdig? I Sverige så er det uproblematisk at finansforetak som Nordnet Sverige, Avanza, Nordea Sverige osv. søker og får refusjon av kildeskatt på vegne av kundene sine på kapitalforsikring til tilbyr til svenske kunder, og på ISK som er deres ekvivalent til aksjesparekonto. Så om skattemyndighetene i Sverige har lagt til rette for dette så burde også norske skattemyndigheter kunne tilpasse seg dette. Om det er det at forsikringsselskapet formelt sett eier verdipapirene som er problemet forstår jeg heller ikke hvorfor det skal være årsaken til at dette er problematisk. Markedsverdien på kapitalforsikringen inngår i formuegrunnlaget… Les mer »