Gå til hovedinnhold

Investeringskonto er død. Lenge leve investeringskonto!

2017 var et år med mange nyheter for private investorer og sparere. Aksjesparekonto kom på markedet, det ble innført en ny IPS-ordning, og det ble varslet nye skatteregler for investeringskonto (også kalt Fondskonto og kapitalforsikring). Det har heftet usikkerhet knyttet til den endelige utformingen av regelverket for investeringskonto, men dette begynner å bli klart – og ryktene om kontoens død er sterkt overdrevet.

Slik blir investeringskonto fra og med januar 2019

  • På investeringskonto kan du investere i aksjer, aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond, i hele verden (det vil si ingen begrensning på innenfor/utenfor EU/EØS, slik det er på aksjesparekonto).
  • Du får utsatt skatt på alle inntekter på kontoen, også renteinntekter og aksjeutbytte du mottar mot på kontoen (rentefond og kombinasjonsfond er ikke tilgjengelig på aksjesparekonto, og du skatter i tillegg løpende av utbytter du mottar).
  • Skattesats ved uttak av penger fra kontoen vil være 30,59 prosent på aksjegevinster og 23 prosent på renteinntekter (på aksjesparekonto er det kun aksjeinntekter og skattesatsen er følgelig også 30,59 prosent).
  • Du vil motta skjermingsfradrag på aksjeandelen på investeringskonto (noe du også gjør på aksjesparekonto).

Vi har fått mange spørsmål rundt investeringskonto det siste året. Mange kunder lurer på om de bør velge aksjesparekonto eller investeringskonto, og nå begynner vi å få nok klarhet til å mene noe om det.

Usikkerheten og uklarheten rundt utformingen av investeringskonto, samt det ekstreme fokuset på aksjesparekonto fra bransjen og media, har bidratt til at de aller fleste som åpner nye kontoer i dag velger aksjesparekonto som default. Så langt i 2018 så er det bare tre til fire prosent av kundene i Nordnet som velger investeringskonto. Jeg mener at dette tallet bør være langt høyere, og at langt flere vil være tjent med å heller spare og investere på en investeringskonto, spesielt når vi nå ser hvordan den endelige utformingen blir. Jeg skal begrunne påstanden nærmere nedenfor, men jeg tørr påstå at et flertall kunder har behov for en kombinasjon av renter og aksjer i sin portefølje, og at man således kun med det argumentet kan si at langt flere burde vurdere investeringskonto når de reiser grunnmuren og velger konto for sine sparepenger.

* Figur: Fordelingen mellom aktive kontoer hos helt nye Nordnet-kunder fra 2016 og til i dag.

Hvilken kontotype skal du velge?

Som privat sparer og investor i dag kan du velge mellom aksje- og fondskonto (også kalt fri sparing gjennom VPS), investeringskonto eller aksjesparekonto. Unødvendig mange valg, men sånn er det. Alle kontotypene har sine respektive fordeler og ulemper, så det finnes ikke et fasitsvar som passer for alle. Det som er sikkert er følgende:

  • Aksje- og fondskonto vil passe for de som ønsker å shorte aksjer, handle derivater og andre tradingprodukter, og er det eneste valget for alle bedriftskunder.
  • Investeringskonto vil passe for privatpersoner som ønsker å investere i aksjer og fond som er registrert innenfor og utenfor EU/EØS, for de som ønsker en kombinasjon av aksje- og renteprodukter i sin portefølje, og for de som mottar høye løpende aksjeutbytter og som vil unngå skatt på disse. Med utsatt skatt på renteinntekter vil investeringskonto i tillegg være den suverent beste kontotypen for alle som sparer i renter.
  • Aksjesparekonto vil passe for de som kun ønsker å investere i aksjer og aksjefond registrert innenfor EU/EØS, og selvfølgelig for alle de som har spart i aksjer og aksjefond på en tradisjonelle aksje- og fondskonto (fri sparing) og som sitter med gevinster. Er du en av disse må du flytte verdipapirer med gevinst til aksjesparekontoen i løpet av året, siden du slipper å skatte av flytten, og når verdipapirene er på kontoen kan du selge uten å realisere skatt, og du kan i tillegg ta ut kostprisen for verdipapirene uten det påløper skatt.

Investeringskonto eller aksjesparekonto?

