Gå til hovedinnhold

Steg-for-steg – slik får du fradrag for betalt kildeskatt.

I denne videoen viser vi deg steg-for-steg hvordan du skal fylle ut skattemeldingen for å få fradrag for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer og ETFer på en Aksje- og fondskonto.


PS: På aksjesparekonto og investeringskonto er det for tiden ikke mulig å få refundert kildeskatt – unntaket er om du har tilstrekkelig skattepliktig uttak på samme aksjesparekontoen som du har blitt trukket kildeskatt samme skatteår. Les mer om dette i avsnittet “Fradrag for kildeskatt” i dette innlegget. Nordnet jobber for å endre regelverket på dette området, slik at sparere og investorer ikke blir dobbeltbeskattet når det gjelder kildeskatt på utbytte- les mer om vårt arbeid i dette innlegget, som også sto på stykk i Dagens Næringsliv i april 2022.FradragKildeskatt Retro

Nedenfor skriver vi teksten som blir lest opp i videoen.

 1. Er de utenlandsnoterte verdipapirene ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du selv fylle inn alle opplysningene ved å trykke på «Legg til aksjer».

 2. I vårt tilfelle er verdipapirene utfylt, og da trykker vi oss inn på de relevante verdipapirene.

 3. Her har vi allerede fylt ut en del opplysninger som du finner i årsoppgaven på innlogget side på Nordnet.

 4. Vi fyller inn skattepliktig utbytte, som vi finner i årsoppgaven.

 5. Vi fyller inn fradragsberettiget tap – eller gevinst – som vi finner i årsoppgaven.

 6. Trykk deretter på «Legg til flere opplysninger» nederst.

 7. Trykk på Metode for dobbeltbeskatning, og trykk på «OK»

 8. Velg deretter «Metode for dobbeltbeskatning» igjen, og trykk på «Kreditfradrag».

 9. Trykk på OK nederst for å lukke vinduet.

 10. Det står nå en merknad om at Skatteetaten mangler opplysninger fra deg – og at du må registrere skatten du har betalt i utlandet under tema «Metode for dobbeltbeskatning».

 11. Scroll ned til «Metode for dobbeltbeskatning».

 12. Trykk «ja» i det brune merknads-feltet for å fylle inn de manglende opplysningene.

 13. Fyll inn land hvor verdipapirene er hjemmehørende.

 14. Fyll inn inntektsskatten du har betalt – som du finner i årsoppgaven. Merk at inntektsskatt er lik betalt kildeskatt.

 15. Fyll deretter inn brutto aksjeutbytte – som du finner i årsoppgaven. (Merk at brutto aksjeutbytte kan avvike fra sum skattepliktig utbytte som står i årsoppgaven – dette er tilfelle hvis du har eid aksjene / ETFene over nyttår og du har opparbeidet skjermingsfradrag. Da vil trolig benyttet skjermingsfradrag være trukket fra skattepliktig utbytte i årsoppgaven. Det er altså brutto aksjeutbytte som skal føres inn her, ikke skattepliktig utbytte.)

 16. Fyll inn «Herav skatt på brutto aksjeutbytte» – som er samme beløp som inntektsskatten i feltet ovenfor.

 17. Da er jobben gjort, og du har fått fradrag for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlandske verdipapir. I dette eksempelet vil den norske skatteregningen til denne kunden bli redusert med 5.105 kroner.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto