Gå til hovedinnhold

Skattetips fra Deloitte

Skatt har vært et populært tema på årets spareturné, Nordnet spare- og invesTOUR. Vi har tatt en prat med Nils Mugaas, Senior Tax Manager i Deloitte og fått hans beste tips om aksjer og skatt.

Hva er den største skattefordelen for privatpersoner i dag?

I forhold til aksjer så vil jeg trekke frem to forhold: at man som privatperson ved gevinst på aksjer som utgangspunkt skattlegges med 28 % samtidig som det gis fradrag for eventuelt tap. Av andre områder enn aksjer er det klart at beskatningen av bolig og fritidsbolig – både som formuesgrunnlag og ved salg (gevinsten skattefri på visse vilkår) – er gunstig i Norge.

Hva er utsatt skatt?

I denne sammenheng antar jeg det siktes til å få utsatt den ellers løpende beskatning av gevinst på aksjer. Man kan eksempelvis få utsatt beskatning på gevinst ved salg av aksjer ved å investere gjennom et eget AS.

Hvorfor er det lurt å investere gjennom et AS?

Etter den såkalte Fritaksmetoden er de fleste aksjegevinster skattefrie i AS. Dvs. at ved investering gjennom AS kan man reinvestere 100 % av gevinsten i motsetning til gjennom privat eie hvor 28 % skatt av gevinsten skal betales året etter salgsåret (for andre eiendeler enn aksjer kan det være uheldig skattemessig å eie gjennom eget AS).

Hvordan finner jeg ut om en aksje faller inn under fritaksmetoden for AS?

Ved å møte opp på Nordnets spare- og invesTOUR får du vite mer om dette da dette er ett av temaene vi tar for oss. Det avgjørende er hvor selskapet man har aksjer i skattemessig anses hjemmehørende og i utgangspunktet vil dette være det landet hvor selskapet ledes fra. Som oftest er det enkelt å svare på dette, men i enkelte tilfeller viser det seg svært vanskelig å bringe dette på det rene. Er man i tvil så er det generelle råd å gi opplysninger om dette i vedlegg til selvangivelsen.

Er det noen fordeler med AS i forhold til en Investeringskonto Zero?

Med et AS får man et såkalt skattefritt skjermingsfradrag, dvs. et skattefritt utbytte lik skjermingsrenten. Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på en sikker, passiv kapitalplassering unntas fra utbyttebeskatning. Skjermingsrenten varierer fra år til år avhengig av rentemarkedet. Gjennomsnittlig skjermingsrente for de 5 siste årene har vært 2,3 % dvs. at på en investering i AS med 2 MNOK har man kunnet ta ut i snitt 46.000 kr som skattefritt utbytte. Det er penger å ta med seg det og. Ubenyttet skjerming kan fremføres til senere år og ved realisasjon av aksjen kan ubenyttet skjerming fradras i eventuell gevinst. Denne skjermingen går man etter det jeg har skjønt glipp av ved bruk av Nordnets Zero. Videre er et AS langt mer fleksibelt dersom man i tillegg ønsker å investere også i andreobjekter herunder næringseiendom mv. I et AS har man også større mulighet til å tilpasse seg mht formuesskatt, og det kan være gunstige måter å overføre verdier til neste generasjon på et tidlig tidspunkt uten å miste hele kontrollen over midlene. På den annen side er det naturligvis større etablerings- og driftskostnader knyttet til AS.

Hva syntes du om Investeringskonto Zero?

Jeg kjenner ikke produktet i detalj men Investeringskonto Zero kan virke som et gunstig alternativ til Investerings-AS og kanskje særlig for dem med under 1 mill kr investert. For de med høyere investeringer, annen virksomhet i tillegg, eller mer kompliserte investeringsbehov bør AS vurderes, slik situasjonen er i dag.

Hvordan beskattes derivater og investeringsprodukter med underliggende aktiva i et AS?

Det er i utgangspunktet samme beskatning på kjøp og salg av derivater og investeringsprodukter med underliggende aktiva i et AS som for aksjer. Det kan dog være vanskelige grensedragninger på hva det underliggende objekt faktisk er som kan tilsi nøye vurderinger.

Hvordan beskattes short-handel?

Veldig forenklet så er gevinst eller tap i forbindelse med short-handel av aksjer skattepliktig som ved vanlig realisasjon av aksjer. Ved short-handel er det

FIFO-prinsippet (First in First out) som gjelder, dvs. de aksjene du solgte først, blir de aksjene du først kjøpte tilbake. I enkelte land er det den senere tid innført forbud (midlertidige) mot short-handel.

Har du et smart tips for å spare skatt?

Et tips er å overføre børsnoterte aksjer med gevinst til barn innenfor det årlige fribeløpet på ½ G (folketrygdens grunnbeløp), dvs. for tiden kr 41 061. Da slipper man arveavgift og hvis barnet er over 16 år men med lav eller ingen inntekt unngår barnet dessuten skatt på gevinsten inntil kr 45.350 ved salg av aksjene pga. personfradraget. Ellers er jo investering i fast eiendom normalt fortsatt gunstig ifht å krympe formuesskattegrunnlaget. I den grad man har en del midler vil det også være en god ide generelt å kontakte en skatteadvokat, gjerne fra Deloitte, som har kontorer spredt over hele landet, for å gjennomgå de mulighetene den enkelte har.

Hva synes du om Nordnet spare- og invesTOUR så langt?

Vi i Deloitte er veldig fornøyde så langt. Det har vært mange deltakere både generelt og på Deloitte sin del – ikke minst det siste er vi naturligvis glade for. Det viser at det er en interesse blant Nordnet sine kunder for hva Deloitte som et bredt forretningsadvokatfirma kan bistå med av tjenester – hvilket lover bra for det samarbeidet som Deloitte og Nordnet har inngått.

Du kan møte Nils og andre skatteadvokater fra Deloitte på Nordnet spare- og invesTOUR i høst. Gjenværende byer er: Skien, Sandefjord, Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer