Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen.


Informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen.

Her finner du informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen mot Nordnet-kontoene dine. Hvordan du fyller ut skattemeldingen avhenger av hvilke poster du skal kontrollere med tanke på kontotype, tjenester og hva du har handlet.

Du kan lese mer om spesifikke verdipapir eller hvordan du sender inn skattemeldingen på hjemmesiden til Skatteetaten.

Viktige datoer.

15. februar

Innen denne dagen vil alle årsoppgavene dine være tilgjengelige på nordnet.no.

31. mars

Innen denne datoen vil skattemeldingen normalt være tilgjengelig. Du finner skattemeldingen elektronisk på www.altinn.no og nettsidene til skatteetaten.

30. april

Frist for å endre og levere skattemeldingen, samt aksjeoppgaven for lønnstakere og pensjonister.

31. mai

Frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende.

210422_Nordnet_16_7485.jpg
Chat-event om skattemeldingen.

For de fleste som sparer i aksjer og fond vil utfylling av skattemeldingen være enkel, siden det meste er forhåndsutfylt. Du bør likevel sjekke beløpene. Har du mer avanserte investeringer, må du rapportere inn tallene selv. Hvis du ikke finner svaret på det du lurer på her, så kan du melde deg på chat-eventet vi skal ha 21. april og få hjelp av våre eskperter. Meld deg på her.

Våre skattetjenester.

Transaksjoner og sluttsedler.

På siden Transaksjoner og sluttsedler finner du informasjon om alle bevegelsene på hver enkelt konto. Du kan stille inn det datointervallet du ønsker og søke på ulike typer transaksjoner og verdipapir. Her finner du også kvitteringer for handlene dine via Nordnet (sluttsedler).

Du kan legge ved både sluttsedler og utskrifter av transaksjonslister som vedlegg til skattemeldingen.

Nedover på denne siden finner du informasjon om skattereglene for hver av kontotypene som er tilgjenglig hos Nordnet.

Årsoppgave.

Årsoppgaven brukes til å kontrollere den ferdigutfylte skattemeldingen din. Du finner årsoppgavene dine når du er innlogget på nordnet.no på siden Årsoppgave under menypunktet mine sider.

 • Aksjesparekonto:

  Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.

 • Aksje- og fondskonto:

  Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12.

 • Investeringskonto Zero:

  Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.

 • IPS, IPA og Pensjonskapitalbevis:

  Årsoppgaven viser verdi, innskudd (kun pensjonskapitalbevis) og eventuelle utbetalinger.

 • Sparekonto:

  Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.

Lær mer om skatt.

Disse kostnadene kan du trekke fra.

Fradragsføring av kostnader.

Informasjon om skatt på utbytte.

Viktig å vite om skatt på utbytte.

Hva er skjermingsfradrag?

Hva er skjermingsfradrag?


Nettmøte om skattemeldingen.
Nettmøte om skattemeldingen.

I denne gjennomgangen med Skattebetalerforeningen og Nordnet får du høre om skattereglene for aksjer og fond for de ulike kontotypene. Sendingen holdes av Joachim Johannessen, advokat i Skattebetalerforeningen, og Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Investeringer via investeringsselskap eller AS.
Investeringer via investeringsselskap eller AS.

Finn ut mer om fordeler og ulemper ved å investere via et investeringsselskap eller AS, samt relevant informasjon om skatt og fritaksmetoden. Det blir også fokus på holdingsselskap, og hvilke muligheter og utfordringer etablering av dette fører med seg.

Aksjesparekonto.

Med en Aksjesparekonto er skatterapporteringen relativt enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Gevinst ved salg av aksjer og fond, samt aksjeutbytte, er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen.

Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til to forhold:

 • Uttak som overstiger innskuddet (tillagt skjermingsfradrag fra kontoen) skal skattlegges som gevinst eller tap. Skattesatsen for 2021 er 31,68 % (satsen økes til 35,2 % i 2022).

 • Verdien av Aksjesparekontoen din regnes som formue. Skattemessig verdi på aksjesparekonto skal settes til 55 % av markedsverdien på aksjer og aksjefond per 31.12.21 (skattemessig verdi økes til 75 % i 2022). Eventuelle kontanter på kontoen verdsettes til 100 %.


Dette bør du gjøre:

Kontroller/rapporter kontoverdi

Kontroller kontoverdien din per 31.12 under tema Finans i skattemeldingen mot "saldo (31.12)" i årsoppgaven fra Nordnet. Skattemessig formuesverdi på aksjer og aksjefond skal settes til 55 % av markedsverdien 31.12.21.Merk at 100 % av markedsverdien er oppført både i årsoppgaven og i skattemeldingen. Formuesrabatten beregnes av skattetaten.

Hvis du har flyttet en Aksjesparekonto mellom selskaper i 2021 bør du kontrollere årsoppgaven ekstra nøye med tanke på kostpriser, ubenyttet skjerming osv. Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Kontroller/rapporter uttak

Har du gjort uttak fra Aksjesparekontoen som overstiger oprinnelig innskudd må du kontrollere beløpene som er oppført i skattemeldingen under tema Finans mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap». Når du tar ut penger er det 31,68 % skatt for skatteåret 2021 på den delen som utgjør avkastning.

For å få fradrag for tap på Aksjesparekonto må du avslutte kontoen før 30. november. Da må du kontrollere tema Finans mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap».Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen.

Krev fradrag for plattformavgift på fond

Plattformavgiften er oppført i årsoppgaven for aksjesparekonto som «Fradragsberettigede kostnader». Nordnet har lagt til teksten: «Du kan selv kreve fradrag for dette beløpet under tema Finans > Aksjer».Merk at plattformavgiften kun gjelder fond og vil dreie seg om små beløp for de aller fleste. De som glemmer eller lar være å rapportere inn plattformavgiften går altså ikke glipp av store fradrag.Eksempel: Har du 300.000 kroner i aksjefond på en aksjesparekonto betalte du en plattformavgift på 900 kroner for 2021, som du kan kreve fradrag for. Fradraget vil redusere skatten din med 285 kr.Nordnet har ambisjoner om å rapportere inn plattformavgift automatisk til Skatteetaten i fremtiden.

På aksjesparekonto er det fortsatt en del uklarheter rundt rapportering av fradragsberettigede kostnader (som kildeskatt på utbytte og nå plattformavgift), siden skatten først betales når gevinst tas ut av kontoen. Nordnet og Skattebetalerforeningen mener at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt og plattformavgift kan kreve fradrag for dette, selv om man ikke blir beskattet for utbytte og gevinst samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når man foretar skattepliktige uttak fra ASK-kontoen. Vi venter fremdeles på en avklaring fra skattemyndighetene her.Returprovisjonen fremgår ikke på årsoppgaven for aksjesparekonto som egen post. Denne inkluderes i urealisert gevinst på aksjesparekontoen, så her blir skatterapporteringen korrekt.


Andre spørsmål om Aksjesparekonto: