Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen.

Informasjonen du trenger for
å kontrollere og rette skattemeldingen.

Her finner du informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen mot Nordnet-kontoene dine. Hvordan du fyller ut skattemeldingen avhenger av hvilke poster du skal kontrollere med tanke på kontotype, tjenester og hva du har handlet.

Du kan lese mer om spesifikke verdipapir eller hvordan du sender inn skattemeldingen på hjemmesiden til Skatteetaten.

Viktige datoer.

15. februar

Innen denne dagen vil alle årsoppgavenelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu dine være tilgjengelige på nordnet.no.

31. mars

Innen denne datoen vil skattemeldingen normalt være tilgjengelig. Du finner skattemeldingen elektronisk på www.altinn.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og nettsidene til skatteetaten.

30. april

Frist for å endre og levere skattemeldingen, samt aksjeoppgaven for lønnstakere og pensjonister.

31. mai

Frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende.

Disse kostnadene kan du trekke fra.

Du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse, også ved investeringer. Det meste er heldigvis forhåndsutfylt, slik som kostnader for kurtasje, forvaltningskostnader og valutavekslingsavgift. Men eventuelle kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kursinformasjon, analyseprogram etc. må du fylle ut selv.

→ Fradragsføring av kostnader.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Våre skattetjenester.

Transaksjoner og sluttsedler.

På siden Transaksjoner og sluttsedler finner du informasjon om alle bevegelsene på kontoen din. Du kan stille inn det datointervallet du ønsker og søke på ulike typer transaksjoner og verdipapir. Her finner du også kvitteringer for handlene dine via Nordnet (sluttsedler).

Du kan legge ved både sluttsedler og utskrifter av transaksjonslister som vedlegg til skattemeldingen.

Årsoppgave.

Årsoppgaven brukes til å kontrollere den ferdigutfylte skattemeldingen din. Du finner årsoppgavene dine når du er innlogget på nordnet.no på siden Årsoppgave under menypunktet mine sider.

 • Aksjesparekonto: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.
 • Aksje- og fondskonto: Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12.
 • Investeringskonto Zero: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.
 • IPS, IPA og Pensjonskapitalbevis: Årsoppgaven viser verdi, innskudd (kun pensjonskapitalbevis) og eventuelle utbetalinger.
 • Sparekonto: Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.

Lær mer om skatt.

Slik fikser du skatt på aksjer og fond.

Informasjon om skatt på utbytte.

Skjermingsfradrag - hva betyr det for deg?

Nettmøte med skattebetalerforeningen.

Vår spareøkonom, Bjørn Erik Sættem, og advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen, Joachim Johannessen, går igjennom de viktigste reglene som aksjonærer og fondseiere bør være oppmerksomme på i forbindelse med utfylling og kontrollering av skattemeldingen. Se sendingen nedenfor.

Investeringer via investeringsselskap eller AS.

Finn ut mer om fordeler og ulemper ved å investere via et investeringsselskap eller AS, samt relevant informasjon om skatt og fritaksmetoden. Det blir også fokus på holdingsselskap, og hvilke muligheter og utfordringer etablering av dette fører med seg.

Aksjesparekonto.

Med en Aksjesparekonto er skatterapporteringen relativt enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Gevinst ved salg av aksjer og fond, samt aksjeutbytte, er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen.

Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til to forhold:

 • Uttak som overstiger innskuddet (tillagt skjermingsfradrag fra kontoen) skal skattlegges som gevinst eller tap.
 • Verdien av Aksjesparekontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på aksjesparekonto skal settes til 65 % av markedsverdien på aksjer og aksjefond 31.12.20). Eventuelle kontanter på kontoen verdsettes til 100 %.

Dette bør du gjøre:

Kontroller kontoverdien din per 31.12 under tema Finans i skattemeldingen mot "saldo (31.12)" i årsoppgaven fra Nordnet. Skattemessig formuesverdi på aksjer og aksjefond skal settes til 65 % av markedsverdien 31.12.20. Skatteetaten vil beregne rabatten på 35 % automatisk i skatteoppgjøret.

Hvis du har flyttet en Aksjesparekonto mellom selskaper i 2020 bør du kontrollere årsoppgaven ekstra nøye med tanke på kostpriser, ubenyttet skjerming osv. Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Har du gjort ett eller flere uttak fra Aksjesparekontoen i løpet av fjoråret må du kontrollere tema Finans mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap». Når du tar ut penger er det 31,68 % skatt for skatteåret 2020 på den delen som utgjør avkastning.

Merk at 100 % av markedsverdien er oppført i skattemeldingen. Formuesrabatten beregnes av skattetaten.

For å få fradrag for tap på Aksjesparekonto må du avslutte kontoen før 30. november. Da må du kontrollere tema Finans mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap».

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Plattformavgiften er oppført i årsoppgaven for aksjesparekonto som «Fradragsberettigede kostnader». Nordnet har lagt til teksten: «Du kan selv kreve fradrag for dette beløpet i post 3.3.7 i Skattemeldingen». For de som mottar ny skattemelding skal fradraget føres under tema Finans > Aksjer.

Merk at plattformavgiften kun ble trukket de siste fire månedene i 2020 (september-desember), så avgiften for 2020 er lav for de aller fleste kundene. De som glemmer eller lar være å rapportere inn plattformavgiften går altså ikke glipp av store fradrag.

Eksempel: Har du 300.000 kroner i aksjefond på en aksjesparekonto betalte du en plattformavgift på 300 kroner de siste fire måneder i 2020, som du kan kreve fradrag for. Fradraget vil redusere skatten din med 66 til 95 kroner – avhengig av om du har en skattesats på 22 % (rentefond) eller 31,68 % (aksjefond) for 2020.

På aksjesparekonto er det fortsatt en del uklarheter rundt rapportering av fradragsberettigede kostnader (som kildeskatt på utbytte og nå plattformavgift), siden skatten først betales når gevinst tas ut av kontoen. Nordnet og Skattebetalerforeningen mener at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt og plattformavgift kan kreve fradrag for dette, selv om man ikke blir beskattet for utbytte og gevinst samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når man foretar skattepliktige uttak fra ASK-kontoen. Vi venter fremdeles på en avklaring fra skattemyndighetene her.

Returprovisjonen fremgår ikke på årsoppgaven for aksjesparekonto som egen post. Denne inkluderes i urealisert gevinst på aksjesparekontoen, så her blir skatterapporteringen korrekt.

Andre spørsmål om Aksjesparekonto:

På Aksjesparekonto er det fortsatt en del uklarheter rundt kildeskatt på utbytte og hvordan dette skal løses, siden man har utsatt skatt på utbytte. Nordnet og Skattebetalerforeningen mener at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt kan kreve fradrag for dette, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år.

I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når man foretar skattepliktige uttak fra ASK-kontoen. Vi venter fremdeles på en avklaring fra skattemyndighetene her.

Vi anbefaler at du fyller ut skjema RF-1147 for å få refundert kildeskatt.

Skjermingsfradrag på Aksjesparekonto beregnes ut i fra kostpris på kontoen.

På Nordnetbloggen kan du lese mer om skjermingsfradrag.

Sitter du med en aksje som har gått konkurs på din Aksjesparekonto får du ikke krevd fradrag på aksjen isolert sett. Men verditapet vil senke samlet kostpris på kontoen.

For å kunne kreve fradrag for tap på en Aksjesparekonto må du avslutte kontoen i sin helhet. Saldo må være lavere enn opprinnelig kostpris, pluss opparbeidet skjermingsfradrag. Du får forøvrig ikke avsluttet Aksjesparekontoer med verdipapirbeholdning, så du må evt. vente med å avslutte kontoen til konkursen i aksjen er formelt ferdigbehandlet, og aksjen er slettet i VPS.

Investeringskonto Zero.

Med en Investeringskonto Zero er skatterapporteringen relativt enkel. Vi i Nordnet rapporterer alt for deg.

Gevinst ved salg av aksjer og fond beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Det vil si at du nyter fordel av utsatt skatt på gevinsten.

Skatt på Investeringskonto Zero er knyttet til følgende forhold:

 • Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2020, vil du måtte skatte av uttaket om du har gevinst. Har du et tap får du fradrag. Gevinst eller tap regnes på kontonivå. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %.
 • Verdien av Investeringskonto regnes som formue og det skilles mellom aksjeinvesteringer og renteinvesteringer. Her er reglene noe komplisert. Les mer i dette innlegget.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Dette bør du gjøre:

Kontroller kontoverdien din per 31.12 mot tema Bank, lån og forsikring i skattemeldingen mot punkt "saldo (31.12)" i årsoppgaven fra Nordnet. Fra 2019 ble det innført formuesrabatt på aksjeandel på investeringskonto.

Merk at 100 % av markedsverdien er oppført i skattemeldingen. Formuesrabatten beregnes av skattetaten.

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler, må dette korrigeres i skattemeldingen.

Har du gjort ett eller flere uttak fra investeringskontoen i løpet av fjoråret må du kontrollere tema Bank, lån og forsikring (både ved gevinst og tap) mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap».

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen.

Andre spørsmål om Investeringskonto Zero:

Du betaler først gevinstskatt når du tar penger ut av en Investeringskonto Zero. Kjøp og salg av aksjer og fond gjennom året medfører ikke skattemessig realisasjon.

Eksempel: Har du satt inn 100 000 kr, kontoverdien har steget til 150 000 kr og du tar ut 50 000 kr, vil 1/3 (siden 50 000 er 1/3 av kontoens verdi) av gevinsten på 50 000 bli skattlagt. Har du tapt penger beregnes tap forholdsmessig på samme måte. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %. Les mer i dette innleggetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

For å realisere 100% tap eller gevinst må du tømme investeringskontoen helt.

Nei. På investeringskonto vil du ikke personlig kunne kreve fradrag for kildeskatt, siden verdipapirene ikke er registrert på deg, men på livselskapet.

Nordnet Livsforsikring har kontaktet skattemyndighetene for å kunne kreve tilbake kildeskatten på vegne av kundene, men har p.t. ikke funnet en løsning.

Kildeskatt er skatt betalt på utbytte fra utenlandske selskaper, normalt 15 %.

Ja, du får skjermingsfradrag på aksjedelen.

For kontotypene Investeringskonto Zero, pensjonskapitalbevis, IPS og IPA er plattformavgift og returprovisjon tatt hensyn til i den automatiske skatterapporteringen fra Nordnet til Skatteetaten.

Som kunde trenger du ikke foreta seg noe. Betalt plattformavgift i 2020 reduserer utgående verdi 31.12.2020, mens mottatt returprovisjon øker utgående verdi 31.12.2020.

Aksje- og fondskonto.

Med en aksje- og fondskonto (VPS-konto) eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig. I årsoppgaven fra oss kan du se i uthevet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere, og hvilke du selv må rapportere i skattemeldingen din.

Beskatning av aksje- og fondskontoen din er knyttet til fire forhold:

 • Eventuell gevinst/tap i forbindelse med realisasjon skattlegges årlig
 • Mottatt utbytte skattlegges årlig
 • Verdien av kontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på aksjer og aksjefond skal settes til 65 % av markedsverdien 31.12.20)
 • Renteinntekter er skattepliktig inntekt hvert år - tap på rentefond gir fradrag

Annen nyttig informasjon:

Privatpersoner som ønsker fleksibilitet til å bytte verdipapirer bør generelt eie aksjer og fond via en aksjesparekonto eller investeringskonto, og ikke via en aksje- og fondskonto. Det skyldes at disse to kontotypene har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg samt utbytte. Handler du derimot derivater og andre avanserte instrumenter, må disse handles via en aksje- og fondskonto. Aksjeselskaper (investeringsselskaper og holdingselskaper) ha ikke noe valg: De kan kun opprette en aksje- og fondskonto.

FIFO-prinsippet gjelder ved realisasjon

FIFO-prinsippet («first in, first out») betyr at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Har du gevinst her, må du betale skatt av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget. Selger du aksjer med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle ha gevinst på kontonivå.

Les mer om FIFO-prinsippet på skatteetaten.no.

Dette bør du gjøre:

Formuesverdi, gevinst og tap på enkeltaksjer og fond - norske og utenlandske - skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Kontroller at disse stemmer.
Dersom Nordnet mangler informasjon om formuesverdi eller kostpris vil det ikke stå noen verdi i dette feltet. Da må du legge til opplysningene under temaet Finans i skattemeldingen.

Alle børsnoterte aksjer (norske og utenlandske), grunnfondsbevis og andeler i aksjefond verdsettes til 65 % av markedsverdien i formuesgrunnlaget per 31.12 i skatteåret. Skatteetaten vil beregne rabatten på 35 % automatisk i skatteoppgjøret.

*Hvis du for eksempel har handlet med tradingprodukter er det ikke sikkert VPS har rapportert innehavet for deg. Eksempelvis handles warranter på Nordnets nominee-konto, og vil derfor ikke fremkomme i årsoppgaven din fra VPS. Er det noe som mangler i skattemeldingen mot det som står i årsoppgaven din fra Nordnet må du rapportere dette manuelt selv.

Du finner årsoppgaven under menyfliken Mine sider og Årsoppgave.

Utbytte for norske aksjer/verdipapirer skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din. Kontroller at alt stemmer overens med årsoppgaven din fra Nordnet. Hvis du har mottatt utbytte i løpet av året, men solgt aksjene dine før 31.12 har du ikke krav på skjermingsfradrag for dette året.

Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt, kan du kreve fradrag for dette i norsk skatt. Nordnet trekker normalt 15 % av utbyttet fra utenlandske selskaper i kildeskatt umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen.* (**) Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 31,68 % i skatt, i stedet for 31,68 % til sammen. Fradraget fører du i skjema RF-1147. For de som leverer ny type skattemelding er dette skjemaet borte. Opplysningene gis direkte i skattemeldingen under temaet Personlige forholdbetalt skatt i utlandet.

Utbytte eller avkastning i rentefond skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din. Avkastningen i rentefond skattlegges årlig (akkurat som en høyrente- eller sparekonto). I rentefond får du tildelt nye andeler i fondet fremfor renter i form av penger.

* Er du ikke er skattemessig bosatt i Norden blir du trukket en høyere kildeskatt
** Kjøper du amerikanske eller kanadiske aksjer som er sekundærnotert på andre markedsplasser blir man trukket full kildeskatt

Plattformavgiften er ikke oppført i årsoppgaven til kunder med aksje- og fondskonto. Kunder som vil kreve fradrag for plattformavgiften må gå inn i transaksjonsoversikten (Mine sider > Transaksjoner og sluttsedler). Under ”Transaksjonstype” kan du velge ”renter og avgifter”. Husk å velge riktig konto. Her vil det stå ett eller flere beløp med ”plattformavgift” dersom du har fond på denne kontoen. Summen av plattformavgiftene er fradragsberettigede kostnader som du kan føre opp i skattemeldingen under tema Finans > Aksjer (post 3.3.7 i gammel skattemelding).

Returprovisjonen er ikke oppført i årsoppgaven til kunder med aksje- og fondskonto. Returprovisjonen er en skattepliktig inntekt på linje med aksjegevinst eller aksjeutbytte, som strengt tatt skal rapporteres inn. For å finne mottatt returprovisjon i 2020 må du gå inn i transaksjonsoversikten (Mine sider > Transaksjoner og sluttsedler). Mottatt returprovisjon er spesifisert i transasjonsoversikten som ”Tilbakebet fond avg”. Summer disse beløpene, og før opp summen i skattemeldingen under tema Finans > Aksjer (gammel skattemelding: 3.1.7 Skattepliktig utbytte på aksjer og verdipapirfond aksjedel – RF-1159).

PS: En del vil glemme (eller ikke ta seg bryet) med å rapportere inn fradrag for plattformavgift og inntekt fra returprovisjon på aksje- og fondskonto for 2020. Dette er snakk om små beløp for de aller fleste, og de to postene vil de fleste kunder omtrent nulle ut hverandre, så nettoskatten blir nær 0.

Eksempel: Har du 300.000 kroner i aksjefond på en aksje- og fondskonto betalte du en plattformavgift på 300 kroner de siste fire måneder i 2020, som du kan kreve fradrag for. Gjennomsnittlig returprovisjon for alle fond på Nordnets plattform er ca 0,4 % per år. For fire måneder utgjør dette 400 kroner. Netto inntekt i dette eksemepelet er 100 kroner (400-300), som strengt tatt skal betales skatt av. Med en sats på 31,68 % (aksjefond) blir skatten ca 32 kroner.

Nordnet har ambisjoner om å rapportere inn plattformavgift og returprovisjon automatisk til Skatteetaten i fremtiden.

Andre spørsmål om aksje- og fondskonto:

Gevinst og tap ved salg skattlegges når verdipapirene selges. Denne gevinsten/tapet står normalt oppgitt i skattemeldingen du mottar i mars/april påfølgende år. Du er pliktig til å legge det inn selv hvis det mangler noe.

Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt, kan du kreve fradrag for dette i norsk skatt. Nordnet trekker normalt 15 % av utbyttet fra utenlandske selskaper i kildeskatt umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen.

Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 31,68 % i skatt, i stedet for 31,68 % til sammen. Fradraget fører du i skjema RF-1147. For de som leverer ny type skattemelding er dette skjemaet borte. Opplysningene gis direkte i skattemeldingen under temaet Personlige forholdbetalt skatt i utlandet.

Sitter du med aksjer på en Aksje- og fondskonto i et selskap som har gått konkurs må du vente til konkursen formelt sett er helt ferdigbehandlet og aksjen er slettet i VPS før tapet blir registrert.

En konkursbehandlig kan være en veldig lang prosess og det kan dermed ta litt tid før du får fradragsført tapet. Ønsker du tapet fradragsført tidligere må det eventuelt dokumenteres på egen hånd til skattemyndighetene at verdiene er tapt.

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet på en VPS-konto (eller aksje- og fondskonto, som den heter i Nordnet)? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs vil VPS skatterapportere dette, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt.

Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

Individuell pensjonssparing (IPS).

Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare til pensjon og samtidig få skattefordeler. Beskatning av IPS er knyttet til fire forhold:

 • Du kan spare inntil 15 000 i året og få en skattefordel på inntil 3 300 kroner (22 %)
 • IPS-saldoen er fritatt for evt. formueskatt
 • Du betaler skatt på IPS-kontoen din først når du blir pensjonist og tar penger ut fra kontoen. I den "gamle" IPS-kontoen beskattes hvert enkelt uttak som pensjonsinntekt. I den "nye" IPS-kontoen, som ble lansert i november 2017, beskattes uttak som alminnelig inntekt (p.t 22 %).

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)
 • Du får ikke skjermingsfradrag
 • For evt. fradrag for kildeskatt
  • Ny skattemelding: Før opp betalt kildeskatt under tema Personlige forhold – betalt skatt i utlandet.
  • Gammel skattemelding: Før opp betalt kildeskatt i skjema RF-1147.

Dette bør du gjøre:

Kontroller at IPS-fradraget er ført opp i tema Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS). Gammel skattemelding post 3.3.5.

Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler må du korrigere det i skattemeldingen.

Merk at saldoen på IPS-avtalen din ikke er ført opp som formue i skattemeldingen, i likhet med tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden. Dette skyldes at disse midlene er fritatt fra formuesskatt.

Du betaler skatt på IPS-kontoen din først når du blir pensjonist og tar penger ut fra kontoen. I den "gamle" IPS-kontoen beskattes hvert enkelt uttak som pensjonsinntekt. I den "nye" IPS-kontoen, som ble lansert i november 2017, beskattes uttak som alminnelig inntekt (p.t 22 %).

Kontroller beløpet som står i feltet "Utbetalt i løpet av året" i årsoppgaven fra Nordnet mot skattemeldingen tema Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd (gammel skattemelding post 2.2.2).

Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler må du korrigere det i skattemeldingen.

Individuell pensjonsavtale (IPA).

IPA beskattes som pensjonsinntekt når penger tas ut fra kontoen. Verdien av IPA-avtalen er unntatt formuesskatt.

IPA er en privat pensjonssparing hvor du tidligere kunne sette inn opptil 40 000 NOK i året som du fikk fradrag for i skattemeldingen. I 2006 ble skattefradragsmuligheten tatt bort, og IPA ble stengt for innskudd.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte
 • IPA-saldoen er fritatt for evt. formueskatt
 • Du får ikke skjermingsfradrag
 • Utbetalinger til begunstigede ved forsikringstakers død beskattes som pensjonsinntekt

Dette bør du gjøre:

Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Nordnet trekker ikke skatt på dine vegne, men utbetaler brutto beløp fra IPA.

Kontroller beløpet som står i feltet "Utbetalt i løpet av året" i årsoppgaven fra Nordnet mot skattemeldingen tema Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd (gammel skattemelding post 2.2.2).

Pensjonskapitalbevis.

Med et pensjonskapitalbevis er skatterapporteringen enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte
 • Du får ikke skjermingsfradrag på pensjonskapitalbevis
 • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt
 • Merk at saldoen på pensjonskapitalbeviset ikke er ført opp som formue i skattemeldingen, i likhet med IPS og pensjon fra folketrygden. Dette skyldes at disse midlene er fritatt fra formuesskatt.

Dette bør du gjøre:

Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Har du startet utbetalingen fra pensjonskapitalbeviset, kontroller at beløpet i felt "utbetalt i løpet av året" i årsoppgaven fra Nordnet stemmer med skattemeldingens tema Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd (gammel skattemelding post 2.2.2).

Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen.

Sparekonto.

På sparekonto betaler du årlig skatt på rentene du mottar, i tillegg til at saldo per 31.12 inngår i formuesgrunnlaget ditt. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Dette bør du gjøre:

Hvis du har flere kontoer, for eksempel en aksje- og fondskonto og en sparekonto, slås kontantsaldo og renter sammen. For å kontrollere disse beløpene må du se på årsoppgaven både for sparekontoen og aksje- og fondskontoen din.

Du finner årsoppgaven når du logger inn på sparekontoen din, og går til menypunktet mine sider og Årsrapport.

Kontroller renteinnteker og saldo i årsoppgaven fra Nordnet mot tema Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger i skattemeldingen. (Gammel skattemelding post 3.1.1/4.1.1).