For de fleste som skal åpne en ny konto for sparing og investering står valget mellom investeringskonto eller aksjesparekonto. Svaret er på papiret ganske enkelt:

‘‘Du må vurdere fordelene ved investeringskonto, det vil si 1) et større investeringsunivers med rente- og kombinasjonsfond og aksjer og fond utenfor EU/EØS, samt 2) den utsatte skattefordelen på renteinntekter og aksjeutbytte, mot 1) kostnaden ved investeringskonto (forsikringsavgiften, som er svært lav), 2) ulempen ved at du ikke tar ut innskutt kapital først som på aksjesparekonto, men at gevinstskatten beregnes ut fra en gjennomsnittsbetraktning og 3) det faktum at du mister aksjonærrettigheter og ikke kan stemme på generalforsamlinger (siden Nordnet Livsforsikring formelt står som eier i en Investeringskonto).

Her får alle og enhver gjøre seg opp egen mening på hva som er viktig for dem, og således hvilken kontotype som passer for dem. For min egen del, og som en «noe» avansert sparer, så vil jeg ha en kombinasjon av alle kontotypene og forsøke å optimalisere min sparing fordelt på disse.

Hvis jeg derimot for enkelhetens skyld måtte velge bare én, så er jeg i liten tvil. Da velger jeg investeringskonto. Jeg betaler en årlig forsikringsavgift på mellom 15 og 20 kroner for min Investeringskonto, som har en saldo på ca 1 million kroner (og som gir mine etterlatte 101 % av saldo utbetalt dersom jeg dør). Dette er for meg veldig billig pris for den fleksibiliteten jeg får med et større investeringsunivers og utsatt skatt på renteinntekter og utbytte. Jeg tror flere vil oppdage dette nå som skattereglene er klare, og “støyen” rundt innføringen av aksjesparekonto får lagt seg.

Investeringskonto er død. Lenge leve Investeringskonto!

Hilsen // Anders

Ps, Og bare for at det ikke skal være noen tvil. Nordnet har en prisliste, den gjelder for alle våre kontotyper. Kurtasjen er den samme, vår kick-back fra fondsforvaltere er den samme, vi har samme rentevilkår med unntak av at du ikke kan belåne dine investeringer på investeringskonto (som fra et kommersielt perspektiv, dersom jeg ville maksimere Nordnets inntekter, burde bidra til at jeg ikke anbefalte investeringskonto).

Ps, Det er fortsatt detaljer i utformingen av regelverket for investeringskonto som er uklare, men disse er av mer praktisk art og påvirker ikke vurderingen aksjesparekonto eller investeringskonto i mine øyne. Eksempler på detaljer som fortsatt er uavklarte, og som vi har en dialog med skattemyndigheter og bransjen for å utrede, er hvordan skjermingsfradraget i praksis beregnes basert på aksjeandelen i porteføljen, hvordan formuesrabatten på 80 % for aksjeplasseringer i praksis skal beregnes osv.

Lurer du på om du bør realisere investeringskonto i år for å utnytte lav skattesats? Les her.

Vil du vite flere detaljer om skattereglene for investeringskonto? Les her.

Andre blogginnlegg på på samme tema:

Kroken på døra for investeringskonto? (fra november 2016)

Investeringskonto vs Aksjesparekonto (fra september 2017)

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
19 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
16.08.2018 15:06

Hei! Vil det komme en artikkel ang. sikkerhetsaspekten på zero? 🙂

Gjest
Gjest
01.07.2018 19:19

Hei I investeringskonto, i motsetning til ASK, får du ikke tatt ut opprinnnelig innskudd skattefritt, men betaler skatt på en prosent av gevinsten i forhold til totalbeløp. Dersom man har satt inn feks 200 000,- kroner som allerede er skattet for eller ikke skal skattlegges (f.eks gevinst av salg av egen bolig), har fått en gevinst på 100 000,- slik totalsaldo er 300 000,-. Hva må man gjøre for å få ut de første 200 000,- skattefritt? Må man avslutte hele kontoen? Si man tar ut de 100 000,- som man har i gevinst, da vil man skatte av de… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
03.07.2018 10:41

Takk for innspillet. Vi tar det opp i en kommende episode av #pengepodden.

På dine spørsmål (antar at du refererer til ASK).
1) Nei, du trenger ikke avslutte kontoen. Du kan ta ut de 200.000 fra kontoen som et vanlig uttak uten at det får konsekvenser for skatten.
2) Du vil alltid ta ut innskutt kapital først fra ASK. Gevinsten blir alltid tatt ut til slutt. Det blir ingen dobbelbeskatning.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
03.07.2018 11:38

Hei

Takk for svar. Spørsmålene var knyttet til Investeringskonto 🙂 I ASK er det mye enklere med beskattingen i og med at innskudd kan taes ut skattefritt, men spørsmålene mine var knyttet til Investeringskonto. Hvordan blir innskutt kapital beskattet etter at man har tatt ut gevinsten (ref eksempelet i min første post) ?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
03.07.2018 13:19

