Gå til hovedinnhold

#pengepodden – Kvinner er like risikovillige som menn!

I denne #pengepodden-episoden har vår spareøkonom Bjørn Erik besøk av Beate Engelschiøn og Jenny Lund fra Facebookgruppa Moneypenny Norge. Tema er kvinner og menns forhold til økonomi, investeringer og gjeld.

Bjørn Erik spør innledningsvis hvordan Beate og Jenny har investert sine sparepenger. Begge har mesteparten av porteføljen i globale indeksfond. I tillegg har de noen aktive aksjefond, enkeltaksjer og noen utlån gjennom crowdfunding. Investeringsstrategiene deres diskuteres.

Crowdfunding

(fra 12:13) Både Beate og Jenny har lånt ut penger til mindre selskaper via crowdfunding. Jenny forteller om hennes erfaringer. Hun har investert i ca 50 ulike lån til mindre selskaper, mest eiendomsselskaper. Ett lån har blitt misligholdt. Lånerenten er som regel på 7 til 10 prosent. Fordeler og ulemper med crowdfunding diskuteres.

Kvinner vs menn – formue, inntekt og gjeld

(fra 20:48) Jenny har nettopp levert inn en bacheloroppgave med tema «kvinner og investeringer». Hun forteller om hovedfunnene i oppgaven. Hun stiller spørsmåltegn ved den vanlige oppfatningen om at kvinner er mindre risikovillige enn menn. Den eneste variabelen som påvirker risikograden er inntekt. Hverken utdanning, alder eller sivilstand påvirker i hvilken grad kvinner tar risiko når de investerer i fond eller aksjer, viser Jennys undersøkelse.

Bjørn Erik viser til den årlige inntekts- og formuesundersøkelsen til SSB. Den viser at norske husholdninger har en bruttoformue på 11.000 mrd kr i 2019, nesten ett oljefond. 58 % av bruttoformuen eies av menn, 42 % av kvinner. Men gjelden er meget ujevnt fordelt: Menn eier 2/3 deler av gjelden, kvinner 1/3 del.

Ser vi på nettoformuen er forskjellene altså mindre: Menn eier 55 % av nettoformuen, kvinner 45 %. Disse tallene dissekeres og diskuteres.

Vi vet også at kvinner tjener noe mindre enn menn, ca 13 prosent lavere timelønn. En større andel kvinner jobber dessuten deltid. Det er derfor naturlig av kvinner sparer noe mindre enn menn.

Den aller største forskjellen når det gjelder kvinners og menns formuesoppbygging finner vi når det gjelder gjeldsopptak. Her er kjønnsforskjellene svært store. Gjelden til kvinner topper ut på ca 300.000 kr rundt 30 år. Menns gjeld øker og øker til 1,25 mill i midten av 40 åra… Hvorfor er det slik?

Beate og Jenny tviler på SSBs tall som viser at husholdningenes nettoformue nesten er likt fordelt mellom menn og kvinner. De viser blant annet til at langt flere kvinner enn menn svarer at de vil få økonomiske problemer ved et ekteskapsbrudd.

Se opptak fra Aksje og investeringskveld med Nordnet og Moneypenny her.

Er kvinner mer risikoaverse enn menn?

(fra 44:56) Bjørn Erik mener at det er mye som tyder på at kvinner er mer risikoaverse enn menn. Bare se på trafikkulykker – kvinner krasjer nesten aldri. Og det er flest menn som driver med ekstremsport.

Jenny er uenig. Hun mener kvinner tar risiko på linje med menn, men fra et litt annet utgangspunkt. Beate poengterer at personer med høyere inntekt (typisk menn) har en høyere risikobærende evne enn personer med lavere inntekt (typisk kvinner). Risikovilje er altså før og fremst styrt av inntektsnivå og ikke kjønn. Undersøkelser viser dessuten at finansrådgivere gir råd om lavere risiko til kvinner enn menn, siden de har fått vite at det er riktig.

Bjørn Erik viser til flere undersøkelser som konkluderer med at kvinner generelt oppnår noe høyere langsiktig avkastning enn menn i aksjemarkedet. Også undersøkelser fra Nordnet. Årsaken er blant annet at kvinner unngår de mest risikable aksjene, at de handler sjeldnere og at de ikke forsøker å time markedet.

Lytt til forrige #pengepodden-episode: Har rentefond en plass i pensjonssparingen?

Abonner via RSS

Abonner via Acast

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer