Gå til hovedinnhold

Ikke trekk i nødbremsen!

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

I utgangspunktet kjøper vi aksjer med den intensjonen å eie dem i mange år, gjerne inn i evigheten. Å vite når vi skal kjøpe kan være vanskelig nok. Men når bør vi trekke i nødbremsen og selge et godt selskap?

I ODIN investerer vi i selskaper vi mener skaper verdier over tid. Da er det i hovedsak tre grunner som tilsier at vi skal selge oss ut av et selskap:

1) Prisingen av selskapet har blitt altfor høy.

2) Framtidsutsiktene til selskapet er ikke lenger gode.

3) Tilliten til selskapets ledelse er ikke lenger til stede.

De aller fleste salg hos forvaltere argumenteres ut fra førstnevnte punkt – prisingen. Når en aksje har blitt dyr på prisingsmultipler er det lett å trykke på salgsknappen.

Erfaring fra tidligere salg har lært oss å være ydmyke for store kursendringer. Det er som oftest fundamental informasjon om selskapets utvikling som leder til disse langsiktige kursendringene. En sterk kursøkning eller – nedgang er gjerne synonymt med at selskapets fundamentale framtidsutsikter har endret seg.

Et virkelighetsnært eksempel

Vi kjøper en aksje i et solid selskap som prises til 15 ganger forventet inntjening neste år (P/E 15). Aksjen synes å være attraktivt priset ut fra de fundamentale utsiktene de neste 10 eller 20 årene.  Så øker kursen markant og aksjen prises til P/E 20. Skal vi da selge aksjen i håp om å kjøpe den billigere senere? Eller skal vi sitte rolig? Hva betyr endringen i prisingen av aksjen ut fra vårt opprinnelige 10-20 års perspektiv?

For mange forvaltere kan det være fristende å selge aksjen på P/E 20, slå seg på brystet,- og fortelle kundene at investeringen har vært god. Men en fristende løsning behøver slettes ikke å være den beste løsningen.

Økte vekstutsikter

Med et 10-års perspektiv på investeringen innebærer reprisingen fra P/E 15 til P/E 20 at selskapet må vokse sine resultater ca. 3 prosent mer i året for å forsvare reprisingen. Om vi har 20 år som perspektiv på investeringen, innebærer reprisingen at selskapets resultater årlig må vokse 1.4 prosent mer for å forsvare reprisingen. Dersom reprisingen ovenfor skjer som følge av at de langsiktige vekstutsiktene har bedret seg vil det derfor ikke være naturlig å selge aksjen på tross av reprisingen.

Eksempelet er ikke langt fra det vi opplever som virkeligheten i mange aksjer for tiden. Vi har opplevd en reprising av aksjene de siste årene. Når vi studerer enkeltselskapene vi eier, mener vi det er gode grunner til reprisingen.

I mange tilfeller tror vi de langsiktige vekstutsiktene for selskapene våre har bedret seg. Derfor er vi forsiktige med å trykke på salgsknappen. Som eksempelet over illustrerte innebærer reprisingen bare marginale endringer i årlige vekstforventninger om investeringshorisonten er lang nok.

Å selge gode selskaper for tidlig kan bli en dyrekjøpt erfaring. Svært få forvaltere har evne til å innrømme at aksjen ble solgt for tidlig, og dermed kjøpe seg inn igjen i aksjen på høyere prisnivåer. Det er jo synonymt med å innrømme feil, som ikke er særlig utbredt i finans.

Når vi eier et godt selskap hvor framtidsutsiktene fortsatt er gode har vi lært at vi skal være ytterst forsiktig med å selge. I slike tilfeller passer vel sitatet fra Warren Buffett: «Inactivity strikes us as intelligent behavior» («Inaktivitet forekommer oss som intelligent adferd»).

Svake framtidsutsikter

Den andre grunnen til å selge aksjer er at vår vurdering av framtidsutsiktene for selskapet ikke lenger er gode. I enkelte tilfeller kan vi være tidlig ute med å oppdage dette, i andre tilfeller oppdager vi det dessverre etter betydelig kursfall på aksjen. Erfaringen vår er likevel at salg av aksjer i de fleste tilfeller har vært riktig der hvor vårt opprinnelige fremtidssyn har forverret seg mye siden investeringen. Dette til tross for kursfall i forkant av salgene.

Manglende tillit

En tredje grunn til å selge aksjer, og kanskje den enkleste, er at vi har mistet tilliten til selskapets ledelse. Enten har ledelsen tillitt eller ei. Det finnes ingen mellomting. Ved manglende tillitt er vår erfaring at vi skal selge umiddelbart selv om aksjen trolig har falt. Investeringer handler om tillitt og brytes tilliten til de som styrer selskapet må vi ta konsekvensene av det.

God sommer!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer