Gå til hovedinnhold

Kroken på døra for Investeringskonto?

Hva skjer med Investeringskonto?

I forrige uke sendte Finansdepartementet ut et forslag til nye skatteregler for Investeringskonto (også kalt Fondskonto, Unit Link m.m). Forslaget går i korthet ut på at investeringer via Investeringskonto skal skattlegges likt som verdipapirfond (så lenge forsikringselementet er lite, noe det er for Investeringskonto hos Nordnet – 101 % ved død). Hele høringsnotatet finner du her.

De nye foreslåtte reglene betyr i praksis økt skatt på Investeringskonto. På vegne av alle kunder og alle som sparer i aksjer og fond er dette selvfølgelig utrolig kjedelig. Investeringskonto har bidratt til å gjøre sparing i aksjer og fond mer attraktivt og ikke minst enklere for folk flest. Jeg er mildt sagt frustrert og skuffet.

Forslaget skal riktignok ut på høring og er ikke vedtatt enda. Forslaget slik det foreligger nå, med eventuelle justeringer, er foreslått å gjelde fra og med inntektsåret 2018 (det betyr at vi i alle fall har neste år på å tilpasse oss endrede regler).

 

Investeringskonto og skatt

Skattefordelen med Investeringskonto har vært utsatt skatt. Avkastning utover innbetalt beløp blir beskattet når du tar pengene ut av kontoen. Dette er fantastisk fordi det gir renters rente effekt på både sparebeløpet og avkastningen. På den annen side så har du ikke rett til skjermingsfradrag på kontoen. Hva som passer for deg har derfor vært bestemt av hva som gir mest verdi for deg og din investeringsstrategi; verdien av skjermingsfradrag eller utsatt skatt.

I 2016 ble fordelene ved Investeringskonto større sammenlignet med en Aksje- og fondskonto. Dette som følge av oppjusteringsfaktoren eller såkalte «eierskatten» som ble innført. Dette medførte at avkastning (utbytte og kursgevinster) på en Aksje- og fondskonto i 2016 ble beskattet med 28,75 %, og bare 25 % på Investeringskonto. Forskjellen i skattesats på disse to kontotypene er foreslått å øke ytterligere i 2017 og 2018.

Bakgrunnen er reduksjon i selskapsskatten (skatt på alminnelig inntekt), for at AS Norge skal være konkurransedyktig. I takt med at selskapsskatten reduseres, blir det også skattemessig gunstigere å ta ut utbytte i stedet for lønn fra aksjeselskapene. Det var også dette som var regjeringens argumentasjon for å innføre oppjusteringsfaktoren og eierskatten. Som et resultat av dette ble det også økt skatt for privatpersoner som sparer i børsnoterte aksjer eller aksjefond, og som ikke har mulighet (eller ønske) om å inntektsskifte, med unntak av Investeringskonto. Nå tettes dette skattehullet.

Det som provoserer meg mest er at aksjesparing forskjellsbehandles. De som velger å plasserer pengene sine i bolig/utleie av bolig eller på en høyrentekonto får ingen oppjustering av sin avkastning. Sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond straffes derimot med en høyere skattesats. Dagens Høyre/FRP-regjering har uttalt at de vil gjøre det mer attraktivt å investere aksjer og aksjefond, men skattemessig så diskrimineres nå privatpersoner som vil investerer i næringslivet. Indirekte så stimulerer man til ytterligere investeringer i et allerede brennhet boligmarked eller på en høyrentekonto med negativ realavkastning.

 

Hva innebærer forslaget?

Departementet foreslår at investeringer i aksjer og andre verdipapirer gjennom en Investeringskonto skal skattlegges på tilsvarende måte som investering i verdipapirfond. Bakgrunnen og begrunnelsen for endringen er at myndighetene mener at aksjeinvesteringer skal skattlegges likt uavhengig av kontotypen du velger (et prinsipp som faktisk er vanskelig å være uenig i). Slik burde de også tenke når det kommer til kapitalinntekt generelt.

