Gå til hovedinnhold

Hvordan du kan håndtere og unngå tap som investor

Det er en ambisiøs overskrift. Jeg vet det. Men den er viktig, og som investor må du ha en formening om hvordan du håndterer tap. Det er også viktig at du har en prosess som gjør at du over tid også unngår tap. Tap er en del av livet. Enten det gjelder tap av arbeid, økonomi, helse, venner, familie, kjærlighet, status, ære og så videre. 

Hvordan du som menneske opplever og håndterer slike tap har stor betydning for hvordan du som menneske opplever livet. 

Tap er også en del av aksjemarkedet. Men i motsetning til i livet, så kan det være lettere å finne noen teknikker og verktøy for å håndtere tap i aksjemarkedet. Måten du håndterer disse tapene på – slik som i livet – er viktig for din opplevelse av aksjemarkedet som spareform.

Først og fremst tror jeg det viktigste du kan gjøre er å anerkjenne at tap vil komme. Du vil gjøre feil. Alle gjør det, hele tiden. Jeg har selv gjort mange feil som investor.

Dette er greit, så lenge du analyserer og vurderer de feilene en gjør, tar grep og forsøker å unngå samme feil i fremtiden.

En av de mine feil ligger ute på Nordnetbloggen. Nemlig investeringen i Weight Watchers. Jeg har snart eid selskapet i 3 år. Kursen har falt fra omkring 32$ til rett i overkant av 13$. Underveis har jeg økt i selskapet til lavere kurser. Totalt sett har jeg hatt en liten gevinst på investeringen, da jeg solgte mesteparten av beholdningen til 25$, men det er tilfeldigheter som har sørget for at jeg har kommet ut av investeringen med skinnet i behold.

Jeg har gjort feil på feil i WTW, og det hadde vært bedre å holdt seg unna WTW som investering overhode. Men investeringen har vært en fin, og heldigivis, billig, lærepenge.

På tross av dette eier jeg fortsatt selskapet, og det utgjør nå en veldig liten andel av den totale porteføljen. Årsaken til dette er at jeg synes det er vanskelig å slippe selskapet helt, da jeg fortsatt har tro på at selskapet kan snu skuta. Og klarer WTW det, så har selskapet enormt potensiale. Men dette kommer med skyhøy risiko, da selskapet kan gå konkurs. Jeg ville aldri anbefalt WTW til andre på nåværende tidspunkt.

Dette lærte meg at jeg skal være ekstremt forsiktig med selskaper med høy gjeld. Høy gjeld i kombinasjon med lavere inntjening er en farlig kombinasjon.

Det positive er at du som investor kan ha en relativt høy feilrate. Buffett har uttalt noe sånt som at hvis 2/3 valg han tar er gode, så vil avkastningen i det lange løp være akseptabel.

Derfor har utfallet i WTW, på tross av at investeringen var en feil, ikke vært katastrofal. Fordi jeg klarte å selge mesteparten av aksjene til rundt 25$. Dette ene valget reddet i stor grad hele investeringen.

I andre tilfeller, som Gazprom og Jinhui, har det ikke gått like bra. Men slikt skjer. Og som investor kommer du ikke unna det. Derfor er det en fordel om du klarer å være ærlig mot deg selv med dine feil. Og samtidig lære av disse for å se hva du må gjøre annerledes videre i investeringsprosessen.

Fordi det er denne prosessen over tid som skal gi fornuftig og god avkastning i aksjemarkedet. Det er denne prosessen som skal sørge for at 2/3 av valgene er gode over din investorkarriere. Da tåler du et og annet bomskudd.

En annen måte å håndtere dette på, er å hele tiden lete etter potensielle trusler mot investeringen din. I stedet for å fokusere på den potensielle oppsiden i selskapet. Still heller spørsmål om hva som kan gå galt. Som Charlie Munger sier “Invert, always invert”.

Det kan hjelpe å snu på problemstillingen og heller stille spørsmål som hvorfor dette IKKE er en god investering. Dette kan over tid redusere feilraten og gjøre at du i større grad unngår tap.

Men du kan aldri helgardere deg. Tap vil komme. Selv når du har gjort hjemmeleksen din.

Det å se en aksje falle i verdi er veldig vanskelig som investor. Det er mentalt utfordrende. Min største investering i porteføljen, nemlig Cullen/Frost (CFR), utgjør omtrent 1/3 av min totale portefølje. Min inngangskurs er 66,33 $. Den står nå i omkring 63 $.

Men vet du hva aksjekursen til Frost stod i, mandag 25. januar?

42, 55 $.

Den er tøff å svelge som investor.

Jeg hadde kamerater som kjøpte. Jeg mente fortsatt selskapet var en fantastisk investering og at risikoen knyttet opp mot oljerisikoen var overdrevent gitt låneporteføljen og den konservative tilnærmingen til selskapet.

