Gå til hovedinnhold

Kan jeg bli nullskatteyter ved hjelp av belåning på aksjesparekonto?

Jeg fikk et originalt spørsmål på Shareville fra JMP516 forleden: «Kan en vanlig arbeidstaker bli nullskatteyter ved hjelp av ASK?» Det korte svaret er nei. Her forklarer jeg hvorfor.

Skattemeldingen nærmer seg, og mange diskuterer skatt på Shareville. JMP516 skisserte et originalt tankeeksperiment hvor arbeidstakeren har like store rentekostnader på aksjesparekontoen (ASK) som lønnsinntekt, og dermed får en netto inntekt på 0. Skatt på aksjegevinster skyves foran og betales først når pengene tas ut av ASKen. Vil dette personen bli nullskatteyter, spør han.

Siden dette innlegget skapte en del diskusjon på Shareville, velger jeg å lage et blogginnlegg hvor jeg utdyper svaret mitt.

Aller først: Tankeeksperimentet er veldig urealistisk, siden vanlige arbeidstakere ikke får så mye lån med pant i aksjer at renteutgiftene blir like store som lønnen . Det vil medføre altfor stor risiko for både kunden og banken.

Høyere skattesats på arbeidsinntekt enn på gjeldsrenter

La meg likevel sette opp et konstruert eksempel for å illustrere skattereglene:

Vi antar at personen har en lønn på 500.000 kr i året. Han har lånerenter på samme beløp, 500.000 kr i året. Hvis vi antar 4 % rente på aksjelånet i ASKen vil lånet bli på 12,5 mill kr (4 % * 12.500.000 = 500.000). Det er selvsagt helt urealistisk at personen vil få et så høyt lån og 100 % lånefinansiering til 4 % rente. Formuen består av aksjer til samme verdi, 12,5 mill kr. Netto formue blir 0.

Dersom skattesatsen på lønnsinntekter og renteutgifter var like, og alle fradrag kunne motregnes mot personinntekt, ville skatten dette året vært 0 – og man kan si at personen er nullskatteyter. Men skattesatsene er ikke like, og trygdeavgift og trinnskatt må betales uansett størrelsen på fradragene.

Det beregnes 7,8 % trygdeavgift på lønnsinntekt, som på en årslønn på 500.000 kr summerer seg til 41.000 kr. I tillegg beregnes trinnskatt på deler av inntekten, og den summerer seg til 12.035 kr. Renteutgiftene gir 22 % fradrag. Skatten dette året vil derfor bli 53.035 kr. Jeg har brukt den forenklede skattekalkulatoren på skatteetaten.no for å komme frem til disse tallene, og brukt 2019 som skatteår. Se skjermdump av utregningen nederst.

Andre momenter:

  • Denne eksempelpersonen vil raskt få likviditetsutfordringer, siden han har ingenting å leve av… Om han får et så stort lån, vil han bli tvunget til å realisere deler av aksjebeholdningen for å finansiere løpende forbruk samt å betale renter på lånet. Faren for at denne personen får besøk av Hallgeir og Silje i Luksusfellen er nok overhengende… 🙂
  • Denne eksempelpersonen har også krav på minstefradrag, så alminnelig inntekt blir faktisk negativ dette skatteåret, minus 100.800 kr. Dette regnes som et fremførbart underskudd og kan benyttes neste år – eller overføres på evt ektefelle.
  • Skatten på aksjegevinstene må før eller senere beskattes. Det er kun snakk om en utsettelse av skatten, og dermed en midlertidig status som nullskatteyter. Riktignok kan man ta ut innskudd fra ASKen skattefritt, så skatteregningen vil vente på seg. Skattesatsen for aksjegevinster er 31,68 % for 2019. Skjermingsfradraget medfører at den effektive skattesatsen blir noe lavere.
  • Siden netto formue er 0, kommenterer jeg ikke formuesrabatten på aksjer. Denne rabatten vil for øvrig også tilordnes gjelden, slik at gjelden blir redusert tilsvarende.
  • Hvis du derimot tar et sabbatsår og ikke har noen form for personinntekt, (men likevel har lånerenter som gir fradrag), kan du blir nullskatteyter. Men da bør du ha oppspart kapital å leve av.

Skjermdump fra den forenklede skattekalkulatoren på skatteetaten.no:

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
4 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
29.03.2019 01:10

Takk for engasjementet ditt Bjørn! 😊 Jeg har et par oppfølgningsspørsmål til blogginnlegget: – At man har en årslønn i Norge på 1 500 000 kr er ikke fullstendig urealistisk. Da vil man vel skatte ca 500 000 kr? – Hvis man har 12,5 millioner i aksjelån, og feks. aksjer til en verdi 50 000 000 på ASK, da vil vel løpende avkastning klare å dekke renteutgifter på 2,5 mill? Hvorfor vil da personen komme i en likviditetsskvis? Vil han ikke da få årslønn på 1 500 000 kr, og nesten ikke skatte noenting? Utbytte fra aksjeformuen på 40 mill… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
29.03.2019 09:12

Svar til Anonym: Dine nye forutsetninger gir følgende tall: Med en årslønn på 1,5 mill kr vil skatten på personinntekt bli ca 568.000 kr. Aksjelån: 12,5 mill kr. 4 % rente. Renteutgifter: 500.000 kr. Aksjer i ASK: 50 mill kr Dette gir en gjeldsgrad på 25 %, noe som burde være realistisk. Med Nordnet Superlånet kan du f eks låne inntil 40 % av aksjeverdiene til laveste rente (2,19 %). Du kan også låne mer, men da til en høyere rente. Denne personen vil få en betydelig formuesskatt – på over 200.000 kroner. Renteutgiftene på 500.000 kr vil gi 22… Les mer »

Gjest
Gjest
25.03.2019 20:21

Spennende innlegg! Jeg har et oppfølgningsspørsmål. Dersom man har normal inntekt (500 000) og en formue på for eksempel 2 millioner, men ikke eier hus og ikke har lån og gjeld så betaler man ganske mye i skatt på inntekten. Hvis man da hadde hatt et superlån på ASK, hadde man da fått lavere skatt?

2 000 000 i formue
500 000 i inntekt
(Hypotetisk) 1 000 000 i aksjelån

På forhånd takk.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
27.03.2019 09:16

Hei Morten. I gamle dager, dvs før skattereformen i 1992, sa man at det lønte seg å ha lån. Den gang kunne man trekke fra rentekostnader i brutto inntekt, og staten betalte ofte mer enn 50 % av rentekostnadene. I tillegg var inflasjonen høy – nesten like høy som rentesatsen. I dag er reglene annerledes: Man kan trekke fra rentekostnader i alminnelig inntekt, og satsen er i år 22 %. Men inflasjonen er om lag like høy som de laveste lånerentene, så man kan si at det lønner segb å ha lån i dag også. Men det forutsetter at du… Les mer »