Når Investeringskonto foreslås skattet som verdipapirfond betyr dette at avkastningen på kontoen fordeles og beskattes basert på underliggende investeringer, beregnet per 1. januar i inntektsåret og gjenstand for den såkalte 80/20-regelen. Er det over 80 % aksjeandel i porteføljen skattes det som aksjer, og motsatt som renter dersom det er over 80 % renteandel i porteføljen.

Slik forslaget er beskrevet så ser det ut som at du slipper å skatte løpende, men fortsatt får den utsatte skattefordelen og betaler skatt når du tar penger ut av kontoen. Et stort spørsmålstegn er hvorvidt Investeringskonto under det nye skatteregimet også får skjermingsfradrag. Jeg vil tro det, og tolker det dithen, men har registrert at enkelte aktører har sådd tvil om dette.

Tidligere så fikk du også utsatt skatt på rentesparing på Investeringskonto. Dette blir det nå slutt på dersom forslaget går igjennom. Renteinntekter skal beskattes som alminnelig kapitalinntekt.

 

Private investorer, rammebetingelser og veien videre

Fremtidens rammebetingelser for private aksjesparere er nå mildt sagt uoversiktlig. I forslag til statsbudsjett for 2017 kom regjeringen med forslag om å innføre en ny kontotype for sparing i  aksjer og aksjefond (Aksjesparekonto). Essensen for Aksjesparekonto er utsatt skattefordel samt skjermingsfradrag.

Det er mange detaljer som er uklare både med hensyn til skatteforslaget rundt Investeringskonto og den nye kontotypen Aksjesparekonto. Svaret på disse spørsmålene vil avgjøre hvilke kontotyper som passer for hvilke sparere og investorer, hvilke som har livets rett, og til hvilke kontotyper som passer til ulike formål. De umiddelbare fordelene som står igjen for Investeringskonto, slik jeg tolker regelverket basert på det jeg vet og forutsetninger jeg tar, er at utbytte som mottas ikke blir beskattet før det tas ut av kontoen (i motsetning til Aksje- og fondskonto og forslaget til ny Aksjesparekonto). I tillegg så ser det ut som du fortsatt får utsatt skatt på utbytte og gevinster fra investeringer i aksjer utenfor EU/EØS (f.eks amerikanske aksjer) til forskjell fra de andre kontotypene. Jeg må være så ærlig at jeg stiller spørsmålet; er dette kroken på døra for Investeringskonto? Eller vil kanskje Investeringskonto med skjermingsfradrag bli et bedre alternativ enn den ny Aksjesparekontoen. Foreløpig vet jeg dessverre ikke svaret på dette, og det er det ikke så mange andre som gjør heller.

Resultatet av høringen og det endelige vedtatte lovforslaget for nye skatteregler for Investeringskonto, samt høringsnotat, resultat og endelig lovforslag rundt den nye Aksjesparekontoen vil gi (de fleste) svar. Vi følger utviklingen, og det er ingenting vi vil mer enn at sparing i aksjer og fond skal være så enkelt, billig og attraktivt som mulig.

/Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
13 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
03.12.2016 14:06

Når jeg først begynte å bruke investeringskonto zero var det 27% skatt på både denne og vanlig aksje og fondskonto, men på investeringskontoen gikk du glipp av skjermingsfradraget. Nå har det vært 2 år med forskjellig skatt, i favør investeringskontoen. Hvis det nå viser seg at vi vil igjen få lik beskatning på disse to kontoene, men investeringskontoen vil få skjermingsfradrag, så vil vel dette si at den er relativt sett bedre enn hva den var for 2 år siden (i forohld til vanlig konto)? Og hvis du ikke får skjermingsfradrag vil den vel bli tilsvarende attraktiv som den var… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
06.12.2016 11:39