Hvordan håndterer du dette som investor?

Mange benytter seg av stop-loss. Selv har jeg aldri vært noe tilhenger av det. Jeg forstår at det kan ha en verdi for andre og at dette er en nyttig tilnærming og strategi for veldig mange.

For en verdiinvestor som meg gir det ikke mening å selge selv om aksjekursen til selskapet faller. Fallende kurser betyr bare at du får mer av samme assets for en billigere penge, så sant investeringstesen er intakt.

Så jeg har valgt en litt annen variant for å håndtere tap. Denne er inspirtert av verdiinvestorene Guy Spier og Monish Pabrai.

Hvis en aksje faller med en gang etter at jeg har kjøpt den, så skal jeg vente 2 år før jeg eventuelt selger aksjen etter å ha vurdert investeringstesen på nytt. For meg ga det automatisk mening.

Fordi det kan ta tid før de fundamentale verdiene i selskapet spiller seg ut, og i det korte bildet kan aksjemarkedet være ekstremt irrasjonelt. Det er slik jeg tolker markedet og da passer en slik strategi.

Da gir jeg investeringstesen rom til å spille seg ut før jeg tar en beslutning.

Som investor skal du vedkjenne og akseptere dine feil. Du må jobbe for å tørre og innrømme at du faktisk gjorde feil. Det er vanskelig, men nødvendig.

Samtidig må du la markedet få tid på seg til å se det samme som deg. Husk at aksjemarkedet er ekstremt kortsiktig. Ofte ser det ikke lenger enn neste kvartal eller neste år.

2-3 år er en evighet i dagens aksjemarked og det vil jeg bruke til min fordel.

Regelen til Spier og Pabrai hensyntar disse to momentene. Den lar deg vurdere investeringstesen og ta et tap, men samtidig lar den aksjemarkedet gi deg muligheten til å ha rett.

Investeringer handler i stor grad om å redusere feilraten, men tap og feil er en del av hverdagen. Både som investor, og i livet ellers. Du kan aldri unngå det helt. Men ved å erkjenne at tap er en del av gamet, så har du allerede kommet langt på vei.

Hvis du, som investor, i tillegg lærer av andres og egne feil, så har du større forutsetninger for å unngå fremtidige tap. Hvis du i tillegg har en automatisert prosess for å håndtere tapene i porteføljen, så tror jeg du som investor har et godt rammeverk for å håndtere og unngå fremtidige tap.

 

PS! I denne sammenheng anbefaler jeg at du også hører på denne episoden av pengepodden, hvor Anders Skar og psykolog Anders Imenes tar for seg psykologiske feller og investorpsykologi. Denne kan være nyttig for å bli bedre kjent med din indre demon, som er din største trussel i aksjemarkedet.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
4 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
15.06.2016 23:26

Lol.
WTW-gevinsten din består sikkert 100% av en positiv valutaeffekt.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
16.06.2016 19:30

Til Averagejoe. Resultatmessig har ikke investeringen vært katastrofal, selv ikke i nominelle termer. Dette på grunn av at jeg solgte halvparten av posisjonen til 25,53$. Dette ene salget reddet hele investeringen, fordi jeg solgte halvparten av posisjonen til denne kursen. Jeg har kjøpt til ulike kurser og i ulikt volum, men gjennomsnittskursen for alle aksjene er er 19,3$ per aksje. Jeg har også solgt til ulike kurser, men snittkursen for de jeg har solgt – så langt – har vært 20, 75$. Hadde jeg solgt resten av posisjonen i dag, til dagens markedspris, ville jeg hatt et lite nominelt tap… Les mer »

Gjest
Gjest
15.06.2016 09:17

Men så er det store spørsmålet: Når bør man innse at man har gjort en feil? Eller hvordan finner man rett og slett ut at man har gjort en feil? Thorleif har nå innført en 50% regel som sier at hvis en aksje han har kjøpt senere går ned til -50% så selges aksjen automatisk. Hva synes du om det? Det kommer vel ann på i hvilken grad en tror at markedet er effektivt. Hvis markedet er rasjonelt og effektivt er -50% et tegn på at man har tatt helt feil i sin opprinnelige investeringstese. Hvis en mener markedet ikke… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
15.06.2016 19:09

Hei Trond. Takk for konstruktive tanker og innspill. Jeg ser at Thorleif har innført en 50 % regel. Jeg skjønner logikken bak Thorleifs tanke om å gjøre dette, da han ville unngått en del tap. Han har valgt en slik løsning, det blir som en form for stoploss. Men hva hvis hele markedet faller 50 %? Jeg har derfor valgt en annen tilnærming, men dette er ingen fasit. Det vil det aldri være. Jeg skal illustrere det ved investeringen i WTW, som fungerer som et godt eksempel. Hadde jeg personlig gjort dette i eksempelvis WTW, så ville jeg tapt penger… Les mer »