Okay, her er samme svar for Investeringskonto: 1. På investeringskonto tar du ut alltid ut den relative andelen gevinst/tap mot innskutt kapital. Ditt eksempel: Du har satt 200′ og deretter fått 100′ i gevinst slik at totalverdien er 300′. På uttakstidspunktet er 1/3 av kontoen gevinst og 2/3 innskutt kapital. Tar du ut 200′ så kommer 1/3 (33%) av uttaket til beskatning, dvs 66,6′. 2. Når du tar ut siste 100′ så er fortsatt 1/3 gevinst, så da skatter du av 33,3′. Motsvarende med tap. Du får fradrag for den relative andelen av uttaket som er tap. (Noe som er… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
03.07.2018 18:04

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare, Anders! God forklaring 🙂 Støtter forøvrig posten over angående en podcast/innlegg angående sikkerhetsaspektet knyttet til investeringskonto kontra andre kontoer der du personlig eier verdipapirene.

Gjest
Gjest
13.06.2018 10:08

Hei Anders, takk for god info vedr. dette tema. Har et spørsmål: hvis man har en stor andel renter på investeringskonto (la oss si 30%) og vil også fortsette å ha denne andel fremover hva blir det mest aktuelt. Realiserer iløpet av 2018 og reinvestere eller ikke.

Gjest
Gjest
10.06.2018 00:10

Takk for bra info, Anders. Du glemte muligens et viktig aspekt når man skal velge konto, nemlig belåning. Jeg belåner utbytteaksjer og utbyttefond i ASK og nedbetaler med utbyttene. Da er ASK mye bedre enn Zero hvis man ikke har nok egenkapital.

Gjest
Gjest
07.06.2018 21:36

Tror dere med fordel kan fronte sikkerhetsaspektene også ettersom mange er bekymret over hvor «sikre» pengene er på zero mot ASK om Nordnet skulle gå konkurs. Alt for mange tror risiko for fullstendig tap av innskudd er der, noe det jo ikke er. Kommuniser dette også.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.06.2018 11:15

Det er et godt poeng, og jeg er enig med deg. Vi tar oppfordringen og vil skrive et innlegg på dette temaet.

Gjest
Gjest
07.06.2018 20:46

Man får med andre ord ikke lenger utsatt skatt til man realiserer gevinst/tap med investeringskonto?
Hva med å danne ett investeringsselskap? Er det endringer der? Evt. hva kreves?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.06.2018 11:14

Jo, det er nettopp det du får. Du får utsatt skatt på aksjegevinster, renteavkastning, utbytte – helt til du tar pengene ut av kontoen.

Gjest
Gjest
07.06.2018 19:54

Som DGI-investor, hvor formålet er å spare opp til det mange kaller en “utbyttesmaskin” som skal fôre meg med ekstrainntekter den dagen jeg går av med pensjon om en del år – har jeg vel aldri vært i tvil på å beholde min investeringskonto. Her kan jeg (ihvertfall foreløpig) re-investere hele utbyttebeløpet, og dermed få snøballen til å rulle fortere.
Så får jeg heller godta at jeg skattelegges på mine uttak senere – på samme måte som jeg mottar lønn i dag.
Tradingen – den får skje på en aksjesparekonto.
Takk for opplysnede artikken

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
08.06.2018 11:13

Takk for at du deler. At uttakene skattlegges senere kommer man ikke utenom, uansett kontotype eller om man oppretter AS. Staten skal ha sitt 😉

Gjest
Gjest
07.06.2018 14:01

Takk for en oppklarende artikkel for en investerings-, aksje- og fondsnybegynner!

Gjest
Gjest
07.06.2018 10:25

“Her får alle og enhver gjøre seg opp egen mening på hva som er viktig for dem, og således hvilken kontotype som passer for dem. For min egen del, og som en «noe» avansert sparer, så vil jeg ha en kombinasjon av alle kontotypene og forsøke å optimalisere min sparing fordelt på disse.”

Dette hadde det vært topp å få en podepisode på. Hvordan bruke de ulike kontoene sammen for å optimalisere sparingen.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.06.2018 10:28

Vi snakker om det i denne episoden faktisk: https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-sparing-episode-145-aksjesparekonto-investeringskonto-eller-ips/?autoplay=1

Men det kan være verdt å ta det opp igjen ettersom vi nå har enda mer informasjon. Takk for forslaget.

Gjest
Gjest
07.06.2018 10:22

Hei – kan dere ikke snart gjøre informasjon på hjemmesiden deres også på engelsk ? Det tror jeg mange venter på.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
07.06.2018 10:26

Hei og takk for tilbakemelding. Dessverre så er dette ikke noe vi vil prioritere for øyeblikket. /Anders