Hei Håvard. Du har selvfölgelig helt rett. Det er dog noen aspekter verdt å ta med seg: Det ene er forslaget om Aksjesparekonto, som gir samme utsatte skattefordel men uten en forsikringsavgift. Det andre er at du med de nye skattereglene for Investeringskonto ikke får utsatt skatt på renteinntekter lengre. Investeringskonto vil ha sin plass fremover også, men det er fortsatt usikkert når denne kontoen vil väre bedre og hvem den eksakt passer for. /Anders

Gjest
Gjest
05.11.2016 17:17

Vil det si at det er best å avslutte/realisere investeringkonto før årskiftet eller i løpet 2017? Kan man risikere at den økte skattprosenten får tilbakevirkene kraft?

Gjest
Gjest
05.11.2016 10:04

En av grunnene til at det blir nye regler så raskt. Er at dere og alle andre gikk ut i media med en gang og nesten hver dag for og få massen til og opprette investering konto og unit link. Så dette er straffen. Bredere og kjøpe gull og sølv, det får i hvertfall ikke griske myndigheter tak i så lett.

Gjest
Gjest
04.11.2016 09:47

Håper for all del at dere opprettholder investerinskonto her på Nordnet. Etter min forståelse vil det bli den eneste måten å investere i amerikanske aksjer med utsatt skatt.

Bytt navn til Investeringskonto Verden, bytt markedsføringsstrategi til å fokusere på privatfolk med interesse i amerikanske aksjer (og andre steder utenfor EU/EØS), så tror jeg det fortsatt vil være mange som etterspør produktet når de ser fordelene med dette kontra regjeringens nye aksjekonto

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.11.2016 14:42

GMTA 😉 Jeg har vært inne på den tanken selv allerede.

Gjest
Gjest
03.11.2016 21:42

Hvorfor ønsker regjeringen å “tvinge” oss til å kun investere i EU/EØS? Dette forslaget innebærer mer skatt og mer tungvindt regelverk for oss småsparere. Valgløftene hørtes definitivt flottere ut en det forslaget som nå ligger ute.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.11.2016 14:31

De ønsker å “tvinge” oss til å investere i Norge. Skattefordelene er til for å øke kapitaltilgangen til norske bedrifter. Pga EØS-avtalen, må det tilbys samme ordninger for aksjehandel innenfor EØS som i Norge.. Vi er mao relativt heldige som får investere i en god porsjon av verdensmarkedet og kan lage en internasjonal portefølje med skattefordel.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.11.2016 14:44

Tomas har gode poenger. Jeg tror det kan finnes en sannsynlighet for at den nye Aksjesparekontoen kan gi mulighet for å handle aksjer utenfor EU/EØS også (kryss fingrene!). Det må i så fall skje en endring forslaget for slik det står i dag hviler utgangspunktet på fritaksmetoden.

Gjest
Gjest
03.11.2016 20:42

Dersom “Investeringskonto skal skattlegges på tilsvarende måte som investering i verdipapirfond” vil vel dette bety at det innføres skjermingsfradrag på investeringskonto. Dersom det ikke innføres skjermingsfradrag er det jo ikke tilsvarende skattlegging?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.11.2016 14:45

Åge, jeg er 100 % enig. Men jeg leste en uttalelse fra advokatbyrået BAHR der de sådde tvil om skjermingsfradraget. Jeg mener bestemt at du bør få det, også hvis de mener at aksjeinvesteringer skal skattlegges likt uavhengig av kontotype.

Gjest
Gjest
03.11.2016 17:55

Ingen kan i hvert fall påstå at dette landskapet er enkelt og oversiktlig. Nok en spiker i politikerforakt-kista.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
04.11.2016 14:46

Håper på et klarere bilde i løpet av Q1 neste år. Alt dette er også foreløpig også bare forslag, slik at de kan faktisk gjøre justeringer som faktisk gjør ting bra (hvis de vil).